asyan.org
добавить свой файл
1

Типова навчальна програма


з предмета “Технічне креслення”
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботиІ. Загальна частина
1.

Практичне застосування геометричних побудов

2
2.

Аксонометричні та прямокутні проекції

4
3.

Перерізи і розрізи

4
4.

Основні відомості з машинобудівельного креслення

4ІІ. Спеціальна частина5.

Основні відомості з будівельного креслення

4
6.

Читання і виконання креслень та схем з професії

18Всього годин:

36


І. Загальна частинаТЕМА 1. Практичне застосування геометричних побудов

Геометричні побудови. Способи побудови овалу і еліпса. Використання шаблонів (пристроїв) і трафаретів.
ТЕМА 2. Аксонометричні та прямокутні проекції

Порядок побудови аксонометричних проекцій деталей.

Технічне рисування. Виконання технічних рисунків від дуги. Побудова третьої проекції за двома заданими.
ТЕМА 3. Перерізи і розрізи

Місцеві розрізи; їх призначення і правила виконання. З’єднання частини вигляду і частини розрізу. Умовності при виконанні розрізів та тонкі стінки типу ребер жорсткості і через тонкі спиці.

Графічні позначення матеріалів у перерізах. Основні відомості про складні розрізи. Випадки їх застосування.
ТЕМА 4. Основні відомості з машинобудівельного креслення

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди. Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення. Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення нарізки на стержні і в отворі. Зображення нарізки в розрізі. Позначення метричної нарізки. Позначення іншої стандартної нарізки. Зображення з’єднання деталей за допомогою нарізки.

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

ІІ. Спеціальна частинаТЕМА 5. Основні відомості з будівельного креслення

Особливість будівельних креслень, їх види та призначення. Креслення планів, фасадів і розрізів будівель.
ТЕМА 6. Читання і виконання креслень та схем з професії

Загальні відомості про креслення та схеми електрорадіотехнічних пристроїв.

Типи умовних позначень (вищого рівня, конструктивне, елементи схеми, електричного контакту, адресне). Літерна частина позначень. Цифрова частина позначень. Умовне позначення вищого рівня. Умовне позначення функціональної групи. Координатний, позиційний (послідовний) або координатно-позиційний методи побудови умовних конструктивних позначень. Позначення електричних контактів. Адресне позначення об’єктів.

Загальні відомості про електричні схеми. Умовні графічні позначення на електричних схемах.

Регульовані резистори. Терморезистори та варистори. Саморегульовані конденсатори. Конденсатори загального і спеціального призначення.

Позначення комутаційних пристроїв. Багатопозиційні перемикачі. Реле. Поляризовані реле. З’єднувачі.

Позначення електровакуумних приладів.

Позначення напівпровідникових приладів. (Діоди. Транзистори).

Позначення акустичних, п’єзоелектричних та електровимірювальних приладів.

Читання і виконання креслень з професії. Правила виконання структурних і функціональних схем. Виконання принципових схем у багато і однолінійних зображеннях. Порядок запису елементів у специфікації. Правила виконання монтажних схем і схем інших типів. Види монтажу: вільний (площинний), об’ємний, блоковий, друкований.

Правила читання електричних схем. Послідовність читання електричних схем: вивчення типу і призначення схеми; визначення елементів, що входять до складу схеми; визначення роботи пристрою в цілому; початок читання схеми із входу або з кінця пристрою; визначення окремих елементів, що входять до складу функціональних груп, установлення їх призначення в схемі і значення параметрів за специфікацією; визначення шляху проходження струму в кожному колі, починаючи від джерела живлення або від тих точок, до яких підведено напругу.