asyan.org
добавить свой файл
1
Запис числа в стандартному вигляді. Дії над степенями десяти.

Під час вивчення фізики найчастіше доводиться стикатися з величинами (числами), що або набагато більші, або набагато менші від одиниці. Тому вивчаючи великі і малі величини необхідно вміти:

  • -   записати будь-яку величину в стандартному вигляді – у вигляді добутку деякого числа на число десять у відповідному степені а · 10п, де 1 ≤ а ≤ 10, п Z;

  • -   переносити кому в будь-якому числі праворуч чи ліворуч, доводячи його до стандартного вигляду;

  • -   виконувати дії над ними.

  1. 1.      Приклади запису числа у стандартному вигляді:

а) 0,000 035 = 3,5 · 10-5; б) 44 000 000 = 4,4 · 107.

  1. 2.      Приклади перенесення коми в будь-якому числі для приведення його до стандартного вигляду:

а) 0,77 · 10-4 = 7,7 · 10-5; 77 · 10-6 = 7,7 · 10-5;

б) 0,55 · 106 = 5,5 · 105; 55 · 104 = 5,5 · 105.

  1. 3.      Властивості степеня десяти:

а) 10а · 10b = 10а+ b; б) ; в) ;

г) ; д) ; є) .

Приклади виконання дії над степенями десяти:

а) 2 · 10-3 · 2 · 108 = 4 · 105; б) ;

в) ; г) ; д) .

  1. 4.      Вправи:

а) записати числа в стандартному вигляді:

поверхня Землі 510 083 000 000 000 м2;

діаметр молекули води 0,000 000 000 3 м;

б) визначити, чи є правильними рівності:

; ;

в) обчислити: ;