asyan.org
добавить свой файл
1
Достатньо навчальних закладів з якісною освітою

Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і пробле­ми свого суспільства, тому освіта сьогодні — важ­ливий чинник управління змінами суспільства. Вона має стати засобом підвищення добробуту гро­мадян, чинником економічної стабільності і га­рантом безпеки міста, регіону, країни. А для цього сис­тема освіти повинна забезпечити учням якісну освіту з урахуванням їх індивідуальних особливостей і здібностей, батькам — упевненість за долю їхніх дітей, а працівникам освіти — гідні умови праці і життя, умови для професійного росту, самореалізації. З цією метою необхідно модернізувати зміст освіти, створити досконалі моделі управ­ління, впроваджувати в навчально-виховний про­цес новітні технології, а насамперед — створювати сприятливі умови для збереження та зміцнення здоров'я дітей, для їхнього розвитку, адже головне завдання освітньої галузі — сформувати високодуховну, фізично здорову особистість випускника та творчого вчителя.

Сприймати та реалізувати всі інноваційні процеси, які відбуваються в освіті, - це завдання Управління освіти.
Для цього планується:

1. Якісне впровадження міської цільової Програми розвитку освіти міста на 2009- 2015 рр.:

Підпрограми:

«Вчитель»

«Науково – методична робота»

«Дошкілля»

«Обдаровані діти»

«Функціонування української мови»

«Медіапростір освіти»

«Психологічна служба»

«Профільне навчання старшокласників»

« Позакласний час»

« Позашкільна освіта»

«Фізична культура і спорт»

« Оздоровлення»

«Модернізація матеріально – технічної бази»

Термін виконання : постійно до 2015 року

Обсяги фінансування: 43 млн. грн..(кошти місцевого бюджету)

956 тис. грн. ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів.
2. Створення умов для забезпечення гарантованого права на дошкільну, загальну середню та позашкільну освіту:

 • будівництво ДНЗ в районі жилмасиву Зелений Гай

Термін виконання : 2014 – 2015 рр.

Обсяги фінансування : 20 млн. грн.. ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : Вознесенська міська рада.

 • будівництво ДНЗ в районі жилмасиву Північний мікрорайон

Термін виконання : 2018 – 2020 рр.

Обсяги фінансування : 40 млн. грн. ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : Вознесенська міська рада.

 • реконструкція ДНЗ №5;

Термін виконання: 2017 – 2019 рр.

Обсяги фінансування: 15 млн. грн. ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : Вознесенська міська рада

- створення належних умов для навчання дітей 6- ти річного віку на базі шкіл

Термін виконання: 2011 – 2012 рр.

Обсяги фінансування: 100 тис. грн. ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • капітальний ремонт ЗОШ №7

Термін виконання: 2018 – 2020 рр.

Обсяги фінансування: 50 млн. грн. ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання: Вознесенська міська рада

 • удосконалення матеріально – технічної бази закладів освіти

Термін виконання: постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування: 3 млн. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

1 млн. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання: управління освіти, керівники навчальних закладів

 • збереження та розширення мережі профільних класів

Термін виконання: постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування: 60 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

30 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання: управління освіти, керівники навчальних закладів

 • забезпечення допрофільної підготовки учнів шляхом впровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, гуртків у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Термін виконання: постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування: 40 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання: управління освіти, керівники навчальних закладів

- забезпечення функціонування філій ЦДТ, СЮТ, ДЮСШ на базі ЗОШ № 3,4,5,6,8

Термін виконання: постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування: 50 тис. грн.. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання: управління освіти, керівники навчальних закладів
3. Запровадження інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховний процес:

 • створення локальної мережі між Управлінням освіти та закладами, підключення до мережі Інтернет

Термін виконання : 2010 – 2011 рр.

Обсяги фінансування : 30 тис.. грн. ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів.

 • створення Веб – приймальні керівника

Термін виконання : до 2020 р.

Обсяги фінансування: 50 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

- запровадження електронного документообігу

Термін виконання: 2010 – 2011 рр.

Обсяги фінансування: 20 тис. грн. ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • створення шкільних електронних бібліотек

Термін виконання: 2011 – 2015 рр.

Обсяги фінансування: 20 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання: управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • забезпечення комп’ютерною технікою методичних кабінетів закладів

Термін виконання : 2011 – 2017 рр.

Обсяги фінансування : 15 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн.. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • створення єдиної міської комп’ютерної бази даних на дітей, що потребують соціальної підтримки і допомоги

Термін виконання : 2010 – 2011 рр.

Обсяги фінансування : 10 тис.. грн. ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн. ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів


 • забезпечення якісного функціонування сайту Управління освіти та створення сторінок кожного закладу

Термін виконання : постійно до 2015 р.

Обсяги фінансування : 100 тис.. грн. ( кошти місцевого бюджету)

50 тис. грн. ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • придбання комп’ютерних класів для загальноосвітніх навчальних закладів та їх оновлення

Термін виконання та обсяги фінансування:

ЗОШ №3 -2010р.- 60 тис. грн. ( кошти місцевого бюджету)

ЗОШ №10 – 2011 р.- 60 тис. грн.. ( кошти місцевого бюджету)

ЗОШ № 7 – 2011 р. – 60 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету)

КЦ – 2 класи- 2012 р.- 100 тис. грн.. ( кошти місцевого бюджету)

2 класи – 2013 р.- 100 тис. грн.. ( кошти місцевого бюджету)

Ліцей « Інсайт» - 2014 р.- 100 тис. грн.. ( кошти місцевого бюджету)

ЗОШ №8 – 2015 р.- 100 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету)

ЗОШ № 4, ЗОШ №5 - 2016 р.- 150 тис.грн( кошти місцевого бюджету)

Гімназія – 2017 р. – 100 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету)

ЗОШ №2 – 2018 р.- 100 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету)

КЦ – 2019 р. – 4 класи – 250 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету)

ЗОШ № 3 – 2020 р. – 100 тис.грн. ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : Управління освіти Вознесенської міської ради, керівники навчальних закладів.

 • забезпечення навчальних закладів мультимедійними засобами

Термін виконання: протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування : 30 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес

Термін виконання: постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування: 30 тис. грн.. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • продовження проектів

« Intel.Навчання для майбутнього», «Інтершкола»

Термін виконання: протягом періоду реалізації проектів

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

4. Реалізація проектів з енергозбереження:

 • встановлення систем альтернативного опалення

Термін виконання : 2010 – 2015 рр.

Обсяги фінансування : 300 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

300 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : Вознесенська міська рада, Управління освіти, керівники навчальних закладів.

 • заміна електричних ламп на енергозберігаючі

 • планомірна заміна вікон на склопакети

Термін виконання : згідно міської програми з енергозбереження

Обсяги фінансування : 200 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

100 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : Вознесенська міська рада, управління освіти, керівники навчальних закладів

- впровадження в навчально-виховний процес спецкурсів для школярів, батьків з питань енергозбереження

Термін виконання : постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування : 10 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів
5. Удосконалення кадрового забезпечення:

Термін виконання : постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування : 50 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • забезпечення систематичного підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Термін виконання : постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Обсяги фінансування : 100 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

20 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • забезпечення психолого - педагогічної, комп’ютерної, методичної, правової грамотності педагогічних працівників

Термін виконання : постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • створення на базі МНМЦ експериментального майданчика Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України

Термін виконання : 2010 -2015 рр.

Обсяги фінансування : 10 тис. грн.. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ

 • оформлення ліцензії на журнал науково-методичного центру «Паралель»

Термін виконання : 2010 – 2011 рр.

Обсяги фінансування : 5 тис. грн.. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ

 • організація роботи з кадровим резервом

Термін виконання : постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

- підвищення відповідальності кожного педагогічного працівника за результативність роботи

Термін виконання : постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

- сприяння роботі курсів по підготовці випускників до вступу у вищі навчальні заклади

Термін виконання : постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

6. Формування соціально-психологічної служби навчальних закладів:


 • введення посад соціальних педагогів до штатних розписів навчальних закладів

Термін виконання : до 2015 р.

Обсяги фінансування : 50 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • створення психологічної служби в дошкільних та позашкільних навчальних закладах

Термін виконання : до 2013 р.

Обсяги фінансування : 50 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • обладнання кабінетів психологічної служби

Термін виконання : до 2020 р.

Обсяги фінансування : 20 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • забезпечення якісної роботи міської медико-педагогічної комісії

Термін виконання : постійно протягом 2010 – 2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів
7. Якісне впровадження освітньо-виховної програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”:

- реалізація програми « Обдарованість»

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 25 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • організація та ефективне проведення міських та участь в обласних масових заходах для дітей

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 50 тис.. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

10 тис. грн.. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • удосконалення роботи МАН

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

 • сприяння співробітництву та поглибленню міжнародних молодіжних контактів

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 50 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

50 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

- забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді в позаурочний та канікулярний час

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 25 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

25 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

8. Забезпечення ефективної моделі державно –громадського управління системою освіти:

 • забезпечення системної роботи Ради керівників навчальних закладів

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • удосконалення діяльності міської Ради учнівських лідерів

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

 • створення системи морального та матеріального стимулювання праці учасників навчально-виховного процесу

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 500 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

100 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, керівники навчальних закладів

- підтримка молодіжних громадських організацій, учнівського самоврядування

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Відповідальні за виконання : управління освіти, керівники навчальних закладів

9 Реалізація проектів розвитку навчальних закладів:

 • функціонування полікультурної школи в ЗОШ № 10

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 50 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

5 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, адміністрація ЗОШ №10

 • впровадження проекту „Громадянська освіта як засіб виховання компетентної особистості” в ЗОШ №5

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 25 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

3 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, адміністрація ЗОШ № 5

 • діяльність Центру розвитку дитини в ДНЗ № 14

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 5 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

2 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, адміністрація ДНЗ №14

 • забезпечення ефективної діяльності центру впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в Комп’ютерному центрі

Термін виконання : постійно протягом 2010 -2020 рр.

Обсяги фінансування : 5 тис. грн. щорічно ( кошти місцевого бюджету)

2 тис. грн. щорічно ( залучені кошти)

Відповідальні за виконання : управління освіти, НМЦ, адміністрація КЦ
Очікувані результати:  

Розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти міста Вознесенська та забезпечення рівних умов для дітей та учнівської молоді у здобутті якісної освіти для самореалізації можливостей і потреб кожного громадянина міста.

Формування позитивного іміджу освіти.

Створення прозорої, відкритої системи, яка успішно взаємодіє з державними та громадськими організаціями для блага кожної дитини.

Відповідальні за виконання : Управління освіти Вознесенської міської ради. Начальник управління – Кисільова С.В.