asyan.org
добавить свой файл
1
З В І Т

про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту „Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого

комунального майна в м. Кременчуці”
12” травня 2011 року м. Кременчук
Вид документа : рішення
Рівень прийняття : виконком міської ради
Паспорт документа :


Номер документа, дата реєстрації

25 травня 2007 року № 483

Суб’єкт законодавчої ініціативи

Фонд міського майна Кременчуцької міської ради

Контроль за виконанням

Керівники відповідних управлінь, відділів виконкому міської ради.

Начальник Фонду міського майна

Кременчуцької міської ради


Сфера впливу: орендоване майно територіальної громади міста Кременчука: цілісні майнові комплекси та нерухоме майно.
Стислий опис документа: визначає процедуру надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна.
Цілі прийняття акта: регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та орендарями комунального майна в напрямку інвестиційної діяльності орендаря, затвердження чіткої процедури надання орендодавцем згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна, деталізація та уточнення переліку документів, необхідних для отримання згоди.
Вид відстеження: періодичне.
Термін проведення: травень 2011 року.
Показниками результативності регуляторного акту є:

  • кількісні показники:

- кількість дозволів, отриманих орендарями на здійснення невід’ємних поліпшень орендованих об’єктів;

- сума коштів, витрачених орендарями за певний період часу на поліпшення орендованих об’єктів.

Динаміка кількісних показників протягом 2008, 2009, 2010 роках наведена в таблиці:


Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Кількість дозволів, отриманих орен-дарями на здійснення невід’ємних поліпшень орендованих об’єктів, (од.)

17

6

8

Сума коштів, витрачених орендарями на поліпшення орендованих об’єктів, (грн.)

408530,36

139868,0

220790,94


Аналізуючи кількісні показники дії регуляторного акту за період з 2008 року по 2010 рік, можна зробити висновок, що зменшилась як кількість дозволів, отриманих орендарями на здійснення невід’ємних поліпшень орендованих об’єктів, так і сума коштів, витрачених орендарями на поліпшення їх стану. Загальна кількість дозволів, одержаних орендарями за три роки склала 31, але по 5 з них ремонтні роботи не розпочаті взагалі або ще не виконані в повному обсязі (згідно з наданими кошторисами). Такий спад інвестиційної активності орендарів нерухомого майна обумовлений фінансово-економічною ситуацією в країні: зростанням інфляції, відсутністю кредитування, зниженням платоспроможності орендарів, внаслідок чого відсутністю коштів у орендарів на поліпшення стану орендованих ними приміщень та відмовою від оренди приміщень взагалі.

  • якісні показники:

  • забезпечення майнових інтересів міста;

  • впорядкування інвестиційної діяльності орендаря;

  • створення інформаційної бази даних щодо здійснених орендарями поліпшень.

В результаті поліпшення технічного стану та споживчих якостей комунального майна територіальної громади міста за рахунок коштів орендарів економія бюджетних коштів за період з 2008 року по 2010 рік склала 769189,30 грн.

Інвестиційна діяльність орендарів набула контрольованого характеру:

- одержання приписів від органів пожежної охорони або органів охорони праці з обов’язковим здійсненням зазначених в них видів ремонтних робіт в конкретних нежитлових приміщеннях;

- погодження кошторисної документації з балансоутримувачами об’єктів та управліннями, відділами виконкому міської ради, яким функціонально підпорядкований балансоутримувач, а також урахування конкретних видів ремонтних робіт, рекомендованих балансоутримувачем для поліпшення орендованого комунального майна;

- контроль з боку балансоутримувача або органу управління об’єктів за станом виконання орендарями запланованих ремонтних робіт та їх обсягами.

З моменту прийняття вищезазначеного регуляторного акту до інформаційної бази даних щодо здійснених орендарями поліпшень внесено 50 об’єктів. Інформаційна база містить дані щодо змісту поліпшень, сум витрачених коштів, джерел фінансування, дат звернення орендаря та прийняття рішення та ін. Це дає можливість оперативного надання необхідної інформації та складання звітності.
Висновок:

Періодичне відстеження проводиться з метою оцінки результатів дії даного регуляторного акту та ступеня досягнення мети.

Протягом дії регуляторного акту скарг від орендарів щодо дотримання процедури надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна не надходило. Всі звернення орендарів, що надали для прийняття рішення необхідні та правильно оформлені документи, задоволені.

В цілому за результатами аналізу показників даного регуляторного акту його дія є доцільною.

В ході періодичного відстеження встановлено, що надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна проводилось з дотриманням вимог діючого законодавства, а саме:

- Закону України „Про оренду державного та комунального майна”;

- наказу Фонду державного майна України від 03.10.2006 року № 1523 „Про затвердження порядку надання згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна”;

- ст. 29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Відстеження здійснював : Фонд міського майна Кременчуцької міської ради.

Міський голова О.М. БАБАЄВ