asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 28 29


Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара


Про підсумки роботи

університету

в 2013/2014 навчальному році

Доповідь ректора М.В. Полякована зборах трудового колективу

серпень 2014 р.


Дніпропетровськ


2014

Шановні колеги, друзі!
Знаменним був для нас минулий навчальний рік. Саме на його початку ми провели низку серйозних заходів, присвячених 95 річниці з дня заснування університету. Колективом університету проведено значну роботу та вжито конкретних заходів з удосконалення організаційного, кадрового, науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, розвитку його матеріально-технічної та соціальної бази, за що хочу щиро подякувати всьому колективу.

Ми всі розуміємо, які нові завдання стоять перед нами у 2014|2015 навчальному році.

Це втілення в наше університетське життя основних правових, організаційних, фінансових засад згідно із Законом України про вищу освіту. Це посилення співпраці державних органів і бізнесу з ВНЗ на принципах автономії ВНЗ, поєднання освіти з наукою і виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців, самореалізації особистості, забезпечення потреб ринку праці, суспільства, держави.

У зв‘язку з цим ми повинні посилити вимогливість до себе: і до керівників, і до виконавців. Оцінка роботи керівника має здійснюватися не за намірами, а за досягнутими результатами.

Професіоналізм має стати визначальною рисою, пріоритетом. Потрібно досягти і злагодженості, і почуття особистої та загальної відповідальності за результати роботи.

Має змінитися атмосфера в колективі. Вкотре наголошую, що пріоритетами у цій сфері мають бути професіоналізм, принциповість, вимогливість, та доброзичливість.

Необхідно підвищити виконавчу дисципліну. Реакція керівника на порушення повинна бути швидкою, чіткою, справедливою і жорсткою.

Події на Сході України, в Криму, безумовно, не залишають байдужим колектив університету. Наш колектив засуджує агресію проти України. Переважна більшість студентів і співробітників без будь-якої підказки, за велінням душі, здійснюють добрі справи. Це і волонтерська робота, і придбання медичного обладнання для військового госпіталю, і здача крові, і збирання коштів для Української Армії. І це – позиція ДНУ. Тим, хто не розділяє цю позицію, пропагує «своє наукове розуміння», не місце в нашому університеті. Є, нарешті, наказ МОНУ і стаття № 41. Не хотілося б, щоб ця стаття була використана в ДНУ.

1. Навчальна та навчально-методична робота
Пріоритети у сфері навчальної і навчально-методичної роботи університету спрямовані на забезпечення високої якості освіти та наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю.

Із цього випливають і основні завдання:

  • підвищення рівня викладання, у т. ч. шляхом поєднання навчання з науковими дослідженнями;

  • створення англомовних груп для вітчизняних студентів;

  • забезпечення набору до магістратури висококваліфікованих випускників бакалаврату інших вищих навчальних закладів;

  • збільшення кількості іноземних студентів, насамперед на природничих та інженеро-технічних факультетах;

  • продовження запровадження програм подвійного дипломування із визнаними європейськими університетами;

  • вдосконалення внутрішньої системи контролю якості;

  • здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи;

  • розвиток зв’язків із роботодавцями.


1.1. Формування контингенту студентів

Інформацію щодо динаміки контингенту студентів на 01 жовтня відповідного року в цілому по ДНУ та за формами навчання окремо наведено на рис. 1.1–1.4.

Рис. 1.1

Рис. 1.2Рис. 1.3

Рис. 1.4
Щорічне зменшення загальної кількості студентів за всіма освітніми кваліфікаційними рівнями за останні роки відносно незначне – близько 1–5 %, однак у результаті щорічного скорочення контингенту за останні 5 років університет, порівняно із рекордним 2009/2010 навчальним роком, втратив 13 % студентів (15 % – за контрактом). У 2013/2014 н. р. число студентів-контрактників скоротилося на 13 % у порівнянні з 2012/2013 н. р., причому на 31% зменшилася кількість студентів на вечірній формі навчання, де всі навчаються за контрактом. Останнє пояснюються змінами в умовах зарахування студентів на вечірню форму, коли прийом став проводитися на загальних умовах на перший курс без урахування результатів навчання на денній формі.

Зміни контингенту студентів на 01 жовтня відповідного року навчання за освітньо-професійними програмами підготовки наведено на рис. 1.5–1.8.


Рис. 1.5

Рис. 1.6
Рис. 1.7

Рис. 1.8

Як видно з діаграм, щорічно скорочується кількість студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавра», «спеціаліста». У звітному році, порівняно із 2009 роком, кількість бакалаврів зменшилася на 13 %, спеціалістів – на 19 %. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відбулось зменшення контингенту на денній та збільшення на заочній формі навчання. Найбільших змін зазнав контингент студентів за вечірньою формою навчання, де втрати становлять 54 % від показників 2009 року.

Інформацію про контингент студентів (без іноземців) денної форми навчання за факультетами на 01 жовтня відповідного року надано на рис. 1.9–1.10.Рис. 1.9


Рис. 1.10следующая страница >>