asyan.org
добавить свой файл
1


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Номенклатури службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку та інших матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання покладених на Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи завдань"
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Мінагрополітики України "Про затвердження Номенклатури службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку та інших матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання покладених на Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи завдань" (далі – проект наказу) підготовлено на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів".

2. Мета і шляхи її досягнення

Зазначеним проектом наказу передбачається затвердити номенклатуру службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку та інших матеріально-технічних засобів, необхідних для виконання завдань, покладених на Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного проекту наказу додаткових фінансових витрат з державного бюджету не потребує.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством фінансів України та буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Регіональний аспект

Зазначений проект наказу не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщений на офіційному веб-сайті Мінагрополітики України з метою одержання зауважень і пропозицій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Розроблений проект наказу не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дасть змогу виконувати покладені на Державну інспекцію сільського господарства України та її територіальні органи завдання з використанням службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку та інших матеріально-технічних засобів.

Голова Державної інспекції

сільського господарства України М.О. Вашешніков
"____" ___________ 2013 р.