<< предыдущая страница   следующая страница >>
asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

1

2

3

4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 
Надходження від:

 

 

 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

331

80
Погашення векселів одержаних

015

-

-
Покупців і замовників авансів

020

-

-
Повернення авансів

030

2

-
Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

-

-
Бюджету податку на додану вартість

040

-

-
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

-

-
Отримання субсидій, дотацій

050

-

-
Цільового фінансування

060

-

-
Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

-

-
Інші надходження

080

2

35
Витрачання на оплату:

 


Товарів (робіт, послуг)

090

(

213

)

(

77

)
Авансів

095

(

-

)

(

-

)
Повернення авансів

100

(

7

)

(

-

)
Працівникам

105

(

61

)

(

55

)
Витрат на відрядження

110

(

-

)

(

-

)
Зобов’язань з податку на додану вартість

115

(

-

)

(

-

)
Зобов’язань з податку на прибуток

120

(

4

)

(

1

)
Відрахувань на соціальні заходи

125

(

30

)

(

26

)
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

(

13

)

(

12

)
Цільових внесків

140

(

-

)

(

-

)
Інші витрачання

145

(

11

)

(

9

)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

 

-4-65Рух коштів від надзвичайних подій

160

 

--Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

 

-4-65