asyan.org
добавить свой файл
1
Діагностика синдрому «вигорання» в професіях системи «людина - людина»

Інструкція: Вам пропонується 22 твердженняпро почуття та переживання , повязані з роботою, кожне з яких слід оцінити. Якщо Ви відповіли «ніколи», то Вашій відповіді присвоюється бал «0», «Дуже рідко» – 1 бал, «Рідко» - 2 бали, «Іноді» - 3 бали, «часто» - 4 бали, «дуже часто» - 5 балів, «завжди» - 6 балів. Ваші відповіді не будуть оцінюватися як гарні чи погані, тому просимо виявити відвертість. Над твердженнями не слід довго роздумувати. Достовірні відповіді ті котрі першими прийшли в голову.

Опитувальник

Варіант 1 (для менеджерів)

 1. Я відчуваю себе емоційно виснаженим.

 2. Наприкінці робочого дня я відчуваю себе, як вичавлений лимон.

 3. Я відчуваю себе втомленим, коли прокидаюсь вранці і мушу йти на роботу.

 4. Я добре розумію, що відчувають мої підлеглі та колеги, та використовую це в інтересаї справи.

 5. Я відчуваю, що спілкуюся з деякими підлеглими, як з предметами (без теплоти та приязні до них)

 6. Я відчуваю себе енергійним та емоційно піднесеним.

 7. Я вмію знаходити правильне рішення в конфліктних ситуаціях.

 8. Я відчуваю пригніченість і апатію.

 9. Я можу позитивно впливати на продуктивність роботи моїх підлеглих та колег.

 10. Останнім часом я став більш черствим (нечутливим) у ставленні до тих, з ким працюю.

 11. Як правило, ті, з ким мені доводиться працювати, - нецікаві люди, що скоріше втомлюють, ніж радують мене.

 12. У мене багато планів на майбутнє і я вірю в їх здійснення.

 13. У мене все більше життєвих розчарувань.

 14. Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до багатьох речей, які радували мене раніше.

 15. Іноді мені дійсно байдуже те, що відбувається з деякими з моїх підлеглих і колег.

 16. Мені хочеться усамітнитися і відпочити від усього й усіх.

 17. Я можу легко створити атмосферу доброзичливості та співпраці в колективі.

 18. Я легко спілкуюся з людьми незалежно відїх статусу і характеру.

 19. Я багато встигаю зробити.

 20. Я відчуваю себе на межі можливостей.

 21. Я багато чого ще зможу досягти в своєму житті.

 22. Іноді підлеглі та колеги перекладають на мене тягар своїх проблем і обов’язків.


Варіант 2 (для вчмтелів та викладачів)

 1. Я відчуваю себе емоційно виснаженим.

 2. Наприкінці робочого дня я відчуваю себе, як вичавлений лимон.

 3. Я відчуваю себе втомленим, коли прокидаюся вранці і мушу йти на роботу

 4. Я добре розумію що відчувають мої учні та колеги, та використовую це в інтересах справи.

 5. Я спілкуюся з моїми учнями цілком формально, без зайвих емоцій, і намагаюся звети спілкування з ними до мінімуму.

 6. Я відчуваю себе енергійним та емоційно піднесеним.

 7. Я вмію знаходити правильне рішення в конфліктних ситуаціях.

 8. Я відчуваю пригніченість і апатію.

 9. Я можу позитивно впливати на продуктивність роботи моїх учнів та колег.

 10. Останнім часом я став більш черствим (нечутливим) у ставленні до тих, з ким працюю.

 11. Як правило, оточуючі мене люди багато вимагають від мене та маніпулюють мною. Вони скоріше втомлюють, ніж радують мене.

 12. У мене багато планів на майбутнє і я вірю в їх здійснення.

 13. У мене все більше життєвих розчарувань.

 14. Я відчуваю байдужість і втрату інтересу до багатьох речей,які радували мене раніше.

 15. Іноді мені дійсно байдуже те, що відбувається з деякими з моїх учнів і колег.

 16. Мені хочеться усамітнитися і відпочити від усьго і усіх.

 17. Я можу легко створити атмосферу доброзичливості при спілкуванні з моїми учнями та колегами.

 18. Я легко спілкуюся з людьми незалежно від їх статусу і характеру.

 19. Я багато встигаю зробити.

 20. Я відчуваю себе на межі можливостей.

 21. Я багато чого ще зможу досягти в своєму житті.

 22. Іноді учні та колеги перекладають на мене тягар своїх проблем і обовязків.


Обробка результатів.

Відповідно до «ключа» підраховуються суми балів за тьома субшкалами

Ключ

Субшкала

Номер твердження

Сума балів (максилальна)

Емоційне виснаження

1,2,3,6,8,13,14,16,20

54

Деперсоналізація

5,10,11,15,22

30

Редукція особистих досягнень

4,7,9,12,17,18,19,21

48


Рівень «професійного вигорання» визначається за таблицею рівнів «вигорання».
Таблиця рівнів «вигорання»

Субшкала

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

Емоційне виснаження

0 – 16

17 – 26

27 і більше

Деперсоналізація

0 – 6

7 – 12

13 і бвльше

Редукція особистих досягнень

39 і більше

38 – 32

31 – 0


Інтерпретація даних. Згідно з моделлю синдрому «вигорання»,запропонованою американськими дослідниками К. Маслач і С. Джексон, «професійне вигорання» тлумачиться як синдром емоційного вислаження, деперсоналізації і редукціїї особистих досягнень.

Емоційне виснаження розглядається як основна складова «професійного вигорання»

та характеризується зниженим емоційним фоном, байдужістю або емоційним перенасиченням.

Деперсоналізація проявляється в деформації стосунків з іншими людьми. В одних випадках це може бути зростання залежності від інших людей, у інших – зростання негативізму, цинічності налаштувань і почуттів щодо інших людей (учнів, колег, підлеглих тощо).

Редукція особистих досягнень полягає або в тенденції до негативного оцінювання себе, своїх професійних досягнень та успіхів, негативізмі щодо службової гідності і можливостей, або у нівелюванні особистої гідності, обмеженні своїх можливостей, обовязків щодо інших тощо.

Джерело: С. Д. Максименко, М. М. Заброцький. Технології спілкування