asyan.org
добавить свой файл
1


Реконструкція малярної дільниці АТП на 155 вантажних автомобілів

Пояснювальна записка до дипломного проекту

КГРТ. ДП 2012.007 ПЗ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

До захисту допущений

Завідувач відділенням:

Є.С. Дубчак

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

ТЕМА: «Реконструкція малярної дільниці АТП на 155 вантажних автомобілів»

Спеціальна тема: «Фарбувально – сушильна камера»

КГРТ.ДП 2012.007.

Керівник:

В.В. Малина

Консультант:

з графіки

Т.П. Чоба

з охорони праці

В.В. Лузан

з економіки

О.В. Федорук

Розробив студент гр. А-42

Спеціальність 5.07010602

В.Р. Кусік
Київ 2012

«Реконструкція малярної дільниці АТП на 155 вантажних автомобілів»
Пояснювальна записка до дипломного проекту

КГРТ.ДП.2012.007.ПЗ

Вступ

0.1 Цільове завдання і основні дані по свердловині

0.2 Розрахунок водоспоживання

0.3 Вибір місця закладання свердловини

0.4 Вимоги до якості води
Гідрогеологічна частина

1. Географо - економічна характеристика району робіт

2. Геологічна характеристика ділянки робіт

3. Гідрогеологічна характеристика ділянки робіт

4. Гідрогеологічна характеристика водоносного горизонту, що намічається до експлуатації
Виробничо – технічна частина

1. Геолого – технічні умови буріння

1.1Фізико-механічні властивості гірських порід

1.2 Зони з ускладненими умовами буріння

2. Водопідйомне устаткування

2.1. Схема водопостачання

2.2. Розрахунок необхідного напору водопідйомника

2.3. Вибір водопідйомника

3. Водоприймальна частина свердловини

3.1Вибір типу фільтра і способу його установки

3.2. Визначення основних параметрів фільтрової колони

3.3. Креслення фільтрової колони і секції фільтра

4. Конструкція свердловини

4.1.Вибір кінцевого діаметра свердловини

4.2.Обгрунтування конструкції свердловини

4.3. Графічне зображення конструкції свердловини

5.Технологія буріння

5.1. Породоруйнівний інструмент

5.2.Промивальна рідина

5.3.Технологічний режим буріння
6. Кріплення і цементування свердловини

6.1. Обсадні труби і їх розрахунок

6.2. Методика кріплення

6.3. Матеріали та обладнання для цементування

6.4. Розрахунок цементування

6.5. Методика цементування


7. Буровий інструмент

7.1. Бурильні труби

7.2. Обважненні бурильні труби

7.3. Допоміжний інструмент
8. Бурове устаткування

8.1. Бурова установка

8.2. Буровий насос

8.3. Силовий привід

8.4. Бурова щогла

8.5. Допоміжне устаткування та контрольно-вимірювальні прилади
9. Розкриття водоносного горизонту та освоєння свердловини

9.1. Розкриття водоносного горизонту

9.2. Способи розглинизації водоносного горизонту

9.3. Розрахунок ерліфта

9.4. Методика виконання відкачок

9.5. Гідрогеологічні спостереження

9.6. Геофізичні спостереження
10. Обладнання свердловини експлуатаційним водопідйомником

10.1. Схема і правила монтажу водопідйомника

10.2. Правила експлуатації водопідйомника

10.3. Насосна станція над свердловиною

10.4. Автоматизація роботи водопідйомника
11. Спеціальна тема

11.1. Технічна характеристика водоносного горизонту

11.2. Класифікація методів розглинизації свердловин

11.3. Свабування

Організанізаційно-виробнича частина

1 Організація робіт

1.1 Організація робіт на буровій установці

1.2 Організація праці за бригадним підрядом

1.3 Упрвління якістю робіт

1.4 Транспортне матеріально-технічне забезпечення

1.5 Ремонтно-механічна служба

1.6 Житлово-побутові умови та медичне обслуговування

2. Охорона довкілля та підземних надр

2.1. Загальні положення

2.2. Заходи із захисту та відновлення ділянок під буріння свердловин

2.3.а Ліквідаційне тампонування

2.3.б Зони санітарної охорони

2.4. Прогнозна оцінка впливу свердловини на довкілля

3. Охорона праці

3.1. Загальні положення

3.2. Техніка безпеки

3.3. Виробнича санітарія

3.4. Протипожежні заходи
Економічна частина

1.Трудозатрати

1.1 Вихідні данні для розрахунку трудозатрат

1.2 Витрати часу на власне буріння

1.3 Витрати часу на проведення допоміжних робіт

1.4 Витрати часу на монтаж-демонтаж і переміщення бурової установки

1.5 Загальні витрати часу на спорудження свердловини

1.6 Розрахунок продуктивності та тривалості спорудження

cвердловини

2.Визначення кількості бурового устаткування, інструменту та матеріалів

2.1 Основне бурове устаткування

2.2 Буровий інструмент

2.3 Допоміжний інструмент та матеріали

2.4 Електроенергія та ПММ
Література
Графічні додатки.
Аркуш 1. Геолого-технічний наряд

Аркуш 2. План розміщення бурового устаткування і навколовишкових споруд

Аркуш 3. Технічні креслення зі спеціальної теми