asyan.org
добавить свой файл
1


Карл І


Олівер КромвельПарова машина Джеймса ВаттаПарова машина на судні (Роберт Фултон)


Едмунд Картрайт


Річард АркрайтРоберт Фултон

Білль про права
У ньому були закріплені обмеження прав монарха на користь вищого органу представницької влади. Король позбавлявся наступних прав:


У ньому були підтверджені такі права підданих:

  • свобода (для протестантів) мати зброю для самооборони (в кількості, обмеженому для різних соціальних класів в різній мірі);

  • свобода подачі петицій королю;

  • свобода від штрафів та конфіскацій майна без рішення суду;

  • свобода від жорстоких і незвичайних покарань, від надмірно великих штрафів;

  • свобода слова і дебатів;

  • ніякі слухання в Парламенті не повинні бути притягнуті до відповідальності або піддані сумніву в будь-якому суді або місці за межами парламенту;

  • свобода виборів до парламенту (у той час лише для заможних громадян) від втручання короля.Буржуазна революція – соціальна революція, головна мета якої ліквідація феодального суспільства, встановлення влади буржуазії.
Громадянська війна – війна за державну владу всередині країни (суспільства) між різними верствами (класами) населення.
Конституційна монархія – форма державного правління, за якої державна влада поділена між монархом і виборним законодавчим органом влади (парламентом).
Реставрація – відновлення старого, поваленого революцією ладу (династії).
Протекторат – форма державної залежності, за якої держава-протектор (захисник) бере на себе здійснення зовнішніх зносин іншої держави, захист її території.
Білль про правадокумент, який обмежував владу англійського короля; викладено права та обов’язки законодавчої (парламенту) та виконавчої (короля та його міністрів) влади.
Промислова революція (переворот) – перехід на виробництві від ручної праці (мануфактури) до машинної. Розпочався вперше в світі в Англії в 60-і рр. XVIII ст.
Огороджування – будівництво огорож навколо ділянок землі; перехід від общинного чи церковного землеволодіння до приватного землеволодіння, пов’язане з позбавленням землі в частини селян (в першу чергу – копігольдерів), в Англії XIV-XVIIIст.
Конкуренція – механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин; суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо.