asyan.org
добавить свой файл
1
проектКРАСНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ХХХ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

27 лютого 2012 року №
Про Програму  скорочення кількості безпритульних тварин  в м. Красноград на 2012-2015 роки шляхом етичного ставлення до них та регулювання їх чисельності    гуманними     та цивілізованими   способами.
Відповідно до статті 26 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні" та законів України "Про благоустрій населених пунктів", "Про захист тварин від жорстокого  поводження", „Про тваринний світ", „Про охорону навколишнього середовища", „Про забезпечення  санітарного та  епідеміологічного  благополуччя населення",  „Про захист населення від інфекційних хвороб" „Про ветеринарну  медицину" з метою зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними та цивілізованими методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації у місті Краснограді, благополуччя в місті, створення безпечних умов для здоров'я, відпочинку та інших сфер  життя  і діяльності мешканців міста, запобігання виникнення та поширення хвороб, сприяння  гуманізації населення та доброзичливого ставлення до безпритульних тварин, враховуючи  багаточисельні побажання мешканців міста, , міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  скорочення популяції безпритульних тварин  в м. Красноград на 2012-2015 роки шляхом етичного ставлення до них та регулювання їх чисельності гуманними та цивілізованими методами (далі Програма) додається.

2. Постійній комісії з питань бюджету, фінансів та планування, відділу бухгалтерського обліку міської ради щороку під час складання міського бюджету передбачати кошти на її реалізацію, виходячи з можливостей бюджету.

3. Забеспечити широке висвітлення виконання заходів щодо реалізації даної Програми у засобах масової інформації.

4. Виконавцем заходів виконання даної Програми визначити Красноградський комбінат комунальних підприємств (начальник Крятов О.П.)

5 Залучити управління ветеринарної медицини у Красноградському районі (начальник Павленко С.М.) та Красноградську районну санітарно-епідеміологічну станцію (головний державний санітарний лікар Васенко Г.В.) для участі в реалізації даної Програми .

6 Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань благоустрою міста та ЖКГ (Золотухін В.П.) та заступника міського голови Стецюренко Д.В..

 

Міський голова В.І. Максим

Викон.: постійні комісії

з політико-правових питань,

законності, правопорядку, місцевого самоврядування;

з питань благоустрою міста та ЖКГ

  

Додаток  

до рішення  ХХХ сесії VІ скликання

Красноградської міської ради

від 27.02.2012 року №  

ПРОГРАМА

скорочення кількості безпритульних тварин  в м. Красноград

на 2012-2015 роки шляхом етичного ставлення до них

та регулювання їх чисельності гуманними та цивілізованими методами

 

І. Загальні положення

Ситуація, що склалася у м. Красноград з великою кількістю безпритульних тварин на вулицях (1000-1500 голів) є неприйнятною не тільки для жителів міста, а також і для захисників тварин, так як така велика чисельність приводить до хвороб та загибелі самих тварин.

Програма  скорочення популяції безпритульних тварин  в м. Краснограді на 2012-2015 роки шляхом етичного ставлення до них та регулювання їх чисельності гуманними та цивілізованими методами спрямована на захист  від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та  зміцнення моральності та гуманності суспільства.

Нормативно-правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється Законами України "Про благоустрій населених пунктів", „Про захист тварин від жорстокого поводження", „Про тваринний світ", „Про охорону навколишнього середовища", „Про забезпечення  санітарного та  епідеміологічного  благополуччя населення",  „Про захист населення від інфекційних хвороб" „Про ветеринарну  медицину" та іншими нормативно-правовими актами.

 

ІІ. Мета Програми

Програма направлена на захист від страждань і загибелі тварин, внаслідок жорстокого поводження з ними. Захист їх природних прав  передбачає доброзичливе ставлення та сприяння їх благу, покращення життя, виховання гуманності в суспільстві.

Створення належних умов  для забезпечення  тваринам необхідних норм існування та регулювання їх чисельності в м. Краснограді гуманними, цивілізованими методами.

 

ІІІ. Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження

3.1. Жорстоке поводження з тваринами є  несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині.

3.2. Забезпечення умов життя тварин, які відповідають  їх біологічним,  видовим та індивідуальним особливостям.

3.3. Заборони жорстоких методів умертвіння тварин.

3.4. Відповідальності за жорстоке  поводження з тваринами.

3.5. Утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині.

 

ІV. Основні завдання Програми

4.1. Забезпечення контролю за дотриманням законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

4.2. Захист навколишнього природного середовища від негативних наслідків, які пов'язані  з неконтрольованим розмноженням безпритульних тварин.

4.3. Виховання гуманного ставлення до тварин, розробка та впровадження освітніх Програм  з охорони та захисту тварин від жорстокого поводження.

4.4. Захист благополуччя  тварин шляхом забезпечення нормальних умов їх існування. 

V. Заходи по виконанню Програми

Для реалізації основних завдань Програми необхідно передбачити планування та виконання протягом 2012-2015 років наступних заходів:

5.1. Виховання гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі  закладів загальної середньої,  вищої освіти на теріторії міста .

5..2. Проведення пропагандистських акцій через місцеві засоби масової інформації. Висвітлення в засобах масової  інформації основних завдань Програми.

5.3. Організація лекцій, бесід та інших заходів, спрямованих на  реалізацію мети Програми.

5.4. Співпраця з громадськими організаціями, які працюють в галузі охорони тварин та живої природи.

5.5. Співпраця з відповідними державними органами з метою оприлюднення фактів жорстокого поводження з тваринами та вжиття заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у жорстокому ставленні до тварин.

5.6. Співпраця з дошкільними та середніми навчальними закладами, молодіжними організаціями в напрямку виховання дітей і молоді в дусі гуманного ставлення до тварин.

5.7. Заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами.

5.8. Створення притулку та карантинного майданчика для безпритульних тварин.

5.9. Розробка та затвердження ветеринарно-санітарних вимог до утримання тварин у  притулку та карантийному майданчику.

5.10. Забезпечення притулку необхідними приміщеннями, вольєрами, медичним та іншим обладнанням.

5.11.Забезпечення належного щоденного кваліфікованого догляду та харчування тварин.

5.12. Дотримання належних санітарно-гігієнічних норм і правил в притулку .

5.13. Проведення вилову безпритульних тварин.

5.14. Вилов безпритульних тварин згідно звернень громадян, підприємств, організацій та установ.

5.15. Здійснення рейдів, об'їздів міста з метою виявлення та вилову безпритульних тварин.

5.16. Проведення обстеження  та надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам.

5.17. Здійснення в установленому законом порядку профілактичних заходів з охорони тварин.

 5.18. Надання невідкладної ветеринарної допомоги безпрітульним тваринам

5.19. Проведення вакцинації тварин.

5.20. Проведення біостерилізації тварин.

5.21. Проведення профілактики проти паразитів.

5.22. Ефтанацію  тварин в разі крайньої необхідності проводити згідно чинного законодавства.

5.23. Після проведення біостерилізації  та інших ветеринарно-медичних  заходів, повертати тварин на їхнє попереднє місце існування,  де будуть забезпечені їм необхідні умови проживання.

5.24. Проведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних тварин.

VІ. Фінансове забезпечення Програми

Програма реалізується за рахунок коштів міського бюджету при наявності фінансового ресурсу, благодійних, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.  

Фінансування з міського бюджету

на реалізацію Програми до 2015 року

 

Роки

Облаштування притулку (влаштування огорожі та вольєрів) тис. грн.

Відлов бродячих тварин та утримання притулку,

тис. грн.

Придбання засобів відлову бродячих тварин (придбання спецзасобів, медикаментів), тис. грн.

2012

42,0

53,0

22,0

2013

15,0

45,0

12,0

2014

15,0

45,0

12,0

2015

15,0

45,0

12,0

Всього

87,0

188,0

58,0

Разом на 2012-2015 роки - 333,0 тис. грн.

VІІ. Очікувані результати виконання Програми

затвердження і реалізація передбачених заходів  створить правову основу для ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з домашніми тваринами в місті, буде сприяти:

-   зменшенню чисельності бродячих та безпритульних тварин;

-   підвищенню рівня безпечної і комфортної життєдіяльності людей;

-   забезпеченню суспільного спокою та формування у мешканців міста гуманного ставлення до тварин;

-   поліпшенню епізодичної ситуації та зниженні витрат на епідеміологічні заходи і лікування населення;

-   зменшенню засмічення довкілля продуктами життєдіяльності тварин і зниженні витрат відповідних комунальних служб;

-   зниженню аварійності на дорогах;

-   забезпеченню ефективного використання коштів на заходи  щодо регулювання чисельності безпритульних тварин;

-   підвищенню іміджу міста в результаті дотримання стандартів поводження з тваринами.

 

VІІІ. Виконавці Програми

8.1. Виконавчий комітет Красноградської міської ради.

8.2. Красноградський комбінат комунальних підприємств;

8.3. Красноградське житлово ремонтно-експлуатаційне підприємство;

8.4. Управління  ветеринарної медицини в Красноградському районі.

8.5.Красноградська санітарно-епідеміологічна станція;

8.6. Підпариємства, організації, установи всіх форм власності, розташованих в м.Красноград;

8.7. Фізичні особи - підприємці м.Красноград;

8.8. Громадські організації, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

ІХ. Контроль за виконання Програми

 Контроль за виконанням Програми покладається на постійні депутатські комісії з питань благоустрою та житлово-комунального господарства та з питань земельних відносин, будівництва, екології .

Секретар міської ради                                                             Мусатова Н.В.