asyan.org
добавить свой файл
1

КЛОПОТАННЯ

приймаючої сторони - юридичної особи

про продовження терміну перебування в Україні

іноземцю чи особі без громадянства*


Відомості про приймаючу сторону


Службові відмітки

Дата подачі заяви:

Номер заяви:

Найменування


Директор (керівник)


Уповноважена особа


Поштова адресаМісцезнаходження

Контактний телефон


Відомості про іноземця чи особу без громадянства

Прізвище


Ім'я, по батькові (за наявності)


Дата народження

Громадянство


Паспортний документ

Дата в'їзду в Україну


N, тип візи

Термін дії візи

Обґрунтовані підстави для подальшого перебування іноземця чи особи без громадянства на території УкраїниТермін, на який необхідно продовжити перебування в Україні: до

Адреса житла, що надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого

перебуванняВласник житла чи уповноважена ним особа

(зазначити дані)

згоден на перебування іноземця чи особи без громадянства за

вказаною адресою до "_____" ____________ 20_____ року, що

підтверджено:

особистим підписом

заявою, засвідченою в установленому законодавством порядку


Підпис власника житла


Співвласники житла чи уповноважена ними особа

(зазначити дані)

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

4.__________________________________________________________

5.__________________________________________________________

згодні на перебування іноземця чи особи без громадянства за

вказаною адресою до "_____" ____________ 20_____ року, що

підтверджено:

особистим підписом

заявою, засвідченою в установленому законодавством порядку

(необхідне виділити)

Підписи співвласників житла

1.____________________

2. ___________________

3. ___________________

4. ___________________

5. ___________________

Підтверджую, що беру на себе зобов'язання щодо покриття витрат, пов'язаних з перебуванням та виїздом іноземця чи особи без громадянства. Я зобов'язуюся письмово повідомити про виїзд іноземця чи особи без громадянства або зміну ним місця проживання протягом 10 днів з дати виїзду чи переїзду. Мені відомо, що за порушення порядку працевлаштування, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Я усвідомлюю, що неправдиві відомості, подані мною в цьому клопотанні, можуть бути причиною відмови в продовженні терміну перебування в Україні іноземцю чи особі без громадянства


Дата

Підпис