asyan.org
добавить свой файл
1
Для студентів І курсу групи СР-111
Перелік тем для написання творчих робіт

 1. Предмета, мета і завдання охорони безпеки життєдіяльності.

 2. Екологічна рівновага: її сутність та цінності.

 3. Біосфера та її основні властивості.

 4. Антропогенні чинники негативного впливу навколишнього середовища.

 5. Трансгенні технології: рівень небезпек.

 6. Основні причини зростання кількості техногенних аварій і катастроф у ХХ-ХХІ ст.

 7. Соціально-політична напруженість в суспільстві.

 8. Поняття небезпеки та принципи класифікації небезпек.

 9. Соціально-техногенні небезпеки та причини їх виникнення.

 10. Небезпеки соціально-політичного характеру та їх вплив на життєдіяльність людини.

 11. Безпека нації та шляхи її забезпечення.

 12. Війна як крайній прояв соціальної небезпеки, основні різновиди та причини війн.

 13. Проблеми біологічної безпеки мобільних телефонів та інших приладів.

 14. «Соціально-небезпечні хвороби» в законодавстві Україні.

 15. Основні характеристики соціально-небезпечних хвороб.

 16. Туберкульоз – чума ХХІ ст.

 17. Небезпеки, пов’язані із вживанням психоактивних речовин.

 18. Табакопаління та наркоманія – порівняльний аналіз.

 19. Натовп та небезпеки, пов’язані з його утворенням.

 20. Паніка та панічні прояви (сутність та властивості).


Перелік тем для написання рефератів

 1. Актуальність проблем охорони безпеки життєдіяльності у сучасному суспільстві.

 2. Поняття «сталого розвитку», як одного із шляхів подолання негативного впливу на навколишнє середовище.

 3. Небезпеки техногенного характеру – їх причини та наслідки.

 4. Ризик, як кількісна оцінка небезпеки.

 5. Демографічна ситуація в Україні: сучасний стан проблеми.

 6. Здоров’я та його складові (фізичне, психічне та соціальне здоров’я).

 7. Генетичні та спадкові захворювання.

 8. Гіподинамія як чинник соціальної дезадаптації особистості.

 9. Психічні розлади та захворювання в сучасному суспільстві.

 10. Епідемія туберкульозу в Україні.

 11. ВІЛ/СНІД та інші небезпечні інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом.

 12. Алкоголізм як соціальна і медична проблема.

 13. Наркоманія – причини та наслідки залежності.

 14. Здоровий спосіб життя та його значення у житті людини.

 15. Стрес та його місце у житті людини.

 16. Депресія, її причини та шляхи подолання.

 17. Причини та характеристика суїцидальної поведінки людини.

 18. Психофізичні аспекти стану людей у надзвичайних ситуаціях.

 19. Психоневрологічні розлади при надзвичайних ситуаціях.

 20. Принципи підвищення індивідуальної стійкості до соціальних факторів середовища.