asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1
Історична довідка
Історія цитології пов'язана із винаходом мікроскопа. Винахідниками останнього вважають братів Янсенсів (кінець 16 ст.), або Галілео Галілея (поч. 17 ст.).

1665р. – Роберт Гук запропонував термін «клітина»

ХVІІ ст. ознаменувалось не лише відкриттям мікроскопа, описом рослинної клітини, а й вивченням рослинних тканин (вчені Грю та Мальпігій)

1839р. – На арену історії науки вийшли творці клітинної теорії Т. Шванн та М. Шлейден. Вони уперше довели, що все живе не лише складається з клітин, але, найголовніше, що все живе походить, розвивається з клітини

1858р. – Рудольф Вірхов проголосив: «Omnis cellula e cellula» - кожна клітина із клітини.

1874р. – Відкритий мітоз у рослинних клітин російським вченим Іваном Чистяковим (1843 – 1876)

1878р. – Український зоолог П. І. Перемежко описав фази мітозу

1879р. – Німецький вчений Флеммінг детально описав це відкриття і назвав його каріокінезом, а ядерну речовину, що зазнає змін у процесі - хроматином.

Таким чином, наприкінці ХІХ ст. була вивчена будова клітини на світлооптичному рівні, описані закономірності клітинної репродукції, та визначена її роль у живій природі.
Додаток 3

Лабораторна робота

Тема: мітотичний поділ клітин.

Мета: навчитись розрізняти фази мітозу в рослинних клітинах.

Обладнання: мікроскоп, мікропрепарат «Каріокінез», мікрофотографії.

Хід роботи:

  1. Знайти кореневий чохлик, зону поділу та росту на препараті. Виявити в якій зоні відбувається поділ клітин? ___________________________________

  2. Виявити клітини на різних стадіях мітозу.

    Фази

    Схематичний малюнок

    Опис

  3. Заповнити таблицю.


Висновок: _____________________________________________ _______________________________________________________

_______________________________________________________