asyan.org
добавить свой файл
1Додаток ЗП
до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Звітна
Звітна нова
Консолідована
УточнюючаКод платника податку за ЄДРПОУ

Звітний період 20__ року
І квартал
Півріччя
Три квартали
РікТаблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код

рядка

Сума

1

2

3

Зменшення нарахованої суми податку

(рядок 13.1 + рядок 13.2 + рядок 13.5.1 + рядок 13.6)

13
Сума податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду

13.1
Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів

13.2
Cума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) в звітному (податковому) періоді  

13.3
Cума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у минулих періодах, не врахована у зменшення податку (рядок 13.5.2 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13.4
Cума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) (рядок 13.3 + рядок 13.4), у тому числі:

13.5
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді

13.5.1
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 – рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП до рядка 13 Податкової декларації за наступний звітний (податковий) період)

13.5.2
Податок на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції

13.6

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу

Підрозділи платника податку

Код рядка 

Сума витрат

Питома вага

(графа 3/графа 3 рядка А)

Нарахована сума податку1

(графа 5 рядка А х графа 4)

1

2

3

4

5

Платник податку за консолідованою декларацією

А
Х
Відокремлені підрозділи в цілому, у тому числі:

13.22


відокремлений підрозділ

13.2.1


відокремлений підрозділ3

13.2.21 У рядку А графи 5 таблиці 2 відображається сума рядків 11 та 12 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, зменшена на суму рядків 13.1, 13.5.1 та 13.6 таблиці 1 цього додатка.

2 Сума рядка 13.2 графи 5 таблиці 2 відображається у рядку 13.2 таблиці 1 цього додатка.

3 Кількість рядків може бути збільшено залежно від кількості відокремлених підрозділів.

Керівник платника податку 


_______________________

(підпис)

М. П.


____________________

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер 

_______________________

(підпис)

____________________

(ініціали, прізвище)