asyan.org
добавить свой файл
1
Задачі теоретичного туру

Буковинська мала академія наук

2012 рік
9 клас
I рівень


 1. Задача 1. Для того, щоб приготувати ванну ємністю 200л, змішали холодну воду температурою 100 С з гарячою, температура якої 600 С. Які об’єми тієї та іншої води взято, якщо відомо, що температура суміші 400 С?
 1. Задача 2. Автомобіль з пункту А в пункт В по прямолінійній ділянці шляху рухався з швидкістю 180 км/год, а повертався з В в А з швидкістю 20 км/год. Визначити середню швидкість руху автомобіля.
 1. Задача 3. Дріт опором 50 Ом розрізали на 5 однакових частин і з’єднали їх паралельно. Чому дорівнює опір такої комбінації?


ІI рівень


 1. Задача 1. Деяка ділянка кола має опір R.Для вимірювання сили струму в ділянку вмикають амперметр з опором R0 , який показав силу струму І. Якою була сила струму в ділянці до вмикання амперметра ? 1. Задача 2. Предмет знаходиться на відстані а1 = 8,0 см від переднього фокуса лінзи, а його зображення – на екрані на відстані а2 = 18 см від заднього фокуса лінзи. Знайдіть фокусну відстань F лінзи.


ІІI рівень


 1. Задача 1. В калориметр, який містить 10 кг льоду при температурі -10 С, влили 3 л води температурою 900 С.Визначити кінцеву температуру суміші (питома теплоємність льоду 2,1 • 103 Дж/ кг•К; води 4,2 • 103 Дж/ кг•К, питома теплоємність льоду 330 • 103 Дж/ кг).
 1. Задача 2. Електрична плитка потужністю 550 Вт, що розрахована на напругу 220В, була ввімкнена в мережу з напругою 127 В. Яка потужність виділяється в плитці?

10 клас
I рівень


  1. Задача 1. Тіло рухається рівноприскорено і за 20 с збільшило швидкість від V1 =10 м/с до V2 = 72 км/год. Визначити прискорення тіла і пройдений шлях.
  1. Задача 2. Хвилинна стрілка баштового годинника має довжину 3 м, а та, що показує години – 2 м. Визначити лінійні швидкості руху кінців стрілок.
  1. Задача 3. На відстані l = 90 см від стіни знаходиться лампа. На якій відстані f від стіни слід розмістити збиральну лінзу з фокусною відстанню F = 20 см, щоб отримати на стіні чітке зображення волоска розжарення лампи? Головна оптична вісь лінзи перпендикулярна до стіни.


ІI рівень

 1. Задача 1. Яку масу баласту m необхідно скинути з аеростата загальною масою М = 1200 кг, що рівномірно опускається вниз, щоб він з тією ж швидкістю піднімався вгору, якщо підйомна сила аеростата постійна і дорівнює Fп = 8000 Н.
 1. Задача 2. Визначити ККД електричного чайника, якщо при потужності 800 Вт за 20 хв можна довести до кипіння 2 л води з початковою температурою 200 С (питома теплоємність води
  С = 4,2• 103 Дж/ кг •К).


ІІI рівень

 1. Задача 1. Кулька масою m = 2 кг вільно падає з висоти h1 = 5 м (V0 = 0; g = 10 м/с2) і ударяється об горизонтальну площину. Визначити зміну імпульсу кульки і середню силу удару, якщо тривалість удару = 0,01 с у випадку абсолютно непружного удару.
 1. Задача 2. Підйомний кран рівномірно підіймає тягар масою 8,8 т на висоту 10м за 49 с. Визначити силу струму в двигуні крана, якщо напруга дорівнює 220В, ККД 80%.11 клас
I рівень


 1. Задача 1. Одне тіло кинули вертикально вгору з початковою швидкістю vо, інше падає з висоти з початковою швидкістю, рівною нулеві. Знайти залежність відстані між тілами від часу, якщо відомо, що тіла почали рух одночасно. 1. Задача 2. В озері на глибині 100м при температурі 80 С знаходиться у рівновазі куля, заповнена повітрям, маса якої 40 г. Знайти масу повітря всередині кулі, якщо атмосферний тиск 99,7 кПа. Куля тонкостінна, гумова. Молярна маса повітря , . 1. Задача 3. Кульку масою , підвішену на нитці довжиною , відхиляють на кут 90о від вертикалі і відпускають. Визначте силу максимального натягу нитки.II рівень


 1. Задача 1. Човен масою і довжиною нерухомий на поверхні ставка на відстані від берега і повернутий до нього носом. Людина, маса якої , яка сиділа в човні, переходить з його носа на корму. Чи причалить човен до берега? 1. Задача 2. Сани масою з’їжджають з гірки, яка утворює кут 30о з горизонтом. Пройшовши по схилу гори відстань , сани набули швидкості . Визначте кількість теплоти, яка виділиться при терті полозків саней у сніг.III рівень 1. Задача 1. Знайти силу струму від батареї з е.р.с. , якщо опори різних ділянок відповідно дорівнюють 2, 6, 3 і 1,5 Ом. Внутрішнім опором батареї знехтувати.

2. Задача 2. Пучок електронів влітає у простір, де породжені однорідне електричне поле з напруженістю і перпендикулярне до нього магнітне поле, індукція якого . Швидкість електронів постійна і напрямлена перпендикулярно до векторів і . Знайти швидкість руху електронів. Як рухатимуться електрони, якщо електричне поле виключити? Яким буде радіус кривизни траєкторії електронів у цьому випадку? (, ).