asyan.org
добавить свой файл
1
Зміст основних економічних процесів і явищ

Варіант 1
1. Виберіть правильне твердження щодо сутності виробництва:

А процес створення споживчих благ для задоволення потреб;

Б цілеспрямована діяльність людей, які мають на меті заробити гроші;

В процес використання природних ресурсів та створення матеріальних благ;

Г процес знаходження замінників природних ресурсів і створення нових технологій.

2. Укажіть засоби виробництва:

А предмети праці та капітал;

Б засоби праці та ресурси;

В предмети та засоби праці;

Г капітал та ресурси.

3. Установіть відповідність між галузями та елементами структури виробництва:

1. промисловість

А матеріальні послуги

2. транспорт

Б нематеріальні блага

3. консультування

В нематеріальні послуги

4. мистецтво

Г Матеріальні блага
Д економічні блага


4. Чи завжди власник землі має право користуватися цією землею? Поясніть чому.

5. «Так» чи «Ні»?

 1. Чи можна стверджувати, що зворотним боком спеціалізації є обмін діяльністю, тобто кооперація?

 2. Чи доцільно вважати, що шкільна реформа підвищить якість робочої сили?

6. Позначте види виробничих ресурсів (Земля ґ. Праця, Капітал, Підприємницькі

здібності): Лікар-стоматолог

Підземні джерела питної води

Будинок міської гімназії

Технічна документація на новий телевізор

Підприємець

Кар’єр з видобутку вапна

Гребля водосховища

7. Підприємство планує випускати новий вид продукції і розглядає три технології виробництва.

Кількість кожного ресурсу, що використовується у виробництві за кожною технологією, та ціни

на кожний ресурс наведено у таблиці:

Ресурси

P, грн.

Необхідна кількість ресурсів, одиниць

Технологія 1

Технологія 2

Технологія 3

Праця

80

4

8

3

Земля

30

12

8

10

Капітал

300

2

1

6

Підприємницькі здібності

200

1

1

1

 1. Яку технологію обере підприємство, якщо воно зацікавлене у використанні меншої кількості ресурсів?

 2. Яку технологію обере підприємство, якщо воно має за мету отримати найбільший прибуток?

 3. Припустимо, що ціна на ресурс Праця зменшилась до 60 грн. за одиницю ресурсу. Як зміниться вибір підприємства?

8. Маслозавод випускав 60 тис. кг масла на місяць за ціною 4 грн. за кілограм. Після підвищення

ціни до 6 грн. за 1 кг завод став виробляти 80 тис. кг масла на місяць. На скільки відсотків

збільшилась або зменшилась продуктивність праці, якщо чисельність працюючих на заводі не

змінилась?

9. Як змінилась продуктивність праці за три роки, якщо у перші два роки вона зростала щороку на

5%, а на третій – зменшилась на 9,3%?

Зміст основних економічних процесів і явищ

Варіант 2
1. Укажіть характерні ознаки виробництва:

А взаємодія сфер природи та галузей господарства;

Б взаємодія з природою і між людьми;

В виробничі та трудові відносини;

Г відносини між підприємствами та урядом.

2. Укажіть основні елементи виробництва:

А товари, послуги, виробники;

Б капітал, ресурси, технології;

В праця, засоби праці, предмети праці;

Г програмне забезпечення, сировина, товар.

3. Установіть відповідність між поділом виробництва та його змістом:

1. первинне

А створення економічних ресурсів

2. вторинне

Б різноманітні послуги

3. третинне

В привласнення природних ресурсів
Г обробна промисловість

4. Чи має право особа, яка взяла в арену будівлю для організації власного виробництва

докорінно перебудувати її?

5. «Так» чи «Ні».

1. Прикладом сільськогосподарської спеціалізації є розподіл виробництва на

рослинництво і тваринництво

2. Чи можемо ми стверджувати, що гроші є структурним елементом капіталу як

фактора виробництва?

6. Позначте види виробничих ресурсів (Земля ґ. Праця, Капітал, Підприємницькі

здібності): Капітан II рангу риболовецького траулера

Риболовецький траулер

Споруди верфів для будівництва риболовецького траулера

Питна вода, яку запасають моряки для плавання

Карта морських шельфів

Моряк

Риба

7. Підприємство планує випускати новий вид продукції і розглядає три технології

виробництва. Кількість кожного ресурсу, що використовується у виробництві за

кожною технологією, та ціни на кожний ресурс наведено у таблиці:

Ресурси

P, грн.

Необхідна кількість ресурсів, одиниць

Технологія 1

Технологія 2

Технологія 3

Праця

15

5

4

6

Земля

6

10

12

15

Капітал

20

8

8

4

Підпрємницькі здібності

16

2

1

2

 1. Яку технологію обере підприємство, якщо воно має за мету отримати найбільший прибуток?

 2. Яку технологію обере підприємство, якщо воно зацікавлене у використанні меншої кількості ресурсів?

 3. Припустимо, що ціна на ресурс Капітал зменшилась до 15 грн. за одиницю продукції, а ресурсу Земля зросла до 10 грн. за одиницю. Як зміниться вибір підприємства?

8. Молокозавод виробляв 50 тис. літрових пляшок молока за добу за ціною 100 крб. за

літр. Після підвищення випускної ціни до 150 крб. за літр завод почав відпускати у торгівельну

мережу 45 тис. літрових пляшок на добу. На скільки відсотків збільшилась або зменшилась

продуктивність праці, якщо чисельність працюючих на заводі не змінилась?

9. Як змінилась продуктивність праці, якщо за перший рік вона зросла на 15%, за другий рік – на

10%, а за третій рік зменшилась на 9%?
Література


 1. Бондарєва Н. Ф. Економіка. 10 клас. – Х.: Основа, 2009. – 128 с.
 1. Горленко О. Г. Збірник задач з економіки: Навчальний посібник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки . – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2001. – 168 с.
 1. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / Тимченко І. Є., Крупська Л. П., Латер Ю. С., Чорна Т. І., Ящишина І. В. – Вид. 2, перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 136 с.
 1. Калінська А. В. Збірник навчальних та контрольних тестів і завдань з економіки. К.: ЛВК, 2007. – 132с.
 1. Климюк І. І. Конспект лекцій з економіки для учнів старших класів. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. - 164 с. 1. Латер Ю. С., Ящишина І. В. Робочий зошит із загальної економіки. Частина I. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. – 96 с.
 1. Основи економіки. Тренувальні тести. Завдання, відповіді, методичні рекомендації / О. І. Грінченко, О. В. Бутко, А. П. Постільна та ін.. – Х.: Основа, 2008. – 223 с.