asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 2_1

до пункту 2.4 Порядку
Реєстраційний штамп Науково-дослідний інститут прикладних

інформаційних технологій Кібернетичного центру

(якщо немає бланка) Національної академії наук України

ЗАЯВА

на реєстрацію оператора вузла
Прошу зареєструвати електронний ключ оператора вузла з

такими параметрами:
Назва вузла:____________________________________________________
КОД ВУЗЛА :__________________________________________
Прізвище та ініціали оператора вузла: __________________________________
Посада оператора вузла: ______________________________________________
Номер паспорта оператора вузла: ____________________
Індивідуальний податковий номер оператора вузла:__________________
Адреса електронної пошти: _______________________________________
Дата та час формування заяви: __________________
Чи має оператор адміністративні права у програмі збору даних _________

(Так/Ні)

Керівник___________________ ___________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"_____" ________________ 200__ р. М.П.

Інструкція для заповнення бланка заяви на реєстрацію електронного ключа головного оператора

.

Адреса електронної пошти має бути вказана у загальноприйнятому форматі

RFC 822 та не має містити ніяких додаткових даних.

Номер телефону має бути поданий у міжнародному форматі з використанням цифр та

символів “+”, “-“ та пробілу.

Телефон, поштова адреса та адреса електронної пошти мають відповідати дійсним.

Заповнення будь-якого з полів заявки недостовірною інформацією автоматично робить заявку недійсною.

Дата подання заяви: ________________

(заповнюється співробітником реєстру)