asyan.org
добавить свой файл
1
Заняття №14 «Мої життєві і професійні плани»

Мета: освоєння навичок планування свого шляху, підвищення готовності співвідносити свої професійні цілі і можливості.

Матеріали: робочі зошити, ручки, папір, флип-чарт або дошка, маркер, картки з назвами тварин.

Хід заняття:

Психолог: Вибравши професію, ви намітили напрямок, русло руху. Щоб виконати прийняте рішення, треба прокласти конкретний маршрут - хоч би на найближчий час. Уявне прокладення маршруту називається плануванням.

Сьогодні ми спробуємо накидати короткий план кар'єри, період вашого професійного старту.

Для складання професійного плану необхідно (запишіть в зошиті) :

 1. сформулювати найближчу професійну ціль;

 2. намітити низку кроків (ланцюжок дій), що ведуть до цілі; записати їх в хронологічній послідовності;

 3. Проаналізувати можливі проблеми і сприятливі обставини, обдумавши попереджувальні та сприяючі заходи;

 4. оформити остаточну версію плану.

Розберемо кожен пункт.

№1 Техніка «5 кроків»

Процедура проведення.

 1. Психолог пропонує групі визначити яку-небудь цікаву професійну ціль, наприклад, вступити в якийсь навчальний заклад, оформитись на цікаву роботу, а може навіть — зробити в перспективі щось видатнеі. Ця ціль, оскільки її сформулювала група, виписується на дошці (флип-чарті).

 2. Психолог пропонує групі визначити, що за уявна людина повинна досягти цю ціль. Учасники повинні назвати його основні (уявні) характеристики з наступних позицій: стать, вік (бажано, щоб ця людина була однолітком учасників), успішність в школі, матеріальне становище і соціальний статус батьків і близьких людей. Це все також коротко виписується на дошці (флип-чарте).

 3. Кожен учасник на окремому листочку повинен виділити основні п'ять етапів (п'ять кроків), які забезпечили б досягнення наміченої цілі. На це відводиться приблизно 5 хвилин.

 4. Далі усі діляться на підгрупи по 3-4 людини.

 5. У кожній підгрупі організовується обговорення, який варіант етапів досягнення виділеної мети найбільш оптимальний і цікавий (з урахуванням особливостей позначеної вище людини). У результаті обговорення кожна група на новому листочку повинна виписати найоптимальніші п'ять етапів. На усе це відводиться 5-7 хвилин.

 6. Представник від кожної групи коротко повідомляє про найбільш важливі п'ять етапів, які виділені в груповому обговоренні. Інші учасники можуть ставити уточнюючі питання. Можлива невелика дискусія (за наявності часу).

 7. При загальному підведенні підсумків гри можна подивитися, наскільки співпадають варіанти, запропоновані різними підгрупами (нерідко збіг виявляється значним). Також в підсумковій дискусії можна оцінити спільними зусиллями, наскільки враховувалися особливості людини, для якої і виділялися, п'ять етапів досягнення професійної цілі. Важливо також визначити, наскільки виділені етапи (кроки) реалістичні і відповідають конкретній соціально-економічній ситуації в Україні, тобто наскільки загальна ситуація в суспільстві дозволяє (чи не дозволяє) здійснювати ті або інші професійні і життєві мрії.

Примітка. Гра може проводитися як в колі (для 6-12 учасників), так і при роботі з цілим класом. Середній час на гру 25-30 хвилин. Для розподілу по групах можна застосувати ігровий прийом, наприклад, запропонувати в якості розминки вправу «Молекули», або роздати картки з назвами тварин, а потім запропонувати учасникам із закритими очима, видаючи звуки цієї тварини знайти членів своєї команди.

Цілком можливо проведення цієї ігрової вправи і за іншими процедурними схемами. Приміром, спочатку кожен виділяє п'ять етапів на своїх листочках, потім 2-3 бажаючих (добровольця) виходять до дошки і виписують свої пропозиції, після чого в загальному обговоренні розглядаються по порядку етапи, виписані цими учасниками, і виділяється найбільш оптимальний варіант.

У іншому випадку, можна відразу розбити учнів на групи і запропонувати їм (без індивідуальної попередньої роботи) скласти загальний варіант програми досягнення наміченої мети (виписати п'ять кроків-етапів) для цієї людини.

Психолог: А чи усе з того, що планується особисто вами, ви здійснюєте? Наприклад, які ваші плани на вечір?
2 Вправа «Плани на вечір»

Інструкція: За 2 хвилини придумайте максимум способів, як відпочити у вечері. Виявіть якумога більше винахідливості, потренуйте свою фантазію. Пишіть не зупиняючись, без пауз. А тепер давайте поділимося своїми планами на вечір.

Найбільш спосіб відпочинку, що часто зустрічається, психолог записує на дошці і пропонує учасникам назвати ті справи і вчинки, які допоможуть здійснити цей спосіб відпочинку.

Список справ складається на дошці. Потім учасників просять визначити, скільки часу вони готові витратити на виконання цих справ і до якого терміну ці справи мають бути завершені.
Примітка. Вправа сприяє усвідомленню цілей свого життя, розвитку уміння структурувати свій час. Наприклад: вибраний спосіб відпочинку: сходити в кіно. Список попередніх справ: 1. визначити час, 2. вибрати фільм для перегляду, 3. домовитися сходити в кіно з подругою, 4. купити квитки.)

Домашнє завдання.

«Сходи успіху« допоможуть вам проаналізувати, реально оцінити вашу власну ситуацію професійного вибору. Удома спробуйте поставити далекі і ближні професійні цілі, а також розплануйте їх пріоритетність.
Ідеальний

результатПроміжний

Результат 2

Проміжний

Результат 1
Результат

наявний
Завершення.

Складіть індивідуально детальний план ваших дій для вирішення однієї з проблем по вибору:

А) продати старий велосипед;

Б) зшити спідницю;

В) прийняти гостей в день народження.