<< предыдущая страница   следующая страница >>
asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

ІІ.4.

з науково-технічного забезпечення державного нагляду, щодо:

ІІ.4.1.

Проведення перевірок роботи експертних організацій (спеціалізованих, уповноважених) з проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальники інспекцій та відділів

ІІ.4.2.

Видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. Ведення реєстру дозволів.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу організації державного нагляду, управління охороною праці, розслідування та обліку травматизму

ІІ.6.

з організації державного нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами і переробкою корисних копалин, щодо:

ІІ.6.1.

Перевірки готовності суб`єктів господарювання, що здійснюють геологорозвідувальні роботи, до проведення польових робіт.

січень -

березень

Начальник відділу гірничого нагляду

ІІ.6.2.

Організація роботи з розгляду та погоджень проектів розробки (технологічних схем) родовищ, погодження на оформлення гірничих відводів

січень -

березень

Начальник відділу гірничого нагляду

ІІ.6.3.

Підготовка за результатами наглядової діяльності пропозицій щодо призупинки, анулювання дозволів на користування надрами.

січень -

березень

Начальник відділу гірничого нагляду

ІІ.7.

з організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду, щодо:

ІІ.7.1.

Організації та проведення перевірок стану металевих конструкцій будівель, настилів, ремонтних та перехідних площадок, наявності перильного огородження на підприємствах металургійного комплексу.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.7.2.

Організації та проведення перевірок виконання металообробних (штампувальних) робіт й умов безпечної експлуатації та утримання у безпечному технічному стані верстатного обладнання на підприємствах машинобудівної галузі.

лютий -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.7.11.

Організації та проведення перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці суб’єктами господарювання будівельної галузі, у тому числі з питань щодо наявності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також наявності та дотримання вимог проектно-технологічної документації із забезпечення заходів безпечного виконання будівельно-монтажних, земляних та інших робіт у котлованах, траншеях.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.7.12.

Організації та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт з технічного обслуговування та технічного огляду ліфтів.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.7.13.

Організації та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, в умовах щільної забудови.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.7.14

Організація та проведення перевірок дотримання монтажними організаціями вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт з монтажу та демонтажу вантажопідіймальних кранів, ліфтів, ескалаторів атракціонів, що належать до обладнання підвищеної небезпеки.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.7.15.

Організації та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації парових та водогрійних котлів

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.7.16.

Організації та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації посудин, що працюють під тиском з швидкознімними кришками

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.7.17.

Організації та проведення перевірок дотримання суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт з технічного діагностування та технічного огляду вантажопідіймальних кранів, ліфтів, ескалаторів, посудин, котлів, підвісних канатних доріг та атракціонів, що належать до обладнання підвищеної небезпеки.


січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.8.

з організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах, щодо:

II.8.1.

Організації та проведенні перевірок достовірності результатів ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

II.8.2.

Організації та проведення перевірки стану промислової безпеки та охорони праці суб’єктів господарювання, що використовують хлор і аміак для виробничих потреб.

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

II.8.3.

Організації та проведення перевірки суб’єктів господарювання водопровідно-каналізаційного господарства стосовно дотримання вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці щодо організації та виконання робіт підвищеної небезпеки та газонебезпечних робіт у колодязях, ємкостях, замкнених та обмежених просторах.

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

II.8.4.

Організації та проведення всебічних перевірок стану промислової безпеки і охорони праці спеціалізованих підприємств газового господарства.

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

II.8.5.

Організація та проведення перевірок дотримання норм одоризації природного газу на газорозподільних станціях управлінь магістральних газопроводів.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

II.8.6.

Організація та проведення перевірок стану безпеки при експлуатації нафтобаз, складів нафтопродуктів та АЗС.

січень- березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.9.

з організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері, щодо:

ІІ.9.1.

Організація та проведення перевірок стану охорони праці в лікувально-профілактичних закладах, в яких використовується кисень та посудини, що працюють під тиском.

лютий

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду за промисловою безпекою та охороною праці

ІІ.9.2.

Організація та проведення перевірок суб’єктів господарювання агропромислового комплексу щодо дотримання вимог безпеки під час проведення весняно-польових робіт.

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду за промисловою безпекою та охороною праці

ІІ.9.3.

Проведення Всебічної перевірки Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядкованих йому підприємств, а також інших суб`єктів господарювання, які здійснюють лісосічні роботи, щодо дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду за промисловою безпекою та охороною праці

ІІ.10.

з організації державного нагляду на транспорті та у зв’язку, щодо:

ІІ.10.1.

Організації та проведення перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт у колійних господарствах Укрзалізниці.

лютий-березень

Заступник начальника теруправління, начальник інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки

ІІ.11.

з бухгалтерського обліку і фінансів, щодо:

ІІ.11.1.

Аналізу фінансово-господарської діяльності територіального управління за 2012 рік.

січень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності

ІІ.11.2.

Підготовки фінансової звітності за результатами діяльності територіального управління за 2012 рік.

січень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності

ІІ.11.3.

Аналіз та підготовка звітності фінансово-господарської діяльності теруправління за І квартал 2013 року.

березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності

ІІ.11.4.

Аналіз та підготовка звітності фінансово-господарської діяльності теруправління за ІІ квартал 2013 року.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності

ІІ.11.5.

Аналіз та підготовка звітності фінансово-господарської діяльності теруправління за ІІІ квартал 2013 року.

січень -

березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності

ІІ.12.

з юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.1.

Контролю за виконанням законодавчих актів, наказів і доручень керівництва та станом виконавської дисципліни у структурних підрозділах територіального управління.

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.2.

Підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях колегії територіального управління щодо роботи з персоналом та контролю за строками виконання документів.

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.3.

Визначення прогнозних потреб спеціалістів для заміщення вакантних посад державних службовців.

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.4.

Формування кадрового резерву на посади державних службовців та робота з ним.

січень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.5.

Здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців територіального управління.

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.6.

Організації та контролю роботи зі зверненнями громадян.

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.7.

Здійснення організаційних та контрольних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями апарату відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.8.

Підготовка звітності по правовій роботі в теруправлінні.


січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.9.

Підготовки та надання звітності центральним органам виконавчої влади.

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.10.

Формування графіків та ведення обліку відпусток працівників територіального управління.

січень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.11.

Здійснення ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ.

січень - березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ.12.12.

Організації проведення оцінювання результатів службової діяльності працівників

січень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг

ІІ. 12.13.

Методичної допомоги та контролю розроблення посадових інструкцій, формування пропозицій на замовлення та організацію підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу теруправління.

січень – березень

Заступник начальника теруправління, начальник відділу юридичного забезпечення, кадрової роботи, зв’язків з громадськістю та скарг