asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 17 18 19 20

Кейс № 9 .

Підлеглий ігнорує Ваші поради і вказівки , робить все по - своєму , не звертає увагу на зауваження , не виправляє помилок , на які Ви йому вказуєте . Як Ви будете поводитися з цим підлеглим ?

Кейс № 10 .

У трудовий колектив , де є конфлікт між двома угрупуваннями з питання впровадження нововведення , прийшов новий керівник , запрошений зі сторони . Яким чином , на Вашу думку , йому краще діяти , щоб нормалізувати психологічний клімат в колективі ?

Кейс № 11 .

У найбільш напружений період завершення виробничої програми один з працівників Вашого колективу захворів . Кожний з підлеглих зайнятий виконанням своєї роботи . Необхідно виконати с строк й роботу відсутнього .

Як будете діяти в цих умовах ?

Кейс № 12 .

У Вас склалися напружені відносини з колегою . Причини цього вам не зовсім зрозумілі , але нормалізувати відносини необхідно , оскільки від цього потерпає робота . Що б Ви зробили в першу чергу ?

Кейс № 13 .

Вас нещодавно обрали керівником трудового колективу , в якому Ви протягом кількох років працювали рядовим керівником . На 8 годи 15 хв. . Ви викликали зо себе в кабінет підлеглого для з'ясування причини його частих запізнень на роботу , але самі несподівано спізнилися на 15 хв. . в той час , коли підлеглий прийшов вчасно і чекає на Вас . Як Ви почнете розмову ?

Кейс № 14 .

ВИ працюєте бригадиром вже другий рік . Молодий робітник звертається до Вас з проханням відпустити його з роботи на чотири дні за власний рахунок у зв’язку з одруженням .

- Чому на чотири ? - питаєте Ви .

-А коли одружувався майстер , Ви йому дозволили на чотири ,- відповідає робітник і подає заяву . Ви підписуєте заяву на три дні згідно діючого положення . Але підлеглий виходить на роботу через чотири дні . Ваші дії ?

Кейс № 15 .

Ви керівник виробничого колективу . Під час нічного чергування один з ваших робітників в стані алкогольного сп’яніння зіпсував дороге обладнання . Другий намагаючись його відремонтувати , був травмований ю. Винний дзвонить Вам додому і з тривогою питає , що їм тепер робити . Ваші дії .

Кейс № 16

Декілька керівників виробництва дискутують про те , як краще поводитися з підлеглими . Яку з висловлених в ході дискусії точок зору Ви підтримали б ?

1 . Щоб підлеглий добре працював , необхідно підходити до нього індивідуально , враховуючи його індивідуальні особливості .

2 . Все це дрібниці . Головне в оцінці людей - це їх ділові якості , виконавча дисципліна . Кожний повинен робити те , що йому належить .

3 . Я вважаю , що успіху в керівництві можна домогтися лише в тому випадку , якщо підлеглі довіряють своєму керівнику , поважають його .

4 . Це вірно , але ж кращими стимулами в роботі є чіткий наказ , достатня заробітна плата , заслужена премія .

Кейс № 17 .

Ви - начальник цеху . Після реорганізації Вам терміново необхідно пере укомплектувати декілька бригад згідно нового штатного розкладу .

Ваші дії .

Кейс № 18

У Вашому колектив є працівник , котрий швидше рахується , ніж працює . Його це положення влаштовує , а Вас - ні .Як Ви поведетеся в цьому випадку ?

Кейс № 19 .

НА думку деяких членів бригади , при розподілі заробітку з врахуванням коефіцієнту трудової участі ( КТУ ) , їм необґрунтовано знизили розмір оплати , що стало приводом для скарг начальнику цеху . Як би Ви відреагували на ці скарги на його місці ?

Кейс № 20 .

Ви нещодавно почали працювати начальником цеху на великому промисловому підприємстві ( Вас перевели на цю посаду з іншого підприємства ) . Ще не всі знають Вас в обличчя . До обідньої перерви ще дві години . Ідучи по коридору , Ви бачите трьох робітників Вашого цеху , які про щось розмовляють і не звертають на Вас уваги . Повертаючись через 20 хв. . , Ви бачите ту ж саму картину .Ваші дії ?

Перелік питань(до підсумкового контролю).

1 . Цілі , завдання та методи менеджменту .

2. Розвиток менеджменту в світі та в Україні .

3. Особливості японського і американського менеджменту .

4 . Функції управління та управлінські задачі .

5 . Види планів та їх коротка характеристика .

6 . Організаційні структури управління та їх характеристика.

7 . Бізнес - план - основний вид стратегічного планування .

8 . Зміст організаційної функції менеджменту .

9 . Особливості делегування повноважень .

10 . Поняття організації . Види організацій в Україні .

11 . Процесійні теорії мотивації.

12 . Змістовні теорії мотивації.

13 . Система контролю та механізм дії .

14 . Види контролю на підприємстві . Етапи контролювання .

15 . Поняття комунікацій та їх характеристика .

16 . Інформація її види та роль в Менеджменті .

17 . Канали та засоби комунікацій .

18 . Сутність та етапи ухвалення управлінських рішень .

19 . Види та характеристика колективів .

20 . Групи та їх класифікація .

21 . Стилі керівництва .

22 . Теорії лідерства .

23 . Влада в управлінні та її форми .

24 . Природа конфліктів та управління конфліктними ситуаціями .

25 . Соціальна етика менеджменту .

26 . Зміст понять " менеджмент " , " менеджер " .

27 . Техніка ведення ділових переговорів .

28 . Функції менеджера з персоналу .

29 . .Формальні та неформальні групи .

30 . Основні принципи менеджменту .

31 . Моральне та матеріальне стимулювання праці .

Рекомендована література

 1. Меєкон М., Альберт М., Хедоур Ф. “Основи менеджменту”, Москва, 1992р.

 2. Тарнавський Н.П. “Менеджмент: теорія і практика”. Тернопіль, 1997р.

 3. Осовська Т.В. “Основи менеджменту”, Житомир, 1998р.

 4. Андрушків Б.М. “Основи менеджменту”, Львів, 1995р.

 5. Шегда А.В. “Менеджмент”, Київ, 1998р.

 6. Герчикова И.Н. “Менеджмент”, Москва, 1995р.

 7. Платонов С.В. “Искусство управленческой деятельности”, Київ, 1996р.

 8. Лозниця В.С. “Психологія менеджменту”, Київ, 1997р.

 9. Венедиктова В.И. “О деловой этике и этикете”, Москва, 1994р.

 10. Щєкін Г.В. “Практическая психология менеджмента”, Київ, 1994р.

 11. Старобинський Е.Є. “Основы менеджмента на коммерческой фирме”, М., 1994р.

 12. Мищенко В.А. “Основы предпринимательства и внешнеэкономической деятельности ”, Київ, 1994р.

 13. Тарасов В.К. “Отбор и подготовка менеджмента”, Ленінград, 1989р.

 14. Кримська Л.А. “Практические тесты руководителя”, Знание, 1993р.

 15. Кишкель Н.М., Шипунов В.С. “Основы управленческой деятельности”, М., 1992р.

 16. Хміль Ф.І. “Менеджмент”, Київ, 1995р.

 17. Щєкін Г.В. “Управление бизнесом”, К., 1996р.

 18. Кошапов Р.Р. “Курс практической психологии или как научиться работать и добиваться успеха”, 1995р.

 19. Лебедєв О.Т., Каньковська А.Р. “Основи менеджмента”, С.П., 1997р.

 20. Девид Мартин “Манипулирование встречами”, Минск, 1996р.

 21. Вудлок М., Френсис Д. “Раскрепощенный менеджер”, М., 1986р.

 22. Зайверт Л. “Ваше время – в ваших руках”, М., 1995р.

<< предыдущая страница