asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Анкета Вивчення професійних потреб учителя

1. П.І.Б.

2.Число, місяць, рік народження

3. Навчальний заклад

4. Предмет

5. Стаж роботи

6. Категорія

7. Категорія, на яку претендує

8. Проблема самоосвіти
9. Тема післякурсового завдання
10. Рік:

- попередньої атестації

- попередніх курсів підвищення кваліфікації

11.3 якими інноваційними технологіями (підкресліть і конкретизуйте) Ви:

А)знайомі

Б) впроваджуєте у педагогічний процес

В) бажаєте познайомитися

12.Назвіть форми методичної роботи, в якій Ви брали участь (підкресліть і конкретизуйте)на

А) шкільному рівні

Б) районному рівні

В) обласному

Г) всеукраїнському

13. Чи знайомі Ви з технологією дослідницької діяльності? (Підкресліть і назвіть напрямки)

-а) учнів

б) учителя

14. Чи бажаєте Ви взяти участь у дослідницькій роботі? (Підкресліть)

А)гак

Б) сумніваюсь

В) ні

15. Якими авторськими знахідками Ви володієте? (підкресліть і конкретизуйте)

А) розробки уроків

Б) розробки позакласних заходів

В) дидактичний матеріал

Г) власна технологія навчання

Д) авторські програми курсів, факультативів, гуртку тощо

Е) комп'ютерні програми для дистанційного навчання учнів, педагогів;

Ж) інше.

16. Виберіть форми методичної роботи, в яких Ви бажали б взяти участь (підкресліть)

А) конкурси пед.майстерності

Б) підготовка учнів до участі в конкурсах, МАН тощо;

В) підготовка виступу на засіданні МО з проблеми;

Г) підготовка публікації для предметного журналу

Д) організація робота з учителями (семінари, консультації, відкриті уроки тощо);

Е) проведення педагогічного експерименту.

17. Виберіть форми методичної роботи,, які найбільш сприяють Вашій працездатності:

А) індивідуальні

Б) групові

В) парні

Г)колективні

8. Виберіть найбільш зручний для Вас спосіб сприйняття інформації (підкресліть):

а) на слух

б) зоровий

в) у процесі діяльності.

19. Виберіть найбільш оптимальні для Вас умови роботи над методичною проблемою (підкресліть):

19.1.Проблема повинна бути:

А) абстрактного характеру

Б) конкретного характеру

19.2.Вирішення проблеми потребує:

А) довготривалого терміну виконання

Б) короткотривалого терміну виконання

19.3.Для найбільш продуктивної роботи мені необхідна:

А) самостійність

Б) часткова методична допомога

20. Які чинники лімітують процес подальшого підвищення Вашої пед. майстерності. (підкресліть)

А) суб'єктивізм Вашої адміністрації

Б) особисті проблеми

В) відсутність методичної допомоги

Г) занижена самооцінка

Д)інше

21. Результативність вашої педагогічної діяльності:

А) через досягнення учнів (П.І.Б. учня, клас, місце, яке посів, рік): конкурси, олімпіади, МАН, інші.

Б) через особисті досягнення (конкурси, публікації, тощо)

АНКЕТА

ЗДІБНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО САМОРОЗВИТКУ

П.І.П. вчителя___________________________________
Дайте відповіді на такі запитання, поставивши бали : 5- якщо дане твердження відповідає дійсності. 4- швидше так, ніж ні, 3- і так, і ні.

2- швидше не відповідає, 1- не відповідає
1. Я прагну вивчити себе.

2.Я знаходжу час для саморозвитку , якби я не був зайнятий роботою і домашніми справами.

3. Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність.

4. Я шукаю зворотній зв'язок, це допомагає мені пізнати і оцінити себе.

5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи спеціальний час.

6. Я аналізую почуття і досвід.

7. Я багато читаю.

8. Я широко дискутую з питань, які мене цікавлять.

9. Я вірю у свої можливості.

10. Я прагну бути більш відкритим.

11. Я усвідомлюю той вплив, який на мене чинять оточуючі люди.

12. Я займаюся своїм професійним розвитком і маю позитивний результат.

13.Я отримую задоволення від опанування нового.

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.

15. Я би позитивно поставився до свого просування по службі.

Ключ до анкети:

75-55 - активний розвиток

54-36 - відсутня система саморозвитку, орієнтація на розвиток залежить

від

умов.

35-15 - розвитку немає.

Результати анкети

75-55 - активний розвиток - 6

54-36 - відсутня система

саморозвитку, орієнтація

на розвиток залежить від умов - 8

35-15- розвитку немає - 0

А Т Е С Т А Ц І Й Н И Й Л И С Т

1.Прізвище, ім.”я, по батькові Знова Наталя Леонідівна

2.Рік народження 1972 3.Освіта вища,Дніпропетровський ДУ,1999р

4.Спеціальність за дипломом математик, викладач

5.Стаж безпосередньої педагогічної роботи 15р.

6.Місце роботи Карабинівська ЗСШ

7.Посада заступник директора школи з НВР, вчитель математики

8.Державні нагороди,звання грамота районного відділу освіти,2007р.

9.Форма та результати підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років за посвідченням курсова перепідготовка заступників директорів та вчителів математики ДОІ,2007р.,№5943

10.Результати попередньої атестації Відповідає посаді, яку займає. Присвоїти кваліфікаційну категорію „ Спеціаліст вищої категорії”,2001 р,пр№4 від 18.04.08року

11.Характеристика якості виконання посадових обов”язків, результативності навчально-виховної роботи, загальної і професійної культури адміністрацією установи

Знова Наталя Леонідівна працює в даній школі з 1992 року. Має високий рівень професіоналізму, проявляє ініціативу, їй притаманний творчий пошук, досконало володіє інноваційними формами і методами організації навчально-виховного процесу, що активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до вивчення математики, розвивають математичне мислення. У своїй роботі вдало використовує активні форми та методи навчання , інтерактивні технології. Вчителька приділяє велику увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов”язково враховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності, інтереси. Основою процесу навчання є рівнева диференціація. Це дає змогу реалізувати базову математичну освіту з різним степенем обґрунтованості й повноти на основному та підвищеному рівнях. Її уроки емоційно насичені, унаочнені, носять проблемно-пошуковий характер.

Вмілий організатор дитячого колективу, багато працює над виробленням в учнів свідомої дисципліни, відповідального ставлення до навчання. Навчаючи учнів, тісно співпрацює з ними: цілеспрямовано, щиро і вміло направляє їх роботу, пробуджує інтерес до знань, вміло перетворює учительське „треба” на учнівське „хочу” Вдало організована робота над обраною темою, забезпечує високу результативність навчальних досягнень учнів: 37% мають високий та достатній рівні навчальних досягнень.

Кабінет математики обладнаний навчальними посібниками, дидактичними матеріалами. Це значна допомога у підвищенні інтенсивності навчального процесу. Розроблена система різнорівневих завдань, відповідно до вимог навчальних досягнень. Вміло організовує позакласну роботу з предмету, що активізує роботу обдарованих та здібних дітей. З цією метою проводить предметні тижні, різноманітні конкурси.

На посаді заступника директора школи з навчально-виховної роботи з 1998 року. Свої зусилля спрямовує на впровадження в навчально-виховний процес нестандартних форм проведення педагогічних рад, нарад при завучу, психолого-педагогічних семінарів, що значно активізувало роботу всього педагогічного колективу. Її зусиллями докорінно змінилося оформлення методичного кабінету.

Наталя Леонідівна -- досвідчений педагог. Ініціативна. Своїм досвідом вчителька ділиться з колегами, надає практичну допомогу у становленні молодих педагогів. Керує школою молодих та малодосвідчених вчителів. Є активним членом творчої групи, методичної ради, секретарем атестаційної комісії, активним учасником шкільної комісії природничо-математичного циклу.

Бере активну участь у громадському житті школи, села. Є головою сільської територіальної комісії.

Користується авторитетом серед колег, батьків, учнів, громадськості.

Керівник установи А.М.Мяло

12.Оцінка професійної діяльності,загальної культури,моральних якостей

а) педагогічною радою має високу професійну підготовку,компетентна,досконало володіє ефективними методами навчально-виховного процесу

голова педагогічної ради А.М.Мяло

б) батьками,учнями Користується авторитетом серед батьків,колег.дотримується педагогічної етики у спілкуванні з учнями

Голова ради установи А.М.Мяло

в) шкільною комісією творчо втілює в практику своєї роботи елементи інноваційних технологій.

Голова шкільної комісії Н.В.Іваниця
13. Рішення атестаційної комісії Карабинівської загальноосвітньої середньої школи: Відповідає посаді, яку займає. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Павлоградської райдержадміністрації про підтвердження кваліфікаційної категорії „ Спеціаліст вищої категорії „ та присвоєння педагогічно звання „Старший вчитель”, пр № 4 від 20.03.2008 р.
Голова атестаційної комісії А.М.Мяло

Секретар атестаційної комісії Н.Л.Знова
МП


РІШЕННЯ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
( яка встановлює кваліфікаційну категорію „ Спеціаліст вищої категорії)

відділу освіти Павлоградської РДА
Атестаційна комісія вирішила Відповідає посаді, яку займає. Підтвердити кваліфікаційну категорію „ Спеціаліст вищої категорії „ та присвоїти педагогічне звання „Старший вчитель”.


Заступник голови атестаційної комісії ______________ Н.Б.Абабкова

Секретар атестаційної комісії _______________________Т.А.Козаченко

МП

04 квітня 2009 р.

ДОВІДКА-ПОДАННЯ

1.Прізвище,ім.”я, по батькові Ужва Валентина Іванівна

2.Посада,місце роботи,служби вчитель хімії та біології Карабинівської ЗШ

3.Число,місяць,рік народження 8 квітня 1968 р.
4.Стать жін. 5. Національність українка

6.Освіта вища 7.Наукова ступінь,вчене звання не має

8.Які маєте державні та відомчі нагороди та дати нагородження нагороджена диплом ГУО і Н, 2007р; диплом ГУО і Н, 2007р; диплом ГУО і Н, 2007р.

9. Домашня адреса Дніпропетровська область Павлоградський район сКарабинівка вул.Шевченко,29

10.Загальний стаж роботи 14 Стаж роботи у даному колективі 14

11.Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг в галузі освіти та науки нагородженого

Ужва Валентина Іванівна працює в даній школі з 1990 року. Ініціативна, доброзичлива, з високим почуттям обов”язку. Досконало володіє сучасними формами та методами роботи. На уроках використовує інтерактивні технології, що сприяє активізації діяльності учнів. Уміло реалізовує принципи перспективності і наступності у формуванні знань, умінь і навичок учнів з хімії та біології.

Валентина Іванівна проводить велику роботу по розвитку здібностей в учнів, яка дає позитивні наслідки: учениця 10 класу Мкртичян Д. в 2007 р. зайняла 2 місце в районній олімпіаді з біології, в 2006 р учениця 9 класу Мкртичян Д. зайняла 3 місце в районній олімпіаді з хімії.

Вчителька велику увагу приділяє екологічні освіті учнів.

Валентина Іванівна -керівник екологічної бригади „Водограй”. Роботи по природоохоронній роботі відзначено дипломами головного управління освіти та науки за зайняте 2 місце в конкурсі ”Дивовижний світ природи”, 2007р; за зразкову навчально-виховну екологічну стежину”,2007р;за активну участь в конкурсі „Школа-мій рідний дім”,2007р.

Кабінет біології обладнаний навчальними посібниками, дидактичним матеріалом – це значна допомога у підвищенні інтенсивності навчального процесу. Є одним з кращих кабінетів району.

Співпрацює з батьками та учнями. Всі виховні заходи – це спільна творчість батьків, учнів та класного керівника.

Активна в громадському житті.

Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег.

12.Кандидатура Ужви В.І рекомендована зборами колективу

педагогічною радою Карабинівської ЗСШ ,протокол № 4 від 20.03.2008р. представляється до нагороди грамотою головного управління освіти та науки обласної державної адміністрації

Керівник підприємства, Голова зборів колективу

установи,організації


Анкета

(Прізвище, ім'я, по батькові вчителя)

вчителя)

Аспект педагогічної діяльності

Рівні

Високий

Достатній

Середній

Низький

Блок 1

1.

Тематичне планування

2.

Поурочне планування

3.

Планування самоосвіти і підвищення педагогічної майстерності

4.

Опанування змісту нових програм і підручників

5.

Узагальнення власного досвіду

6.

Впровадження передового педагогічного досвіду

7.

Самоаналіз уроку

8.

Вимоги до сучасного особистісно- орієнтованого уроку

9.

Визначення триєдиної мети уроку

10.

Вибір оптимальних форм і методів навчання відповідно до мети уроку

11.

Впровадження інноваційних технологій навчання

Блок 2

1.

Активізація пізнавальної діяльності учнів

2.

Диференціація навчання

3.

Індивідуальний підхід до учнів

4.

Забезпечення активної роботи учнів протягом усього уроку

5.

Використання міжпредметних зв'язків

6.

Самостійна робота учнів на уроці

7.

Виявлення типових причин низької успішності

8.

Розвиток творчих здібностей учнів.

9.

Система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання

10.

Формування загальнонавчальних умінь і навичок

11.

Гуманізація навчально-виховного процесу

Блок 3

1.

Організація позакласної роботи з предмета

2.

Реалізація принципу педагогічного співробітництва вчите­ля й учнів

3.

Планування виховної роботи

4.

Вивчення особистості учня

5.

Організація допомоги учням з розвитку навичок самоосві­ти, самовиховання

6.

Використання різних форм і методів виховної роботи

7.

Виявлення рівня вихованості учнів

8.

Робота з батьками

9.

Робота з обдарованими учнями

10.

Використання можливостей навчального кабінету

11.

Збереження і зміцнення здоров'я дітей, охорона безпеки життєдіяльності

Буду працювати над проблемою: Потребую допомоги з питань:___

Проведу предметний тиждень (декаду): термін, план проведення:_ Підготую відкритий урок (дата, клас, предмет, тема):__________

Проведу відкриті виховні заходи: дата, клас, тема, місце проведення:_____________<< предыдущая страница   следующая страница >>