asyan.org
добавить свой файл
1

Згідно з вимогами ISO 9001:2008

Введено в дію з ________ 2011 року

А-1.5-05

Версія -02Виконавчий комітет Тернопільської міської ради

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі

Оригінал: уповноважений з питань СУЯ,

копії: згідно з реєстром розсилки (Ф-01/П-СУЯ/01)
Розробив:

Перевірив:

Затверджую:

Начальник відділу державних реєстраторів

__________ Н.О.Уніят

Уповноважений з питань СУЯ

___________ О.І.Степанюк


Міський голова

_____________ С.В.Надал


«___» _________ 2011 р.

«___» _________ 2011 р.

«___» _________ 2011 р.
1

Орган, що надає послугу

(місцезнаходження, режим роботи, довідковий телефон та адреса електронної пошти)

Відділ державних реєстраторів (бул.Шевченка, 1, 3 - ій пов., прийом відвідувачів - понеділок, вівторок, середа, четвер з 9.00-13.00, видача зареєстрованих документів та надання консультацій - понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 14.00 до 16.00, тел.. 52-47-68, 52-59-83)

2

Місце подання документів

Відділ державних реєстраторів, (бул.Шевченка, 1, 3 - ій пов)

3

Перелік необхідних документів

Для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі

1) У разі якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов’язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі. (форма №4)

2) Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», особа уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та / або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення;

3) Якщо зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку з зміною складу засновників (учасників) юридичної особи утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених част. 1 ст. 19 закону, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з документів, передбачених част. 3 ст. 29 Закону.

4) Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться в зв’язку із зміною місцезнаходження та / або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених част. 1 ст. 19 Закону, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін.

5) Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі пов’язані із зміною статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту. затвердженого Кабінетом Міністрів України, крім документів, передбачених част. 1 ст. 19 Закону, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про такі зміни, а у разі зменшення статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім зазначених документів, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

6) У разі якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, яким встановлено такі обмеження.

4

Вартість послуги, реквізити для сплати

Безкоштовно

В разі зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі пов’язані із зміною (зменшенням) статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, що діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України вноситься плата за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення в розмірі 51,00 грн. на рахунок:

ДП „Інформаційно-ресурсний центр”

код ЄДРПО 33499803;

В ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м.Київ МФО 300465; Р/р 26003301812

5

Термін виконання послуги

2 робочі дні

6

Результат послуги

Виписка з Єдиного державного реєстру (якщо потребує - дія)

7

Спосіб і місце отримання відповіді

Відділ державних реєстраторів (бул.Шевченка, 1, 3-ій пов)

  • Якщо документи отримує засновник юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.
    - Якщо документи отримує особа уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.

8

Причина відмови

Залишення документів без розгляду

1) Документи подані не за місцем проведення державної реєстрації;
2) Документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою - п’ятою статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

3) Документи подані не в повному обсязі;

4) Документи подано особою, яка не має на це повноважень

5) У разі якщо державному реєстратору надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій, яке набрало законний сили.

9

Порядок оскарження

-

10

Правова підстава

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»Тернопільська міська рада, відділ державних реєстраторів

Інформаційна картка А-1.5-05

Сторінка з