asyan.org
добавить свой файл
1
БЕЗУМОВНО ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ
Відповідно до вимог чинного законодавства ряд інформації відноситься до безумовно відкритої:

На підставі п. 4 ст. 21 Закону України “Про інформацію”:

про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;

про стан здоров`я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;

про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та інших осіб;

інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до Законів та міжнародних договорів України, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України.

На підставі п. 5 ст. 6 Закону “Про доступ до публічної інформації”:

про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у т.ч. копії відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

На підставі п. 6 ст. 6 Закону “Про доступ до публічної інформації”:

Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, зазначеної за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання та протидії корупції», крім відомостей, зазначених у пункті 7 примітки додатка до цього Закону.

На підставі п. 4 ст. 5 Закону “Про захист персональних даних”:

персональні дані фізичної особи, яка претендує зайняти чи займає виборну посаду (у представницьких органах) або посаду державного службовця першої категорії, не належать до інформації з обмеженим доступом, за винятком інформації, яка визначена такою відповідно до Закону.

На підставі п.1 ст.13 Закону “Про доступ до публічної інформації”:

інформація, пов`язана з виконанням обов`язків осіб, котрі виконують делеговані повноваження суб`єктів владних повноважень згідно з Законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг;

інформація щодо умов (у т. ч. цінових) постачання товарів та послуг суб`єктами господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями.