asyan.org
добавить свой файл
1
КОНТРОЛЬОВАНІ МОВИ – МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Міщенко Алла Леонідівна
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кафедра перекладу та загального мовознавства

Кіровоград, Україна

alla.mishchenko@gmail.com
Результатом інноваційних технологій є створення нових продуктів, які потребують їх якісної презентації у фаховому тексті. Розширення ринків збуту, в свою чергу, зумовлює збільшення обсягів технічного перекладу, а процес послідовного генерування паралельних текстів складається з етапів: 1) створення тексту мовою оригіналу; 2) його переклад іноземною мовою; 3) редагування перекладеного тексту та 4) його публікація. На першому етапі перед розробниками постає завдання створення програмних продуктів на основі контрольованих мов (КМ), які дозволяють оптимізувати роботу технічних авторів в процесі формулювання тексту. Основна функція таких програм – контроль за дотриманням правил "корпоративної" мови, напр., автоматичний пошук "недозволених" синтаксичних конструкцій, непослідовно уживаних термінів та терміноелементів, порушення стилістичних норм тексту, автоматичне повідомлення про "помилку" й альтернативні пропозиції щодо її усунення. Хоча КМ створюються штучно на ґрунті природних мов для певної фахової галузі, але поняття "КМ" не ідентичне поняттю "фахова мова" цієї галузі, оскільки, не дивлячись на уживання ідентичної термінології, вони відрізняються ступенем абстракції. Мета створення КМ полягає в наступному:

  1. полегшити окремі етапи створення технічного тексту за рахунок модулів контролю орфографії, граматики, стилістики та термінології, а також можливості повторного уживання збережених у базі даних сегментів тексту в процесі створення нового тексту;

  2. забезпечити можливість співпраці технічних редакторів в процесі роботи над проектом за рахунок уніфікації термінології, стилістичних норм та граматичних конструкцій;

  3. полегшити автоматичне опрацювання технічного тексту, а також його наступний переклад різними мовами за рахунок консистентного уживання термінології, уживання спрощених синтаксичних структур, обмеження вокабуляру, використання перекладених раніше сегментів тексту, які зберігаються у пам’яті перекладу інтегрованих систем перекладу тощо.

  4. полегшити реципієнтам сприймання технічних текстів в першу чергу за рахунок послідовного уживання термінологічних одиниць, однозначності формулювань, спрощених синтаксичних структур та виключення з КМ мовних феноменів "дозволених" у природних мовах, які можуть негативно впливати на процес розуміння вербальної інформації реципієнтами.

КМ застосовуються для створення технічної документації на кштальт інструкцій з експлуатації, інструкцій з інсталяції, інструкцій з монтажу, інструкцій з технічного обслуговування і та ін., а також для специфікації програмного забезпечення. Враховуючи, що формулювання природною мовою не завжди однозначні, повні й зрозумілі, а формулювання формальною мовою програмування однозначні й повні, але не завжди зрозумілі, КМ дозволяє комбінування переваг природної й формальної мов - повнозначність та зрозумілість у формулюванні фахового тексту.

ЛІТЕРАТУРА

CLAT-Client-Manual. – Saarbrücken: IAI, 2010.

CLAT-Intro. – Saarbrücken: IAI, 2010.

CLAT-In-For-Word-Manual. – Saarbrücken: IAI, 2010.

CLAT-UMMT-Manual-EN. – Saarbrücken: IAI, 2010.

CLAT-UMMT-Manual-DE. – Saarbrücken: IAI, 2010.

Lehrndorfer A. Kontrolliertes Deutsch : linguistische und sprachpsychologische Leitlinien für eine (maschinell) kontrollierte Sprache in der Technischen Dokumentation. - Tübingen : Narr , 1996.

Reinke U. Translation Memories : Systeme – Konzepte – linguistische Optimierung - Sabest : Saarbrücker Beiträge zur Sprache- und Translationswissenschaft. Bd. 2. – Frankf./M.; Berlin [u.a.] : Peter Lang, 2004.