asyan.org
добавить свой файл
1Додаток А


Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ
Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

Показники

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року
1

2

3

4

1

Продаж товарів (робіт, послуг)

1.12

Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій

1.23

Виконання довгострокових договорів (контрактів)

1.34

Перерахунок за довгостроковими договорами (контрактами) у разі заниження суми податкових зобов'язань у попередніх податкових періодах

1.45

Продаж пов’язаним особам товарів (робіт, послуг)

1.56

Продаж товарів (робіт, послуг), вартість яких було раніше виключено з валового доходу у зв'язку з затриманням оплати їх вартості, у разі незадоволення судом позову платника, та сума нарахованої пені на цю вартість

1.67

Всього доходів від продажу товарів (робіт, послуг) (сума рядків з 1.1 по 1.6)

1.7Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)