asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток № 2

від р.
до Договору № від р.

 

Перелік послуг електрозв'язку, які надаються безкоштовно

1. Користування телефонним зв'язком зі спецслужбами (міліція, пожежна  охорона, швидка медична допомога, аварійна служба газу).
2.  Внесення свого номера телефону в списки абонентів довідково-інформаційної служби та телефонного довідника при встановленні телефону.
3.  Включення телефону після тимчасового відключення, у разі виникнення потреби в забезпеченні телефонним зв'язком проведення масових спеціальних заходів, стихійного лиха, за надзвичайних обставин.
4.  Надання інформаційних довідок про користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком (за номерами 070, 079).
5.  До моменту встановлення з'єднання за попереднім замовленням:

     - зміна номера телефону, за яким повинна бути надана послуга;

     - зазначення іншого номера телефону абонента, який викликається, чи іншого номера телефону і прізвища іншої особи, яка викликається;

     - зміна виду тарифу (звичайний, терміновий) замовленої розмови;

     - зміна призначеного часу розмови;

     - зазначення додаткових послуг;

     - відмова від розмови за замовленням без додаткових послуг до встановлення з'єднання.

6. Рахунок за міжміські та міжнародні телефонні розмови.

7. Включення  телефону,  у разі його тимчасового відключення (не  більше  ніж на місяць) через неможливість вручення письмового попередження  абоненту  про  заборгованість  за  його  відсутності (перебування в лікарні, відрядження).

8. Надання категорії АВН при встановленні телефону.

9. Надання довідок про телефонні номери.
 
Оператор зв’язку: Споживач:
__________________ /Г.В.Череда/ _______________ /_________________/

(підпис) (підпис) П.І.Б.
М.П. М.П.