asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Анкета

1. Над якою проблемою Ви працювали в поточному навчальному році?

2. Яку літературу з даної проблеми Ви опрацювали?

3. Якою літературою з фаху, психології, педагогіки, методики Ви поповнили свою особисту бібліотеку?

4. Які інноваційні технології Ви запроваджуєте?

5. Чий досвід вивчаєте і впроваджуєте?

6. Які методи навчання Ви вважаєте ефективними?
7. Які матеріали з досвіду роботи Ви підготували до методичної скарбнички шкільного методкабінету?

8. Які труднощі виникали у Вас в роботі?

9. Яка допомога Вам необхідна у наступному навчальному році?

10. Які інноваційні технології, інтерактивні методи, перспективний педагогічний досвід Ви хотіли б освоїти?

11. Над якою методичною проблемою плануєте працювати в новому навчальному році?

12. В яких формах методичної роботи шкільної і районної ланок виявляєте бажання підвищувати професійний рівень?

13. Що пропонуєте для піднесення ефективності методичної роботи в школі?

14. Запропонуйте 2—3 питання для обговорення на засіданнях педагогічної ради та психолого-педагогічного семінару.

Дата_____________________ Підпис___________________
Стиль роботи класного керівника

(Власне бачення)

1. Що Ви можете сказати про свій тон звер­тання до учнів класу?

а) Доброзичливий;

б) вимогливий;

в) агресивний;

г) лагідний.

2. Яка форма звертання до учнів класу харак­терна для Вас?

а) Порада;

б) вимога;

в) беззаперечний наказ;

г) прохання.

3. Які заохочення і покарання учнів маєте у своєму арсеналі?

4. Які способи взаємодії з учнями класу влас­тиві для Вас?

а) Поєднання вимогливості з тактом;

б) додержання дистанції;

в) обмеженість контактів;

г) безтактність, зверхність;

ґ) пасивність у ставленні до учнів.

5. Які, на Вашу думку, якості необхідні клас­ному керівникові

(Очима учнів)

1. Ким для Вас є Ваш класний керівник — по­радником, наставником, членом єдиного з Вами колективу чи тільки контролером Вашої діяль­ності?

2. Яким би Ви хотіли бачити свого класного керівника?

а) Доброзичливим;

б) шанобливо-вимогливим;

в) надмірно вимогливим;

г) з відтінком пасивності, байдужості.

3. Що Ви можете сказати про тон звертання до класу Вашого класного керівника?

а) Доброзичливий;

б) прихильно-вимогливий;

в) агресивний;

г) лагідний.

4. Яка форма звертання до Вас характерна для Вашого класного керівника?

а) Порада;

б) розпорядження;

в) вимога;

г) беззаперечний наказ;

ґ) прохання.

5. Чи ведете Ви відверті розмови з класним керівником, радитеся з особистих питань?

6. Чи є у Вашого класу спільне захоплення з класним керівником?

7. Чи звертаєтеся Ви до класного керівника з проханням допомогти розв'язати конфлікт із вчителем, батьками?

8. У чому, на Вашу думку, причини труднощів у стосунках класного керівника та учнів?

9. Які якості необхідні класному керівни­кові?
Оцінювання професійної діяльності вчителя колегами

п/п

якості

Прізвище,ім.”я , по батькові

Липка

Любов

Іванівна

1

Планує навчальну діяльність, навчально-виховний процес
2

Сприяє розвитку особистості учнів
3

Забезпечує умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні державних умов
4

Використовує ефективні форми та методи організації навчально-виховного процесу
5

Турбується про розвиток особистості учнів
6

Вимогливо підтримує навчальну дисципліну в класі
7

Тісно співпрацює з батьками, консультує їх з питань навчання, виховання та розвитку
8

Веде позакласну виховну роботу з учнями з предмета
9

Підвищує власний професійний рівень
10

Знає навчальні плани та програми
11

Має власний педагогічний почерк
12

Характеризується високим професіоналізмом
13

Ефективно використовує перспективний педагогічний досвід вчителів
14

Має значні успіхи в педагогічній роботі
15

Вміє робити самоаналіз уроку
16

Має високу культуру та моральні якості

в- високий д- достатній н- низький

Анкета для визначення рівня професіоналізму

вчителів, які атестуються адміністрацією школи

та членами атестаційної комісії.


п/п

Критерії оцінювання/ П.І.П.вчителів.які атестуються

Липка Л.І.

1

Професійна компетентність
2

Уміння конструювати стосунки з колегами
3

Взаємини з учнями
4

Призери олімпіад
5

Позакласна робота
6

Методичні розробки
7

Участь у зміцненні навчально-матеріальної бази кабінету
8

Громадська робота
Загальна оцінка
в-високий рівень д-достатній н-низький


Зразки рішень шкільної атестаційної комісії

1. Відповідає займаній посаді. Встановити (підтвердити) кваліфікаційну категорію "спеціаліст_категорії""

2. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Павлоградської районної державної адміністрації про встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії "Спеціаліст І категорії"" і присвоєння педагогічного звання "Старший вчитель".

З Відповідає займаній посаді. Підтвердити посадовий оклад.

Вивчення системи роботи вчителя
Зміст роботи

Методи й форми вивчення

Дата

Хто вивчає

1.

Аналіз об 'єктивних даних про вчителя

Робота з документами2.

Вивчення навчально-матеріальної бази для викладання предмета, стану навчального кабінету

Бесіда, аналіз3.

Відвідування та аналіз системи уроків Назва тем клас

Спостереження і аналіз4.

5. б.

Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій Назва тем клас

Проведення контрольних

зрізів знань

Розділ, тема клас


Самоосвіта вчителя

-педагогічна рада

-психолого-пед. семінар

педагогічні читання

-робота в м/о

-творчі звіти

Спостереження, аналіз

7.

Відвідування позакласних заходів з навчального предмета

Спостереження, аналізУчасть в олімпіадах

8.

Відвідування заходів з виховної роботи

Тема клас

Спостереження, аналіз


9.

Відвідування заходів по роботі з батьками

Спостереження, аналіз

10.

Перевірка навч.документації:

-календарне планування

-поурочне планування

-планування вих.роботи;

-журнал;

-зошити учнів.

Бесіда, аналіз, узагальнення

11.

Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками вивченої системи роботи

наказ


<< предыдущая страница