asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 19 20

5. Порівняльна характеристика американської та японської системи менеджменту.


 1. характер прийняття управлінських рішень (Я – прийняття рішень за принципом консенсусу. А – індивідуальний характер прийняття рішень).

 2. відповідальність (Я – колективна. А - індивідуальна)

 3. Структура управління Я – нестандартна, гнучка А –суворо формалізована.

 4. характер контролю Я – колективний. А індивідуальний контроль керівника.

 5. Організація контролю Я – мякий неформалізований контроль А – чітко форм. Жостка процедура контрол.

 6. Оцінка результатів діяльності керівника – Я – Стабільна оцінка роботи працівника і службовця зростання. А – Швидка оцінка результату та прискорення просування по службі.

 7. Оцінка якостей керівника Я – Вміння здійснювати координацію та контролювати. А – професіоналізм та ініціатива.

 8. Спрямованість управління. Орієнтація управління на групу підвищення уваги до людини. – орієнтація управління на окрему особу увага до людини як виконавця.

 9. оцінка результатів діяльності персоналу. Досягнення колективного результату. – досягнення індивідуального результату.

 10. стосунки з підлеглими. Особисті неформальні стосунки – формальні стосунки.

 11. кар’єра. Просування по службі з врахуванням віку, вислуги років та лояльності фірми – ділова кар’єра зумовлюється особистими досягненнями.

 12. підготовка керівників – підготовка універсальних керівників – підготовка вузькоспеціалізованих керівників.

 13. оплата праці. Оплата праці за показниками роботи групи спостереження – зайнятість на контрактній договірній основі, короткостроковий наймю.

 14. загальний принцип управління – знизу до гори – зверху до низу.

 15. штатний розпис відсутність чітко визначених посад і завдань всередині організації – функціональна підпорядкованість і чіткі межі повноважень.

 16. Підвищення кваліфікації. Без відриву від виробництва на робочому місці – відокремлено за спеціальними програмами підготовки.Резюме


 1. Між поняттями "управління "та "менеджмент "існує відмінність, яка базується на домінуванні людського фактора в останньому.

 2. Менеджмент - це складова процесу управління, яка забезпечує координацію дій персоналу фірми на всіх рівнях з раціонального використання ним наявних ресурсів із застосуванням наукового підходу, психологічних та етичних норм керівництва.

 3. Менеджмент передбачає ієрархічну побудову підприємства (організації), викорис­тання відповідних функцій в управлінні ним (нею) та підготовку керівників з високими професійними знаннями та морально-психологічними якостями.

 4. Основним завданням менеджменту вважається забезпечення існування (домінування) фірми, на ринку.

 5. Найціннішим капітаном фірми менеджмент справедливо вважає працівника (людину), тому одне із найпріоритетніших його завдань є вирішення його проблем, створення умов для його всебічного розвитку.

 6. Менеджмент, як наука, не виник раптово, а пройшов у своєму розвитку ряд історичних етапів, на кожному з яких були характерні відмінності і підходи до керівництва. Особливо насиченим на нововведення треба вважати сучасний етап, який акумулює все те раціональне, що було напрацьоване на попередніх з них, а також характеризується новими принциповими положеннями в управлінні, що базуються па застосуванні до нього системного та ситуаційного підходів, орієнтації на інновації, інтеграцію, інтернаціоналізацію, поглибленні соціальної відповідальності тощо.

 7. Розвиток менеджменту в Україні відповідає тим етапам, які пройшла управлінська наука у відповідності до тих підходів, що мали місце в колишньому СРСР. Однак з часу отримання нашою державою незалежності, потреба в ефективному менеджменті ще більше загострилася, що пов'язано із перебудовою органів влади, створенням принципово нових за юридичним статусом та організаційною побудовою підприємств і організацій (ТЗОВ, СП, ПП, акціонерних товариств, банківських установ та ін.)

 8. Для зміни існуючої ситуації в економіці багатьох вітчизняних підприємств на краще необхідно готувати висококваліфіковані керівні кадри, вкладати відповідні кошти у процеси перепідготовки уже задіяних.


<< предыдущая страница   следующая страница >>