asyan.org
добавить свой файл
1

Ключ (первинний ключ) - це мінімальний набір атрибутів, за значеннями яких можна однозначно знайти кожний екземпляр сутності.

Кортеж - це значення всіх атрибутів одного екземпляру сутності у відношенні.

Домен - це множина атомарних значень одного типу

Атрибут - це поіменована характеристика сутності.

Сутність - це об'єкт будь-якої природи.

Реляційна модель даних - це набір відношень, що змінюються в часі.

  • ієрархічна;

  • мережна;

  • реляційна;

  • об’єктно - орієнтована.До числа найважливіших моделів даних відносять:

Інфологічна модель даних - це опис предметної області, виконаний природною мовою, за допомогою математичних формул, графіків, таблиць тощо.

Датологічна модель даних - це опис предметної області, виконаний мовою обраної системи управління базами даних.

Структуризація та організація даних. Реляційна модель даних