asyan.org
добавить свой файл
1

ЗМІНА № 4 ДСТУ 4278:2006

Сторінка 1

Сторінок 11


Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів.

Загальні вимоги. Правила застосування
1. РОЗРОБЛЕНО: Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при Міністерстві внутрішніх справ України
2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 грудня 2009 р. № 474
Розділ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ викласти в новій редакції «Цей стандарт установлює типи та основні розміри, вимоги до інформаційного змісту, правила застосування номерних знаків (далі – знаки) для:

- транспортних засобів усіх типів, що призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування та підлягають державній реєстрації і обліку: автомобілів, автобусів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів;

- транспортних засобів, які належать військовим частинам, об'єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України;

- транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування: великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.»

Пункт 2.1 викласти в новій редакції «Знаки за призначеністю поділено на 12 типів, що зазначені у таблиці 1. Типи 2, 3, 6 та 7 поділяються на підтипи.»

В пункті 2.2 слово «дев’ять» замінити на слово «десять».
Сторінка 2

Таблицю 1 викласти в новій редакції:


Тип

Підтип

Призначеність

1

-

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів.

2

2-1

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, крім тих, що видаються підриємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів

2-2

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, в разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів.

3

3-1

Знаки для всіх типів і моделей мопедів

3-2

Знаки для разових поїздок для всіх типів і моделей мопедів, крім тих, що видаються підриємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів

3-3

Знаки для разових поїздок для всіх типів і моделей мопедів, в разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів

4

-

Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу

5

-

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, квадроциклів, трициклів та інших прирівняних до них ТЗ

6

6-1

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видаються підриємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів

6-2

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, в разі їх реалізації через підриємства-виробники та суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів.

7

7-1

Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб

7-2

Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальними замовленнями фізичних та юридичних осіб


Сторінка 3

Продовження таблиці 1


8


-

Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки та механізмів

11

-

Знаки для відомчих транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України

12

12-1

Знаки для великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів

12-2

Знаки для разових поїздок (транзитні знаки) для всіх великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів, знятих з обліку в разі їх реалізаціїПункт 2.4 викласти в новій редакції «Знаки типів 1, 4, 5 та підтипів 2-1, 3-1, 3-2 та 6-1 видаються в реєстраційному підрозділі Державтоінспекції МВС України згідно з адміністративно-територіальною належністю в установленому поряду.

Знаки типу 1 з полем жовтого кольору видаються для автобусів та таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, у відповідності з чинним законодавством.

Знаки підтипів 2-1, 3-2, 6-1, 12-2 видаються у разі зняття ТЗ з обліку.

Номерні знаки підтипів 2-2, 3-3 та 6-2 видаються підприємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів.

Знаки типу 7 замовляються та видаються в Центрі безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС України.

Знаки типу 8 видаються в установленому порядку інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Знаки типів 9 та 10 видаються в установленому порядку відповідними установами Збройних Сил України.

Знаки типу 12 видаються в установленому порядку Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.»
Сторінка 4

Таблицю 3 викласти в новій редакції:

Назва параметру та розміру

Норма на тип, підтип

1

2

3

2-1

2-2

3-1

3-2

3-3

1 Форма знака

додаток

А,

рисунок

А.1

додаток

А,

рисунок

А.2

додаток

А,

рисунок

А.2

додаток

А,

рисунок А.3

додаток

А,

рисунок

А.3

додаток

А,

рисунок

А.3

2 Габаритні розміри

висота, мм

довжина, мм

112

520

112

520

112

520

114

140

114

140

114

140

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону)

4

6

5

4

6

5

4 Кількість літер

4

2

3

4

2

3

5 Колір поля знаків

білий,

жовтий1)

червоний

червоний

білий

червоний

червоний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

білий

білий

чорний

білий

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

-

-

+

-

-

Продовження таблиці 3

Назва параметру та розміру

Норма на тип, підтип

4

5

6

6-1

6-2

1 Форма знака

додаток А,

рисунок А.4

додаток А, рисунок А.5

додаток А, рисунок А.6

додаток А, рисунок А.6

2 Габаритні розміри

висота, мм

довжина, мм


112

520


174

220


174

220


174

220

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону)

6

4

6

5

4 Кількість літер

1

4

2

3

5 Колір поля знаків

білий

білий

червоний

червоний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

білий

білий

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

-

-


Сторінка 5

Продовження таблиці 3

Назва параметру та розміру

Норма на тип, підтип

7

8


9


7-1

7-2

1 Форма знака

додаток А,

рисунок А.7-1

додаток А, рисунок А.7-2

додаток А, рисунок А.8

додаток А, рисунок А.9

2 Габаритні розміри

висота, мм

довжина, мм


112

520


174

220


206

288(140)2)


112

520

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону)

2 (8)4)

2 (6)4)

5

5

4 Кількість літер

2÷8

2÷6

2

1

5 Колір поля знаків

білий

білий

білий

чорний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

чорний

чорний

чорний

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

+

+

+

-


Продовження таблиці 3

Назва параметру та розміру

Норма на тип, підтип

10

11

12

12-1

12-2

1 Форма знака

додаток А,

рисунок А.10

додаток А,

рисунок А.11

додаток А,

рисунок

А.12

додаток А,

рисунок

А.12

2 Габаритні розміри

висота, мм

довжина, мм


174

220


112

520


226

288


114

140

3 Кількість цифр (в тому числі код регіону)

5

6

5

4

4 Кількість літер

1

-

3

4

5 Колір поля знаків

чорний

світло-блакитний

білий

червоний

6 Колір цифр, літер та ребра жорсткості знаків

білий

білий

чорний

білий

7 Наявність світлоповертальної плівки

-

+

+

-

Примітка 1. Позначка „1)” зазначає, що знак застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством.

Примітка 2. Позначка „2)”. зазначає, що у дужках наведено довжину нижньої частини знака.

Примітка 3. Позначка „3)” зазначає, що в дужках указана допустима кількість цифр.

Примітка 4. Позначка „4)” зазначає, що в дужках указані допустимі розміри висоти символів.

Примітка 5. Позначка „-” зазначає, що розмір, параметр відсутній.

Примітка 6. Позначка „+” зазначає, що розмір, параметр присутній.

Сторінка 6

Пункт 3.1 викласти в новій редакції «Знаки, в залежності від типу, повинні містити інформацію щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номеру, серії, а також символи державної належності. Познаки Т0÷Т9 містяться на знаках підтипів 2-2, 3-3, 6-2, літера D – на знаках типу 4, познака ТР – на знаках підтипу 12-2.

Інформаційний зміст знаків типу 8 визначається в установленому порядку інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 визначається в установленому порядку відповідними установами Збройних Сил України.

Інформаційний зміст знаків типу 12 визначається в установленому порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.»

В першому абзаці пункту 3.3 замінити «1, 2, 5–7, 11» на «1, 2, 3, 5–7, 11 та підтипу 12-2».

В третьому абзаці пункту 3.3 замінити «1, 2, 5, 6 та підтипу 7-3» на «1, 2, 3, 5, 6 та підтипу 12-2».

У четвертому абзаці пункту 3.3 замінити «підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11» на «типів 7 та 11».

У першому абзаці пункту 3.4 замінити «підтипу 7-3» на «підтипу 3-1».

Останній абзац пункту 3.4 викласти в новій редакції «Для знаків типів 7, 11 та підтипів 2-1, 3-2 та 6-1, коди адміністративно-територіальної належності позначають згідно з додатком Г.»

Пункт 3.5 викласти в новій редакції «Для знаків типу 1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність розміщують з
Сторінка 7

лівого боку, для знаків типу 5 – у верхній частині знака, а для знаків підтипу 3-1 – у верхній лівій частині знака.

Для знаків підтипу 12-1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність розміщують з правого боку у нижній частині.

Для знаків підтипу 6-1 код адміністративно-територіальної належності розміщують у верхній частині знака, для знаків типів 7 та 11 – під символом державної належності, для знаків підтипу 3-2 – у верхній лівій частині знака, а для знаків підтипу 12-2 – у верхній правій частині знака.»

В пункті 3.6 слова «підтипу 2-1» замінити на «підтипів 2-1 та 3-2»; слова «для 2-2» замінити на «підтипів 2-2 та 3-3».

Пункт 3.7 викласти в новій редакції «Для знаків підтипу 2-2 познаку Т0 ÷ Т9 розміщують з лівого боку, для знаків підтипу 6-2 познаку Т0 ÷ Т9 розміщують у верхній частині знаку, а для знаків підтипу 3-2 – у верхній лівій частині знака.

Для знаків підтипу 12-2 літеросполуки ТР розміщують у верхній лівій частині знаку.

Для знаків типу 4 – літеру D розміщують з лівого боку.»

У пункті 3.8 слова «типів 1, 2, 5, 6, 8 та підтипу 7-3» замінити на «типів 1, 2, 3, 5, 6, 8».

У другому абзаці слова «підтипів 7-1, 7-2, 7-4» замінити на «типів 7, 12».

У пункті 3.9 номер таблиці змінити на 3 та вилучити таблицю 4.

У пункті 3.10 номер таблиці змінити на 3 та вилучити таблицю 5.

Пункт 3.12 викласти в новій редакції «На знаках типу 7 можуть розміщуватись:

  • літери;

  • літери і цифри;

Сторінка 8

  • літери, цифри і малюнок;

  • літери і малюнок.

Знаки типу 7 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та сприйняттям зі знаками, які видаються (видавилися) під час державної або відомчої реєстрації транспортних у відповідності з чинним державним стандартом України чи державними стандартами України, що втратили чинність.

Вміст знаків типу 7 не може містити повне або скорочене найменування органу державної влади України, зображення Державного Герба або Державного Прапора України, державних символів інших країн та міжнародних організацій; напису ненормативного походження, дискримінаційного напису за мовними, національними, релігійними, расовими та іншими ознаками (незалежно від того, літери якої абетки використовуються). Символи державної належності України наносяться виключно у відповідності з пунктом 3.3 цього стандарту.

На знаках підтипу 7-1 символів разом повинно бути не менше ніж п`ять і не більше ніж десять (в тому числі код адміністративно-територіальної належності), при цьому літер повинно бути не менше ніж дві.

На знаках підтипу 7-2 символів разом повинно бути не менше ніж п`ять і не більше ніж вісім (в тому числі код адміністративно-територіальної належності), при цьому літер повинно бути не менше ніж дві.

На знаках типу 7 крім літер, літер і цифр може наноситись малюнок.

Пункт 4.1 викласти в новій редакції «Кількість знаків на ТЗ повинна становити:

- на автотранспорті – два знаки;

- на тракторах, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машинах, сільськогосподарській техніці та механізмах, мототранспорті, мопедах усіх марок, типів і моделей, причепах, напівпричепах – один знак.

- на великотоннажних транспортних засобах та інших технологічних транспортних засобах – один знак.»
Сторінка 9

Пункт 4.2 викласти в новій редакції «Знаки на транспортних засобах треба встановлювати тільки в передбачених для цього конструкцією підприємства-виробника місцях.»

Пункт 4.4 викласти в новій редакції «Знаки типу 7 закріплюються за ТЗ як другий комплект знаків. Написи на передньому і задньому номерних знаках підтипу 7-1 мають відповідати один одному.»

Пункт 4.7 вилучити.

Додаток А доповнити рисунком А.3 – «Знаки типу 3».UA – символ державної належності;

ВТ – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

АА – літеросполука, що позначає серію

2222 – порядковий номер;

Підтип 3-1


UA – символ державної належності;

11 – код адміністративно-територіальної належності;

АА – літеросполука, що позначає серію;

2222 – порядковий номер;

Підтип 3-2Сторінка 10


UA – символ державної належності;

Т1– познака, яка свідчить що знак видається підриємствами-виробниками та суб’єктами господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією транспортних засобів;

АА – літеросполука, що позначає серію;

2222 – порядковий номер.

Підтип 3-3
Рисунок А.3 Знак типу 3
З рисунку А.7 вилучити зображення підтипів 7-3 та 7-4

Додаток А доповнити рисунком А.12 – «Знаки типу 12».Т – познака, яка свідчить що знак видається на великотоннажний транспортний засіб та інший технологічний транспортний засіб;

АА – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну

належність;

11421 – порядковий номер.

Підтип 12-1

Сторінка 11UA – символ державної належності;

ТР – літеросполука, яка свідчить що знак транзитний;

АА – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність

2222 – порядковий номер
Підтип 12-2
Рисунок А.12— Знаки типу 12