asyan.org
добавить свой файл
1
План семінарських занять

для студентів денної форми навчання
Змістовий модуль І.

Основоположні засади конституційно-процесуального права. Виборчий, референдний та законодавчий процес

Тема 1.

Конституційно-процесуальне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна

(2 год.).
1. Поняття, предмет і метод конституційно-процесуального права.

2. Конституційно-процесуальні норми.

3. Конституційно-процесуальні відносини.

4. Конституційно-процесуальне право як наука і навчальна дисципліна.


Тема 2.

Конституційний процес. Виборчий і референдний процес в Україні (2 год.).

Тривалість заняття (2 год.)

1. Поняття, зміст і стадії конституційного процесу. Конституційно-процесуальні строки.

2. Еволюція та поняття виборчого права. Поняття і види виборів. Загальні засади проведення виборів.

3. Поняття і типи виборчих систем.

4. Поняття, принципи і стадії, суб’єкти виборчого процесу.

5. Територіальна організація виборів. Утворення виборчих комісій та організація їх роботи. Складання та уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців.

 1. Референдне право і референдний процес.Тема 3.

Порядок організації та діяльності Верховної Ради України

Тривалість заняття (2 год.)

1. Місце парламенту в механізмі державної влади. Еволюція парламентаризму в сучасному світі.

2. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні.

3. Планування роботи та організація діяльності Верховної Ради України.

4. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради.

5. Формування органів Верховної Ради України. Порядок обрання, призначення та відкликання її посадових осіб.

6. Здійснення в Україні парламентського контролю. Порядок проведення парламентських слухань.
Тема 4.

Законодавчий процес

Тривалість заняття (2 год.).

1. Поняття і основні риси законотворчості.

2. Поняття, принципи і стадії законодавчого процесу.

3. Порядок здійснення права законодавчої ініціативи.

4. Попередній розгляд та експертиза законопроектів.

5. Розгляд законопроектів у першому читанні.

6. Розгляд законопроектів у другому читанні.

7. Розгляд законопроектів у третьому читанні.

8. Порядок направлення прийнятих законів на підпис главі держави та процедура подолання президентського вето.

9. Порядок підписання та оприлюднення нормативно-правових актів.

Змістовий модуль ІІ.

Особливості парламентських процедур та діяльності народних депутатів України. Конституційне судочинство та конституційно-правова відповідальність
Тема 5.

Парламентські процедури

Тривалість заняття (2 год.).

1. Поняття і види парламентських процедур.

2. Процедура внесення змін і доповнень до Конституції України.

3. Інавгурація та імпічмент Президента України.

4. Заслуховування Верховною Радою України щорічних та позачергових послань президента України. Порядок затвердження Указів глави держави.

5. Ратифікація та денонсація Верховною Радою України міжнародних договорів.

6. Участь Верховної Ради України у формуванні органів виконавчої влади. Конституційно-процесуальні основи формування та діяльності уряду.

7. Участь Верховної ради України у формуванні органів судової влади.

8. Процедура надання Верховною Радою України згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів і суддів.

9. Процедурні аспекти організації діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Тема 6.

Організація діяльності народних депутатів України

Тривалість заняття (2 год.).

1. Нормативно-правові засади організації діяльності народних депутатів України. Вступ на посаду та порядок дострокового припинення їх повноважень.

2. Реалізація прав і обов’язків народного депутата України у парламенті та у виборчому окрузі.

3. Процедурні особливості реалізації права народного депутата України на депутатський запит та на депутатське звернення.

4. Формування депутатських груп, фракцій, парламентської більшості, опозиції.

5. Помічник-консультант народного депутата України
Тема 7. Конституційно-процесуальні засади утворення і діяльності Конституційного Суду України. Конституційна юстиція в Україні

Тривалість заняття (2 год.).

1. Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

2. Порядок призначення та дострокового припинення повноважень суддів Конституційного Суду України.

3. Основні засади конституційного провадження, організація роботи Конституційного Суду України.

4. Особливості конституційного провадження по окремих категоріях справ.

5. Процедура прийняття та оприлюднення рішень Конституційного Суду України, забезпечення виконання його рішень і висновків
Тема 8. Порядок організації і функціонування місцевого самоврядування в Україні.

Тривалість заняття (2 год.).
1. Поняття і основні засади місцевого самоврядування.

2. Порядок організації і проведення сесій місцевих рад, організація роботи їх органів. Порядок утворення і діяльності виконавчих органів місцевих рад.

3. Прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад і їх виконавчих органів. Процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення змін до них.

4. Особливості організації місцевого самоврядування в місті Києві та Севастополі.
Тема 9. Механізм реалізації конституційних прав, свобод та обов’язків громадян України.

Тривалість заняття (2 год.).

1. Процесуально-правові аспекти інституту громадянства України.

2. Конституційно-процесуальні основи реалізації права на свободу об’єднання.

3. Конституційно-процесуальні основи реалізації права на мирні зібрання.

4. Конституційно-процесуальні основи реалізації права громадян на звернення.

5. Поняття і специфіка конституційно-правової відповідальності.

6. Форми конституційно-правової відповідальності. Санкції конституційно-правової відповідальності.

Тематика індивідуально-дослідної роботи

з дисципліни «Конституційно-процесуальне право» 1. Поняття, предмет і метод конституційно-процесуального права.

 2. Конституційно-процесуальні норми.

 3. Конституційно-процесуальні відносини.

 4. Конституційно-процесуальне право як наука і навчальна дисципліна.

 5. Поняття, зміст і стадії конституційного процесу.

 6. Конституційно-процесуальні строки.

 7. Державотворчий процес в Україні як передумова реалізації механізмів безпосередньої (прямої) демократії. проголошення і правове закріплення державного суверенітету України.

 8. Поняття виборчого права. поняття і види виборів.

 9. Еволюція виборчого права. поняття і типи виборчих систем.

 10. Загальні засади проведення виборів.

 11. Поняття, принципи і стадії, суб’єкти виборчого процесу.

 12. Територіальна організація виборів.

 13. Утворення виборчих комісій та організація їх роботи.

 14. Складання та уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців.

 15. Особливості виборчих процедур на виборах Президента України.

 16. Особливості порядку проведення виборів народних депутатів України.

 17. Процедурні особливості місцевих виборів.

 18. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

 19. Референдне право і референдний процес.

 20. Поняття і види референдумів. предмет референдуму.

 21. Реалізація права вимоги референдуму. Порядок його призначення і проведення.

 22. Місце парламенту в механізмі державної влади. Еволюція парламентаризму в сучасному світі.

 23. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні.

 24. Планування роботи та організація діяльності Верховної Ради України.

 25. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради.

 26. Формування органів Верховної Ради України. Порядок обрання, призначення та відкликання її посадових осіб.

 27. Здійснення в Україні парламентського контролю. Порядок проведення парламентських слухань.

 28. Поняття і основні риси законотворчості.

 29. Поняття, принципи і стадії законодавчого процесу.

 30. Порядок здійснення права законодавчої ініціативи.

 31. Попередній розгляд та експертиза законопроектів.

 32. Розгляд законопроектів у першому читанні.

 33. Розгляд законопроектів у другому читанні.

 34. Розгляд законопроектів у третьому читанні.

 35. Порядок направлення прийнятих законів на підпис главі держави та процедура подолання президентського вето.

 36. Порядок підписання та оприлюднення нормативно-правових актів.
 1. Поняття і види парламентських процедур.

 2. Процедура внесення змін і доповнень до Конституції України.

 3. Бюджетний процес.

 4. Інавгурація та імпічмент Президента України.

 5. Заслуховування Верховною Радою України щорічних та позачергових послань президента України. Порядок затвердження Указів глави держави.

 6. Ратифікація та денонсація Верховною Радою України міжнародних договорів.

 7. Участь Верховної Ради України у формуванні органів виконавчої влади. Конституційно-процесуальні основи формування та діяльності уряду.

 8. Участь Верховної ради України у формуванні органів судової влади.

 9. Процедура надання Верховною Радою України згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів і суддів.

 10. Процедурні аспекти організації діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 11. Нормативно-правові засади організації діяльності народних депутатів України. Вступ на посаду та порядок дострокового припинення їх повноважень.

 12. Реалізація прав і обов’язків народного депутата України у парламенті та у виборчому окрузі.

 13. Процедурні особливості реалізації права народного депутата України на депутатський запит та на депутатське звернення.

 14. Формування депутатських груп, фракцій, парламентської більшості, опозиції.

 15. Помічник-консультант народного депутата України

 16. Конституційний суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

 17. Порядок призначення та дострокового припинення повноважень суддів Конституційного Суду України.

 18. Основні засади конституційного провадження, організація роботи Конституційного Суду України.

 19. Особливості конституційного провадження по окремих категоріях справ.

 20. Процедура прийняття та оприлюднення рішень Конституційного Суду України, забезпечення виконання його рішень і висновків

 21. Поняття і основні засади місцевого самоврядування.

 22. Порядок організації і проведення сесій місцевих рад, організація роботи їх органів

 23. Порядок утворення і діяльності виконавчих органів місцевих рад.

 24. Прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад і їх виконавчих органів.

 25. Процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення змін до них.

 26. Особливості організації місцевого самоврядування в місті Києві.

 27. Процесуально-правові аспекти інституту громадянства України.

 28. Конституційно-процесуальні основи реалізації права на свободу об’єднання.

 29. Конституційно-процесуальні основи реалізації права на мирні зібрання.

 30. Конституційно-процесуальні основи реалізації права громадян на звернення.

 31. Організація виконання військового обов’язку громадянами України.

 32. Передумови становлення і особливості розвитку інституту конституційно-правової відповідальності.

 33. Співвідношення конституційно-правової і політичної відповідальності як засобів відповідальності органів влади перед народом.

 34. Поняття і специфіка конституційно-правової відповідальності.

 35. Форми конституційно-правової відповідальності.

 36. Санкції конституційно-правової відповідальності.Тематика

самостійної роботи з дисципліни

«Конституційно-процесуальне право»
Змістовий модуль І.

Основоположні засади конституційно-процесуального права. Виборчий, референдний та законодавчий процес.

Варіант № 1

1. Визначте поняття конституційно-процесуального права і встановіть, де проходить межа між його предметом регулювання і предметом правового регулювання конституційного матеріального права.

2. Розкрийте поняття виборчого права в об’єктивному та суб’єктивному значеннях. проведіть умовну паралель між активним і пасивним виборчим правом; беручи за основу різні види виборчих цензів, поміркуйте над тим, становлення якого з них — активного чи пасивного — справило більший вплив на становлення в молодих демократіях світу громадянського суспільства.

3. У яких формах організовує свою роботу Верховна Рада? Здійснення яких процедур вимагає підготовка проведення першої сесії новообраного парламенту?

4. Хто здійснює попередній розгляд і експертизу зареєстрованих в апараті Верховної Ради законопроектів? Чи може законопроект бути відкликаним і знятим з розгляду після включення його до порядку денного парламентської сесії?
Варіант № 2

1.Назвіть основні етапи державотворчого процесу в Україні та визначте, який з них, на Вашу думку, мав найбільше значення для державного будівництва суверенної Української держави.

2.Дайте перелік джерел конституційно-процесуального права і доведіть або спростуйте твердження про те, що повнозначним елементом системи цих джерел є судові прецеденти, створювані органами конституційної юрисдикції.

3. Які вибори та за якою виборчою системою проводяться в Україні? Зіставте переваги й недоліки кожної з відомих Вам виборчих систем і встановіть, яка виборча модель, на Вашу думку, найбільш відповідає умовам представницької демократії в сучасній Україні.

4. В чому полягає сутність парламенту як органу державної влади? Які риси йому притаманні?
Варіант № 3

1. В чому полягає особливість конституційно-процесуальних норм та чи можуть передбачені ними санкції тягнути за собою наслідки формально-юридичного характеру?

2. Охарактеризуйте парламент України як орган державної влади: яким чином він формується, які функції має, коли і за яких умов припиняються його повноваження?

3. Назвіть і охарактеризуйте стадії законодавчого процесу.

4. На яких загальних принципах базується виборче право? Чи всі вони належним чином закріплені у виборчому законодавстві України?
Варіант № 4

1. Розкрийте зміст основних засад виборчого процесу і доведіть або спростуйте, що всі вони реалізуються на кожній його стадії.

2. Чому держава і народ України не можуть вважатися безпосередніми суб’єктами конституційно-процесуальних відносин попри те, що прямо згадуються у нормах Конституції і звичайних законів?

3. Хто має право вносити пропозиції відносно кандидатур на посаду голови Верховної Ради України? Чи може бути переобрання спікера парламенту підставою для розгляду Верховною Радою питання про перебування на своїх посадах першого віце-спікера та віце-спікера парламенту?

4. Що таке законодавчий процес? На яких принципах базується законодавча діяльність представницьких органів народу?
Варіант № 5

1. Перелічіть основні етапи виборчого процесу та спробуйте в межах кожного з них виокремити ті виборчі дії і процедури, без яких перехід від одного етапу виборчого процесу до іншого буде неможливим.

2. В чому полягає відмінність “широкого” і “вузького” розуміння поняття конституційного процесу та на яких основних принципах будується конституційно-процесуальна діяльність?

3. В яких формах парламент закріплює результати свого волевиявлення? Чи допускається законом можливість відхилення від передбачених законом процедур ухвалення парламентських рішень, і якщо так, то яким чином засвідчується така можливість у кожному конкретному випадку?

4. У яких формах здійснюється право законодавчої ініціативи у Верховній Раді?
Варіант № 6

1. Які вимоги ставляться до законопроекту, в якому відображається ця ініціатива?

2. В чому полягають основні відмінності у територіальній організації місцевих виборів і виборів Президента України та народних депутатів?

3. Як формується порядок денний парламентської сесії? Які питання включаються до порядку денного роботи Верховної Ради позачергово і без голосування?

4. За яких умов можливе скасування результатів голосування за прийняття законопроекту у третьому читанні? Чи може стати підставою для такого скасування виявлення Головою Верховної Ради України будь-яких неточностей чи неузгодженостей у тексті прийнятого парламентом закону вже після його ухвалення?
Варіант № 7

1. Які методи організації й адміністрування виборів Ви знаєте? Який з них застосовується в Україні? В чому полягають відмінності у правовому статусі Центральної виборчої комісії і виборчих комісій нижчих рівнів?

2. Що таке державний реєстр виборців? Які відомості до нього заносяться? якими правами при його складанні і веденні користується виборець, яким чином та за яких умов він може ними скористатися?

3. В чому полягає відмінність процедур повного і скороченого обговорення питань порядку денного на засіданнях Верховної ради? У які способи здійснюється відкрите і таємне голосування по цих питаннях?

4. Яким чином в Україні відбувається промульгація закону? Чи тягне за собою якісь правові наслідки оприлюднення закону в друкованих виданнях, яким не надано статус офіційних?
Варіант № 8

1. Назвіть умови, за яких рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій можуть бути оскаржені суб’єктами виборчого процесу, і охарактеризуйте порядок такого оскарження, передбачений чинним законодавством України.

2. Виконання яких організаційно-правових дій передбачає справа із ведення реєстру виборців? Хто і яким чином може здійснювати його публічний контроль?

3. Проаналізуйте положення норм Закону України “ Про всеукраїнський і місцеві референдуми ”. Які з них прямо чи опосередковано суперечать чинній Конституції?

4. Які рішення приймаються Верховною Радою під час розгляду законопроекту за процедурою відповідно першого, другого та третього читань? Що таке порівняльна таблиця законопроекту і що вона має включати?
Варіант № 9

1. Яким чином відбуваються вибори Президента України і народних депутатів? У чому схожість і відмінність їх виборчих стадій?

2. Хто може висувати вимоги щодо призначення та проведення референдуму? Яким чином відбувається реалізація права на таку вимогу?

3. Розкрийте поняття “виборчий поріг” (“виборчий бар’єр) і “виборча квота”. Яким чином розподіляються депутатські мандати на виборах до Верховної ради України між політичними партіями і виборчими блоками політичних партій, які взяли у них участь?

4. Розкрийте значення поняття “вето”. Яким правом вето наділений президент України і яка передбачена процедура його подолання?
Варіант № 10

1. В чому полягають особливості проведення позачергових і повторних позачергових виборів народних депутатів? В які строки і за яких умов вони відбуваються?

2. За якими принципами визначається загальна кількість депутатів місцевих рад?

3. Що таке парламентський контроль? Через які органи, в яких формах та у який спосіб Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю уряду, обігом бюджетних коштів, додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина?

4. Дайте визначення поняттю “референдарний процес”. Чим виборчий процес відрізняється від процесу організації і проведення загальнодержавних і місцевих референдумів?
Змістовий модуль ІІ.

Особливості парламентських процедур та діяльності народних депутатів України. Конституційне судочинство та конституційно-правова відповідальність
Варіант № 1

1. Хто може ініціювати питання щодо внесення змін до Конституції України? Чим відрізняється процедура обговорення і схвалення відповідного законопроекту від аналогічної процедури підготовки і прийняття звичайного закону?

2. Які вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності Ви знаєте? Які формально-юридичні наслідки може мати порушення мандатарієм вимог щодо несумісності?

3. Що включає в себе поняття “конституційна юрисдикція”? Які моделі конституційного контролю Ви знаєте?

4. На яких принципах в Україні здійснюється місцеве самоврядування? Які елементи включає його система?
Варіант № 2

1. Розкрийте поняття бюджетного процесу. Прерогативою якого суб’єкта законодавчої ініціативи є підготовка законопроекту про державний бюджет?

2. Що включають в себе поняття імперативного та вільного депутатського мандата? В чому полягає відмінність між депутатським імунітетом та індемнітетом народного депутата?

3. Здійснення яких функцій входить до компетенції Конституційного Суду України? Зіставте ці функції і повноваження, якими він наділений для їх виконання, і встановіть, наскільки відповідає існуючий обсяг компетенції Конституційного Суду тим завданням, які призначені йому законом.

4. Назвіть форми безпосереднього волевиявлення членів територіальних громад та опишіть, у який спосіб відбувається їх реалізація.
Варіант № 3

1. Дайте визначення понять “інавгурація” та “імпічмент”. Проаналізуйте процедуру дострокового припинення повноважень Президента України в порядку усунення з поста і визначте, відсутність чи юридична недосконалість яких законодавчих положень робить цю процедуру технічно неможливою.

2. Якими правами наділяється народний депутат на пленарному засіданні Верховної Ради та під час роботи у парламентських профільних комітетах, тимчасових парламентських комісіях і депутатських робочих групах? Які парламентські процедури для їх здійснення ним існують?

3. Що таке конституційне провадження? Назвіть та охарактеризуйте його основні етапи.

4. Проаналізуйте Закон України “ Про столицю України — місто-герой Київ ” та зіставте його основні положення із положеннями Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” і встановіть, у чому полягають особливості здійснення місцевого самоврядування в місті Києві.
Варіант № 4

1. Хто із суб’єктів права законодавчої ініціативи не може бути суб’єктом подання до Верховної Ради України законопроектів про ратифікацію міжнародних договорів України? Чи поширюється це правило на процедуру денонсації міжнародних договорів?

2. У який спосіб народний депутат України реалізує своє право на депутатський запит і депутатське звернення? Які кореспондуючі цьому праву обов’язки виникають в інших осіб та органів?

3. Який передбачено порядок призначення кандидатів на посади суддів Конституційного суду України? Як і на яких підставах відбувається їх звільнення?

4. Як формується склад виконавчих комітетів та виконавчих апаратів місцевих рад? Яким чином організується їх робота?
Варіант № 5

1. Назвіть акт, який засвідчує юридичний факт надання парламентом України згоди на обов’язковість для України укладених від її імені чи імені її Уряду міжнародних договорів. Яка посадова особа України контрасигнує цей акт?

2. Розкрийте зміст інституту громадянства. За яких умов можливе набуття і припинення громадянства України?

3. Як здійснюється організація роботи місцевої ради? Які органи і в якому порядку утворюються для здійснення її повноважень?

4. Для чого у парламенті створюється Погоджувальна рада? Яким чином вона здійснює свою роботу?
Варіант № 6

1. Які нормативно-правові акти регламентують організацію і порядок діяльності Кабінету Міністрів України? До якої категорії посад належать посади членів Уряду? Розкрийте юридичний зміст поняття цієї категорії.

2. Дотримання яких вимог при формуванні депутатських груп (фракцій) вимагає від народних депутатів чинне законодавство України?

3. Прийняття яких актів стає результатом розгляду справ Конституційним судом України? Як відбувається процедура їх ухвалення?

4. Дайте визначення поняття конституційно-правової відповідальності. В чому, на Вашу думку, полягає її специфіка?

Варіант № 7

1. За яких обставин повноваження Уряду припиняються достроково? Чи можлива ситуація, за якої відставка Прем’єр-Міністра України не потягне за собою відставку усього складу Кабінету Міністрів України?

2. Які органи влади України беруть участь у вирішенні питань українського громадянства? Проходження яких процедур вимагає чинне законодавство для набуття особою громадянства України?

3. Розкрийте зміст понять “форми” і “санкції конституційно-правової відповідальності”. Доведіть чи спростуйте твердження про те, що вони є тотожними.

4. За яких правових умов розгляд питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим стає можливим у Верховній Раді України?
Варіант № 8

1. Охарактеризуйте особливості правового статусу Кабінету Міністрів України в контексті правового режиму його взаємовідносин з парламентом і главою держави. Яким чином ці особливості впливають на характер юридичної відповідальності Уряду як колегіального органу державної влади?

2. Якими правами наділяються політичні партії, зареєстровані в установленому законом порядку? Що включає в себе поняття гарантованої їм свободи опозиційної діяльності?

3. Який критерій, на Вашу думку, є визначальним у класифікації санкцій конституційно-правової відповідальності? Поміркуйте над тим, чи впливає специфіка правового статусу окремих суб’єктів конституційно-правової відповідальності на можливість її реального настання і визначте, які механізми існують, або які механізми необхідно закріпити законодавчо для того, аби процес притягнення до конституційної відповідальності зробити можливим, а сам факт існування такої відповідальності де-юре конституційно легітимним.

4. В яких конституційних процедурах виражається участь Верховної Ради України у формуванні органів судової влади?

Варіант № 9

1. Розкрийте сутність поняття інституту контрасигнації. Коли і за яких умов норми цього інституту застосовуються в конституційній практиці в Україні?

2. У яких формах реалізується політичне право громадян на свободу об’єднання? У які способи може бути здійснено легалізацію діяльності об’єднань громадян?

3. Які рішення, дії чи бездіяльність органів публічної влади, їх посадових і службових осіб можуть стати юридичною підставою для оскарження їх у суді чи в інших державних органах?

4. Яким чином реалізується конституційно-правова відповідальність? Поміркуйте над тим, чи не унеможливлює її застосування той факт, що окреслення меж матеріальної підстави конституційно-правової відповідальності в законодавстві не існує, а так само і не існує її процесуального визначення.
Варіант № 10

1. Які органи Кабінету Міністрів забезпечують його роботу? Хто наділений правом ініціативи у прийнятті урядових актів?

2. На яких підставах може бути здійснено припинення діяльності об’єднання громадян? У яких випадках відбувається його примусовий розпуск (ліквідація)?

3. Які особливості Закону про державний бюджет обумовлюють специфіку окремих стадій бюджетного процесу?

4. Які процесуально-правові гарантії забезпечення і захисту прав і свобод громадян Ви знаєте? Наскільки чітко вони визначені і чи визначені вони взагалі у чинному законодавстві?


Програмові вимоги до заліку

з навчальної дисципліни «Конституційно-процесуальне право»


 1. Поняття, предмет і метод конституційно-процесуального права.

 2. Конституційно-процесуальні норми.

 3. Конституційно-процесуальні відносини.

 4. Конституційно-процесуальне право як наука і навчальна дисципліна.

 5. Поняття, зміст і стадії конституційного процесу.

 6. Конституційно-процесуальні строки.

 7. Державотворчий процес в Україні як передумова реалізації механізмів безпосередньої (прямої) демократії. проголошення і правове закріплення державного суверенітету України.

 8. Поняття виборчого права. поняття і види виборів.

 9. Еволюція виборчого права. поняття і типи виборчих систем.

 10. Загальні засади проведення виборів.

 11. Поняття, принципи і стадії, суб’єкти виборчого процесу.

 12. Територіальна організація виборів.

 13. Утворення виборчих комісій та організація їх роботи.

 14. Складання та уточнення списків виборців. Державний реєстр виборців.

 15. Особливості виборчих процедур на виборах Президента України.

 16. Особливості порядку проведення виборів народних депутатів України.

 17. Процедурні особливості місцевих виборів.

 18. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

 19. Референдне право і референдний процес.

 20. Поняття і види референдумів. предмет референдуму.

 21. Реалізація права вимоги референдуму. Порядок його призначення і проведення.

 22. Місце парламенту в механізмі державної влади. Еволюція парламентаризму в сучасному світі.

 23. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні.

 24. Планування роботи та організація діяльності Верховної Ради України.

 25. Порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради.

 26. Формування органів Верховної Ради України. Порядок обрання, призначення та відкликання її посадових осіб.

 27. Здійснення в Україні парламентського контролю. Порядок проведення парламентських слухань.

 28. Поняття і основні риси законотворчості.

 29. Поняття, принципи і стадії законодавчого процесу.

 30. Порядок здійснення права законодавчої ініціативи.

 31. Попередній розгляд та експертиза законопроектів.

 32. Розгляд законопроектів у першому читанні.

 33. Розгляд законопроектів у другому читанні.

 34. Розгляд законопроектів у третьому читанні.

 35. Порядок направлення прийнятих законів на підпис главі держави та процедура подолання президентського вето.

 36. Порядок підписання та оприлюднення нормативно-правових актів.

 37. Поняття і види парламентських процедур.

 38. Процедура внесення змін і доповнень до Конституції України.

 39. Бюджетний процес.

 40. Інавгурація та імпічмент Президента України.

 41. Заслуховування Верховною Радою України щорічних та позачергових послань президента України. Порядок затвердження Указів глави держави.

 42. Ратифікація та денонсація Верховною Радою України міжнародних договорів.

 43. Участь Верховної Ради України у формуванні органів виконавчої влади. Конституційно-процесуальні основи формування та діяльності уряду.

 44. Участь Верховної ради України у формуванні органів судової влади.

 45. Процедура надання Верховною Радою України згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів і суддів.

 46. Процедурні аспекти організації діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

 47. Нормативно-правові засади організації діяльності народних депутатів України. Вступ на посаду та порядок дострокового припинення їх повноважень.

 48. Реалізація прав і обов’язків народного депутата України у парламенті та у виборчому окрузі.

 49. Процедурні особливості реалізації права народного депутата України на депутатський запит та на депутатське звернення.

 50. Формування депутатських груп, фракцій, парламентської більшості, опозиції.

 51. Помічник-консультант народного депутата України

 52. Конституційний суд України — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

 53. Порядок призначення та дострокового припинення повноважень суддів Конституційного Суду України.

 54. Основні засади конституційного провадження, організація роботи Конституційного Суду України.

 55. Особливості конституційного провадження по окремих категоріях справ.

 56. Процедура прийняття та оприлюднення рішень Конституційного Суду України, забезпечення виконання його рішень і висновків

 57. Поняття і основні засади місцевого самоврядування.

 58. Порядок організації і проведення сесій місцевих рад, організація роботи їх органів

 59. Порядок утворення і діяльності виконавчих органів місцевих рад.

 60. Прийняття та оприлюднення рішень місцевих рад і їх виконавчих органів.

 61. Процедура прийняття місцевих бюджетів і внесення змін до них.

 62. Особливості організації місцевого самоврядування в місті Києві.

 63. Процесуально-правові аспекти інституту громадянства України.

 64. Конституційно-процесуальні основи реалізації права на свободу об’єднання.

 65. Конституційно-процесуальні основи реалізації права на мирні зібрання.

 66. Конституційно-процесуальні основи реалізації права громадян на звернення.

 67. Організація виконання військового обов’язку громадянами України.

 68. Передумови становлення і особливості розвитку інституту конституційно-правової відповідальності.

 69. Співвідношення конституційно-правової і політичної відповідальності як засобів відповідальності органів влади перед народом.

 70. Поняття і специфіка конституційно-правової відповідальності.

 71. Форми конституційно-правової відповідальності.

 72. Санкції конституційно-правової відповідальності.

Примітка:

Програмові вимоги для модульного і підсумкового контролю:

Змістовий модуль I: з 1 по 36.

Змістовий модуль II: з 37 по 72.

Залік: з 1 по 72.