asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4


Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4К О Д И


Дата /рік, місяць, число/

2011 

12 

31 


Підприємство

ТОВ «Компанія з Управління активами «Українське інвестиційне товариство»

за ЄДРПОУ

32668390


Територія

 

за КОАТУУ

8038500000 


Організаційно-правова форма господарювання _______________________

Товаристо з обмеженою відповідальністю


за КОПФГ
240Вид економічної діяльності

 Біржові операціїз фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0 

 
 
 


Одиниця виміру : тис. грн.

 Звіт про рух грошових коштів

за 20

11

рік
Форма N 3

Код за ДКУД

1801004
Стаття

Код

За звітний
період

За аналогічний період попереднього року


следующая страница >>