asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток № 1
до Інструкції про прибутковий податок з громадян

Форма № 1


Державній податковій інспекції по
(назва інспекції)

вхідний № ______________

за алфавітом № ______________


ДЕКЛАРАЦІЯ

про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 20__ року

або за інший період звітного року

Ідентифікаційний номер 1122456418
РОЗДІЛ I

Повідомляю, що _______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

проживаю за адресою _______________________________________________________________

телефони: квартирний ______________________________ , службовий _________________

одержав у 20______році такі доходи:

1.1. Доходи, одержані мною ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (заробітна плата, дивіденди, премії, інші грошові та натуральні виплати, винагороди, доходи від роботи за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, авторські винагороди, а

також доходи від виконання разових та інших робіт):Місце основної роботи, де зберігається трудова книжка (повне найменування та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано дохід

з 01.01.10

по 31.12.10

Сума нарахованого доходу

(грн)

Сума утриманого податку

(грн)

1

2

3

4

Всього

*
* За даними форми 1ДФ сплачено податку ________грн.
1.2. Доходи, одержані мною в інших місцях НЕ ЗА МІСЦЕМ ОСНОВНОЇ РОБОТИ (за виконання робіт за сумісництвом, за договорами цивільно-правового характеру, за виконання разових та інших робіт, дивіденди, авторські винагороди):Де одержано доходи і за що (підприємство або особа, зареєстрована як підприємець, та код юридичної особи за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи)

За який час одержано дохід

з 01.01.2010

по 31.12.2010

Сума нарахованого доходу

(грн)

Сума утриманого податку

(грн)

1

2

3

4

Всього

*

1500,00

0.0


1.3. Доходи, одержані мною від ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ, приватної нотаріальної, адвокатської та іншої незалежної професійної діяльності та інші доходи, оподаткування яких проводять податкові органи (здавання в оренду приміщень, майна та ін.):Види діяльності за кодом КВЕД,  за здійснення яких одержано дохід

Сума одержаного валового доходу

(грн)

Витрати, пов'язані з одержанням доходу

(грн)

Сума чистого доходу

(грн)

Сума податку, сплаченого авансом та утриманого підприємствами

(грн)


1

2

3

4

5


Всього


1.4. Доходи, які були мною одержані за кордоном або з іноземних держав:Назва країни, в якій або із якої одержано доход (місто, назва організації, яка виплатила доход)

Місяць, в якому одержано дохід

Сума одержаного доходу

Сума податку, яка сплачена (утримана за кордоном)

В інозем. валюті

В укр. грн

В інозем. валюті

В укр. грн

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-Всього

-

-

-

-

-


З метою усунення подвійного оподаткування ПОДАЮ висновок про сплату податку в

________(назва країни), стверджений податковим органом цієї країни.

РОЗДІЛ 2
Повідомляю, що відповідно до чинного законодавства я маю право на такі пільги по прибутковому податку:
2.1. На виключення  п'яти (десяти, п'ятнадцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за __ місяців в сумі ___ грн.

Підстава для виключення ___________________________________________
2.2. На зменшення сукупного доходу на дітей віком до 16 років за ____ місяців

в сумі _________ грн.

Відомості про дітей віком до 16 років:
Прізвище, ім‘я

Рік і місяць народження
2.3. На виключення доходів, направлених мною у джерела їх одержання на придбання акцій та інвестованих на реконструкцію і розширення виробництва суб'єктів підприємницької діяльності в загальній сумі ______ грн. Відповідні підтвердження додаються.

2.4. На виключення сум, які не перевищують чотири відсотки сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, направлених мною до благодійних установ та організацій грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються. 

2.5. На виключення сум, перерахованих мною коштів на пенсійні рахунки в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках на загальну суму ________ грн. Документи, що стверджують ці витрати, додаються. 
РОЗДІЛ 3

3.1. З урахуванням наведених вище даних вважаю, що мій доход, з якого необхідно сплатити прибутковий податок за 200_ рік, становить ______ гривень.

3.2. Одночасно повідомляю, що в наступному 200_ році я передбачаю одержати сукупний оподатковуваний доход ____ гривень.

РОЗДІЛ 4

ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИПерелік власності

Місце знаходження

Вартість за даними інвентарбюро (грн.)

Площа виділеної земельної ділянки

(в кв. метрах)

1

2

3

4

1. Жилий будинок


2. Власна квартира

-3. Дачний будинок


4. Земельні ділянки


5. Транспортні засоби (легкові, вантажні автомобілі, мотоцикли, моторні човни):

Марка _________ Модель ______ Потужність двигуна ______ см2


Правильність зазначених у цій декларації відомостей
СТВЕРДЖУЮ ___________________________________.

(підпис, дата)