asyan.org
добавить свой файл
1
З метою безумовного виконання вимог нормативних документів про відповідальність сервісних центрів за відповідність конструкції та програмного забезпечення РРО моделям, внесеним в Державний реєстр РРО, а також в розвиток наказу № 11 від 30.11.2001 р. по підприємству “Електронмашсервіс”

З О Б О В ‘Я З У Ю

Всіх спеціалістів підприємства:

 1. Встановлення засобів контролю на РРО виконувати у відповідності з “Інструкцією по встановленню засобів контролю” (додаток № 1 до розпорядження).

 2. Засоби контролю на корпусах РРО встановлювати у відповідності з інструкціями Виробників РРО (додаток № 2 до розпорядження).

 3. Перевірку конструкції та програмного забезпечення РРО на відповідність моделі, включеній до Державного реєстру, виконувати згідно з інструкціями Виробників РРО (додаток № 2 до розпорядження).

 4. Довідку про опломбування РРО заповнювати у відповідності з “Инструкцией о порядке заполнения «Довідки про опломбування РРО”, затвердженої заступником директора В.І.Козлітіним (додаток № 3).

Номер версії програмного забезпечення в Довідці вказувати згідно графи 3 додатку до “Основных положений порядка проверки конструкции и программного обеспечения РРО производства ГНПП “Электронмаш” (додаток № 4).

 1. В обов’язковому порядку при розпломбуванні РРО для ремонту, технічного обслуговування, при введенні РРО в експлуатацію необхідно:

  • звірити ІМС програмної пам’яті РРО з еталоном, який знаходиться на підприємстві, або встановити в РРО ІМС програмної пам’яті, яка виготовлена на підприємстві у відповідності з розпорядженням № 4 від 12.09.2001 р.

Факт опломбування внутрішніх вузлів РРО пломбами Виробника не є підставою для не проведення звірки ІМС програмної пам’яті з еталоном!!!

  • впевнитись, що сервісна перемичка знята;

  • впевнитись, що РРО переведений в фіскальний режим роботи;

  • впевнитись, що підключення до РРО приладів, які не змінюють алгоритм роботи РРО (грошова скринька, акумуляторна батарея, автономний адаптер живлення) підтверджено записом в формулярі спеціалістом, який виконував роботи по підключенню цих пристроїв до РРО;

  • впевнитись, що конструкція ЕККА Ера 101.08 із заводськими номерами 30061 – 30700, які укомплектовані друкуючим пристроєм ІЗОТ, відображена в формулярі 466137.012-12 ФО і відповідає технічному опису 466137.012-12 ТО, що поставлені разом з ЕККА.

Програмне забезпечення, встановлене на цих ЕККА, обов’язково повинно бути версії 30 або 31.


  • звірити номер голографічної етикетки на ІМС програмної пам’яті , а також номери складових частин РРО з аналогічними номерами в формулярі РРО (якщо номери складових частин або голографічної етикетки внесені до формуляру).

 1. Майстру виробництва Анджієвській Л.І. до 27.05.2002 р.:

- під розписку ознайомити з даним розпорядженням всіх спеціалістів підприємства:

- доповісти про хід виконання наказу по підприємству № 11 від 31.07.2001 року.