asyan.org
добавить свой файл
1
Долинська центральна районна бібліотека

Загадковий світ Михайла Булгакова
120 років від дня народження

видатного письменника
Рекомендаційний бібліографічний

список
Долина

2011

Булгаков – прозаїк, драматург, журналіст, есеїст, критик. У його художніх творах примхливо переплелися сатира і лірика, романтична героїка і фантастика, викривальний пафос і містика, прониклива сповідальність і біблійні мотиви, філософське тло творів і реалістична конкретика бурхливих років першої половини ХХ століття.

Лише за кілька десятиліть після своєї смерті М. Булгаков був «перевідкритий» як письменник світового масштабу, ім’я якого заслуговує стояти у золотому переліку таких корифеїв російської літератури, як М. Гоголь, А. Чехов. Булгаковські твори давно завоювали читацьку любов і усталений інтерес літературознавців в різних країнах. Втім, за зловісною іронією долі, письменник, посмертно уславлений в усьому світі, жив і писав за умов, що заперечували саму можливість творчої праці. Під прицільним вогнем критиків, під гнітом табу, що перекривали вихід до читачів, Булгаков-письменник упродовж багатьох років почував себе заживо похованим. Однак, попри тиск тоталітарного режиму, він писав, «зціпивши зуби», днями й ночами. Писав до останніх тижнів свого життя, доки працювала свідомість. Писав і тоді, коли вже не мав жодної надії побачити свої твори надрукованими. Його творча праця була взірцем героїчної відданості мистецтву та свідченням мужнього опору художника тоталітарній владі, що намагалася зламати його дух.

Михайло Булгаков вважав себе містичним письменником. У його творах дуже багато фантастики, яка дивовижно переплітається з реальністю, дозволяючи авторові «викликати постаті минулого, сучасного і майбутнього і вести з ними бесіди про розвиток людства».

Бібліографічний список розрахований на філологів, студентів вузів, бібліотечних працівників, а також на всіх, хто цікавиться творчістю Михайла Булгакова.

Додаткову інформацію про життя і творчість
письменника можна знайти на сайтах:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Булгаков,_Михаил_Афанасьевич

http://uk.wikipedia.org/wiki/Булгаков_Михайло_Опанасович

http://www.bulgakov.ru/

http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=152

http://master-i-m.book-pr.org.ua/

http://lib.ru/BULGAKOW/

http://hrono.ru/biograf/bio_b/bulgakov_ma.php

http://www.parta.com.ua/ukr/stories/writers/63/

http://www.mykiev.info/ua/famous-kievites/mikhail-bulgakov.html

http://www.nplu.org/ua/events/2011/Bulgakov.html

http://www.interesniy.kiev.ua/znamenitye-kievlyane/pisateli-i-poety/mihail-bulgakov/bulgakov-za-chasiv-biloyi-gvardiyi-pratsyuvav-venerologom/

http://uk.rodovid.org/wk/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81:242879

Підготувала гол. бібліограф

Л. С. Бобешко

Разуменко Т. Иешуа, Воланд и другие : Библейские мотивы в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / Т. Разуменко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №12. – С. 42–43.

Разуменко Т. Философия Г. С. Сковороды и её отражение в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / Т. Разуменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – №2. – С. 48–50.

Разуменко Т. Что видит душа творца? : Тема искусства в романе «Мастер и Маргарита» / Т. Разуменко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №4. – С. 56–60.

Таратута С. Л. Каково оно, будущее человечества? / С. Л. Таратута // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – №1. – С. 55–57.

Творчість М. Булгакова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №12. – С. 52–56.

Чорноус В. М. Урок за романом «Майстер і Маргарита» у філософському вимірі / В. М. Чорноус // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №11. – С. 22–27.

Шестаков А. Страсті за Михаїлом : уклін великому киянину М. Булгакову з нагоди його дня народження / А. Шестаков // Україна молода. – 2005. – 14 трав. – С. 9.

Шошура С. Н. Украина в романе М. Булгакова «Белая гвардия» / С. Н. Шошура // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – №4. – С. 21–22.

Основні видання творів письменника

Булгаков М. А. Багровый остров [Текст] : ранняя сатирическая проза / М. А. Булгаков ; сост., вступ. ст. и примеч. В. Сахарова. – М. : Худож. лит., 1990. – 479 с.

Булгаков М. А. Белая гвардия [Текст] : Жизнь господина де Мольера. Театральный роман. Мастер и Маргарита : романы. – Ереван : Луйс, 1988. – 863 с.

Булгаков М. А. Избранное [Текст] : Мастер и Маргарита : роман ; рассказы / М. А. Булгаков, предисл. Е. Сидорова ; примеч. М. Чудаковой. – М. : Худож. лит., 1988. – 480 с.

Булгаков М. А. Избранные произведения [Текст] / М. А. Булгаков, сост., предисл., коммент. В. И. Лосева. – К. : Дніпро, 1990. – 703 с.

Булгаков М. А. Избранные произведения [Текст] : в 2 т. / М. А. Булгаков ; сост. и коммент. Л. Яновской. – К. : Дніпро, 1989. – Т. 1–2.

Булгаков М. А. Повести, рассказы, фельетоны [Текст] / М. А. Булгаков. – М. : Сов. писатель, 1988. – 624 с.

Булгаков М. А. Собачье сердце [Текст] : повесть; Ханский огонь : рассказ / М. А. Булгаков. – М. : Современник, 1988. – 112 с.

Булгаков М. А. Собрание сочинений [Текст] : в 5 т. / М. Булгаков. – М. : Худож. лит., 1989–1990. – Т. 1–5.

Булгаков М. А. Ханский огонь [Текст] : повесть и рассказы / М. А. Булгаков ; сост. В. Сахарова. – М. : Худож. лит., 1988. – 240 с.

Булгаков М. Белая гвардия [Текст] : Жизнь господина де Мольера : Рассказы. – М. : Правда, 1989. – 576 с. : ил.

Булгаков М. О. Майстер і Маргарита [Текст] : роман / М. О. Булгаков ; пер. з рос. М. А. Білоруса. – Харків : Фоліо, 2006. – 415 с.

Літопис життя і творчості М. Булгакова

Баліна К. Н. «Рукописи не горять» / К. Н. Баліна // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – №4. – С. 60–62.

Борківська О. П. Система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова / О. П. Борківська // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – №4; №5.

Борківська О. П. Спокуса пізнання таємниці життя : система уроків з вивчення роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» / О. П. Борківська // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – №1;2.

Голуб О. Б. «Пусть добро не будет безоружно…» / О. Б. Голуб // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – №10. – С. 38–40.

Гукова О. О. Дива, що відбуваються на осі кохання / О. О. Гукова // Зарубіжна література в школах України. – 2004. – №3. – С. 57–59.

Жванко В. І. Поглиблюючи діалогічність : до осмислення роману «Майстер і Маргарита» / В. І. Жванко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №12. – С. 24–25.

Кашуба Є. І. Моральні уроки роману Булгакова «Майстер і Маргарита» / Є. І. Кашуба // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №11. – С. 56–58.

Клименко В. Три слова о любви / Владимир Клименко // Эхо планеты. – 2008. – №37. – С. 36–41.

Климова В. За методикою критичного мислення : матеріали до вивчення роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» / Валентина Климова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – №6. – С. 35–38.

Коваленко В. Пробиваясь к глубинам текста : урок-расшифровка романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / Валентина Коваленко, Надежда Пилипенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – №1. – С. 58–61.

М. Булгаков «Майстер і Маргарита» : у пошуках методичних варіантів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – №3. – С. 28–37.

Михайло Афанасійович Булгаков // Шкільна бібліотека. – 2002. – №1. – С. 151–157.

Михайло Булгаков (1891–1940) // Волощук Є. Зарубіжна література : підручник для 11-го кл. загальноосвітнього навчального закладу. – К. , 2004. – С. 221–251.

Михайло Булгаков (1891–1940) // Зарубіжна література ХХ століття : посібник. – К., 1998. – С. 86–97.

Михайло Булгаков // Шевченко Н. В. Зарубіжна література за шкільною програмою : практичний довідник / Н. В. Шевченко. – Харків, 2009. – С. 325–332.

Михайло Панасович Булгаков (1891–1940) // Зарубіжна література ХХ століття / за ред. М. І. Борецького. – Львів , 2000. – С. 163–166.

Мухін В. О. «Найглибше осереддя людяного в самій людині» / В. О. Мухін // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – №1. – С. 34–38.

Назарець В. М. Проблематика і система образів роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» / В. М. Назарець, Г. В. Фінчук // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №11;12.

Пулина Г. М. «Каждому будет дано по его вере» / Пулина Г. А. // Зарубіжна література в школах України. – 2004. – №5. – С. 33–35.

Разуменко Т. Гротескные образы Булгакова / Т. Разуменко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №5. – С. 49–52.