asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КАРАБИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АТЕСТАЦІЇ


ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


директор школи Знова Н.Л.

Карабинівка

2011рік

АНОТАЦІЯ

Поданий в збірці матеріал допоможе при здійсненні атестації

педагогічних працівників навчального закладу, стане

підґрунтям для аналітичної діяльності адміністрації школи та

інструментом в організації атестації педагогічних працівників.

Рекомендовано керівникам шкіл, членам атестаційної комісій.

ЗМІСТ

1.Вступ ст.4

2.Нормативно-правова база для організації та проведення атестації педагогічних

працівників ст.4

3.Зразки анкет вивчення професійної діяльності вчителя ст. 24

4.Вивчення системи роботи вчителя ст.37

5.Зразок анкети самооцінки роботи вчителя ст. 39

6. Зразки анкет для оцінки роботи вчителя учнями, батьками ст. 43

7.Бюлетень таємного голосування ст.45

8.Рейтингова оцінка діяльності вчителя ст.46

9.Показник підсумків атестації педагогічних працівників ст..47

Атестація педагогів є одним із головних напрямків кадрової освітньої політики. На сьогоднішній день процедура вивчення роботи педагога в процесі атестації детально регламентується діючим Положенням, так і численними практичними розробками схем, показників та критеріїв оцінювання. Як на мене, то в кожному навчальному закладі має бути розроблено свою систему оцінки роботи педагогів під час атестації. Чому не одна для всіх? Щоб реалізувати освітні стандарти, необхідне відповідне середовище, в якому педагогам було б зручно працювати. Для цього необхідно чітко сформулювати вимоги по професійних якостей педагогів, які характерні сааме для цього навчального закладу. Але кінцеві показники щодо рівня загальноосвітньої підготовки та рівня вихованості учнів повинні відповідати державним стандартам, тобто бути реальним.

Для якісного відстеження результативності роботи педагогів в нашому навчальному закладі систематизовано матеріали , які пропонуються до вашої уваги.
Атестація педагогічних кадрів - одне з найважливіших і складних управлінських та методичних питань. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію, лише за умови включення її в систему управлінської діяльності та такої її організації, що забезпечує розвиток творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.
Нормативно-правова база для організації і проведення роботи з атестаціі педагогічних працівників:
• Закон України «Про освіту» (р.4, ст.,54) від 23 березня 1996 р;

• Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010p. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №1255/18550 від 14 грудня 2010 року;

• Закон України «Про загальну середню освіту» (ст. 27) від13.05.1999.

Умови атестації педагогічних працівників:

• Наявність в атестованого відповідної педагогічної освіти та педагогічного стажу

• Володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання педагогічним працівником його професійних обов'язків, відповідно до Конституції України (ст. 10) й Закону « Про мови в Українській PCP»

• Обов»язкове проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації в повному обсязі 1 раз на 5 років,напередодні атестації, з правом вибору змісту , програм,форм навчання (п.3.4 Типового положення…)

• Обов»язковим є дотримання принципів, на яких базується атестація: (3.4. Типового положення…): демократизму,загальності, всебічності, систематичності, колегіальності, доступності та гласності, безперервної освіти і самовдосконалення, морального і матеріального заохочення.

Куточок атестації
1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.

2. Наказ про проведення атестації педагогічних кадрів у ______році.

3. План роботи атестаційної комісії

4. Графік засідань атестаційної комісії

5. Графік проведення відкритих уроків, предметних тижнів, позакласних заходів

6. Список працівників, які атестуються у______році.


Зразок заяв
Голові атестаційної комісії

Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Знові Н.Л.

Гончаренко Тамари Вікторівни,

вчителя зарубіжної літератури

Заява
Прошу проатестувати мене в ______ році на відповідність займаній посаді та підтвердження (встановлення) кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії".

За результатами попередньої атестації _____ року маю кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" (спеціаліст І категорії)
Підвищення кваліфікації пройшла у _____ році, в ДОІППО, посвідчення № ____.
______________________ ____________________

(дата) (підпис)


Голові атестаційної комісії

Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів Знові Н.Л.

Гончаренко Тамари Вікторівни,

вчителя зарубіжної літератури

Заява


Прошу проатестувати мене в ______ році позачергово на відповідність займаній посаді і встановлення кваліфікаційної категорії "Спеціаліст вищої категорії".

За результатами попередньої атестації _____ року маю кваліфікаційну категорію "Спеціаліст вищої категорії" (спеціаліст І категорії)
Підвищення кваліфікації пройшла у _____ році, в ДОІППО, посвідчення № ____.
______________________ ____________________

(дата) (підпис)
Зошит реєстрації заяв педагогічних працівників,


№ п/п

П.І.П.

пед.працівника

посада

пед.стаж

станом на01.09

попередня атестація,

рік,категорія

атестація

дата

подання

заяви

підпис вчителя,

що атестується

приміткаякі атестуються
Зразок наказуМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПАВЛОГРАДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КАРАБИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

Н А К А З

10.09.10 с.Карабинівка № 53-к

Про проведення атестації

педагогічних працівників

Карабинівської середньої

школи І-ІІІ ступенів

в 2011 році

На виконання п.4 ст.54 Закону України „Про освіту". Типового положення про атестацію педагогічних працівників і країни, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. за №310 і зареєстрованого в Міністерстві юстицій України 02.12.1993р. за №176, наказу Міністерства освіти України №419 від 01.12.1998 р. „Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України", наказу управління освіти і науки облдержадміністрації «Про проведення атестації пед.працівників навчальних закладів н 2010 році» №130-к 25.08.2010р.,наказу відділу освіти Павлоградської РДА №49-к від 03.09.2010 р. та з метою активізації творчої діяльності, педагогічної майстерності, підвищення персональної відповідальності за результати навчання і виховання учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Провести атестацію педагогічних працівників Карабинівської ЗШ І-ІІІ стцупенів в 2010-2011 н.р., забезпечивши дотримання основних принципів: всебічності, систематичності, колегіальності, доступності, гласності. морального і матеріального заохочення.

2. При проведенні атестації передбачити попереднє підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (крім тих, які мають науковий ступінь, вчене звання).

3. Для проведення атестації, вивчення та узагальнення матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників,що атестуються, створити атестаційну комісію в складі:

Знова Наталя Леонідівна - голова комісії, директор школи:

Стешенко Геннадій Григорович- заступник голови комісії, голова профспілкового комітету школи, вчитель географії;

Липка Любов Іванівна-секретар комісії, вчитель української мови і літератури

Члени комісії:

Тимцова Марія Василівна- вчитель історії та правознавства;

Водяницька Ірина Іванівна-заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури та російської мови;

Гламбер Нелля Леонідівна- керівник шкільної комісії вчителів початковихкласів;

Іваниця Наталія Володимирівна- керівник шкільної комісії вчителів природничо-математичного циклу.

Чернєнок І.М.- методист відділу освіти, куратор школи ( за згодою).

4.Атестаційній комісії:

- відповідно до п.3.3, 8.2 Типового положення організувати збір заяв на участь в атестації, відмову від атестації та на подовження терміну дії атестації на 1 рік;

до 10.10.2010р.

- розглянути надані заяви на першому засіданні шкільної атестаційної комісії;

до 20.10.20010р.

- надати заяви про подовження терміну дії попереднього рішення атестаційної комісії для погодження з атестаційною комісією вищого рівня;

до 20.10.2010р.

- скласти план роботи атестаційної комісії, графік відкритих уроків та проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, графік засідання атестацій комісії та довести його під розпис педагогічних працівників, які проходять атестацію;

до 20.10.2010р.

- закріпити членів атестаційної комісії за педагогічними працівниками, які проходять атестацію для вивчення та узагальнення майстерності з досвідом роботи;

до 20.10. 2010р.

- здійснити вивчення роботи педагогічних працівників, які проходять атестацію, та підготувати на них атестаційні характеристики;

до 20.03.2010р.

- ознайомити під розпис педагогічних працівників зі змістом атестаційних характеристик.

20.03.-30.03.2011р.

5. Підсумкове засідання атестаційної комісії провести 25.03.2011 р.

6. За результатами атестації підготувати наказ, оформити атестаційні листи в двох примірниках та видати другий примірник атестаційного листа під розпис педагогічним працівникам, які атестувались.

до 05.04.2011 р.

7. Підготувати подання і атестаційні листи у відповідні атестаційні комісії вищого рівня на педагогічних працівників, які претендують на встановлення (підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння (підтвердження) педагогічних звань та які проходять атестацію як виняток, відповідно до п. 5.9 наказу МОН України від 01.12.1998 р. № 419.

до 05.04.2011 р.

8. За результатом атестації підготовити матеріали на педагогічних працівників, які заслуговують на моральне заохочення.

до 20.05.2011 р.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи Н.Л.Знова
З наказом ознайомлені:

План роботи

атестаційної комісії Карабинівської ЗШ І-ІІІ ступенів

на 2010-2011н.р.з/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальні

1.
2.

3.

4.

5.
6.


7.


8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.


16.
17.


18.
19.

Коригування перспективного плану атестації на навчальний рік

Ознайомлення пед.працівників з Типовим положенням про атестацію та ст.54,57 Закону України «Про освіту»

Ознайомлення пед.працівників з наказом «Про атестацію педагогічних працівників в 2009-2010н.р.

Прийом заяв від пед.працівників про участь в атестації або заяв про відмову від чергової атестації

Перевірка строків проходження курсової перепідготовки в ДОІППО

Розгляд заяв на проходження атестації, затвердження графіку засідань атестаційної комісії, доведення його під розпис до відома осіб, які атестуються

Закріплення членів атестаційної комісії для вивчення і узагальнення досвіду роботи вчителів, які атестуються
___________________________________________


Затвердити графік відкритих уроків, позакласних заходів, контрольних зрізів знань

Оновлення матеріалів у шкільному куточку атестації педпрацівників

Вивчення роботи, рівня духовної підготовки і профкомпетенції педпрацівників, які атестуються

Планування виступів вчителів, які атестуються на пед.радах,нарадах, засіданнях м/о

Вивчення рейтингу вчителів, які проходять атестацію за рівнем кваліфікації та загальної культури

Оформлення творчих доробок чи презентація досвіду роботи на МО вчителями, які атестуються

Складання характеристик, оформлення атестаційних листів (у двох примірниках)

Ознайомлення педпрацівників, які атестуються з атес-таційними листами та результатами атестації

Підготовка наказу по школі «Про результати атестації у 2010-2011н.р.»,ознайомлення з ним працівників

Підготовка ат.матеріалів на встановлення вищої категорії, присвоєння пед.звань та нагороджень до районної ат.комісії

Подання на розгляд до вищих атестаційних комісій (у разі наявності) скарг пед.працівників, які атестувалися

Подання наказу по школі «Про результати атестації» до бухгалтерії районного відділу освіти

до 10 вересня
Вересень
вересень
До 10.10.
До 20.10
До 20.10

До 20.10

До 05.11
До 20.03
До 10.11
До 10.02
До 10.03
До 10.03
До 20.03
До 01.04

До 01.04

До 01.04
До 01.04

До 15.04

ЗНВР
ЗНВР
Адміністрація
ЗНВР
Адміністрація
Атестаційна комісія
Голова комісії

Ат.комісія
ЗНВР
Адміністрація,

Чл..ат.комісії

Адміністрація,

Чл.ат.комісії

Чл.ат.комісії
Адміністрація
Адміністрація
Адміністрація,

Ат.комісія
Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація
адміністрація

следующая страница >>