asyan.org
добавить свой файл
1
ДВОСТОРОННЯ УГОДА

ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Київ                                                       „____„ ___________ 200__ року 

      Київськa державнa регіональнa телерадіокомпанія (надалі іменується – “Канал „КДР ТРК”), в особі генерального директора Пасан В., з одного боку, та Міжнародна громадська організація українців “Четверта Хвиля” (надалі іменується – МГОУ “Четверта Хвиля”), в особі представника – керівника Української світової інформаційної мережі (УСІМ) при МГОУ “Четверта Хвиля” – Славова Д., з другого боку, укладаючи цю Угоду, за погодженням сторін, мають наміри: 

     Канал „КДР ТРК”:

      1. Висвітлювати на „Каналі „КДР ТРК”, та сприяти розміщенню у своїх та партнерських засобах масової інформації інформаційних матеріалів УСІМ при МГОУ “Четверта Хвиля” для розширення співробітництва з представниками закордонного українства та громадян України за кордоном із питань освіти, культури та висвітлення проблемних питань життєдіяльності українців за кордоном, у тому числі в економічному та політичному аспектах.

      2. Запрошувати МГОУ “Четверта Хвиля” до участі в заходах, що проводяться за планом „Каналу „КДР ТРК”, із залученням представників закордонного українства та громадян України за кордоном.

      3. Налагодити тісну співпрацю з представниками мас-медіа українців за кордоном в інформаційній сфері, з використанням партнерських засобів масової інформації УСІМ при МГОУ “Четверта Хвиля”.

      4. Сприяти висвітленню в ЗМІ творів культури і мистецтва (прози, поезії, малюнку, фото тощо) представників українців за кордоном.

      5. Сприяти й брати участь у проведенні спільних із МГОУ “Четверта Хвиля” заходах (форумах, фестивалях, конкурсах, зустрічах-презентаціях, семінарах, пленерах, культурних програмах тощо) із залученням представників українців за кордоном. 

      МГОУ “Четверта Хвиля”:

     1. Надавати „Каналу „КДР ТРК” інформаційні матеріали (відеосюжети, інформаційні збірки тощо) про життєдіяльність та проблемні питання (в культурній, політичній та економічній сферах) закордонного українства та громадян України за кордоном для подальшого висвітлення цих питань на телебаченні й радіо.

      2. Сприяти налагодженню зв'язків „Каналу „КДР ТРК” з представниками  мас-медіа українців за кордоном для організації співробітництва в інформаційній сфері з метою захисту їхніх прав та інтересів.

      3. Запрошувати представників „Каналу „КДР ТРК” до участі у заходах, що проводяться за планом МГОУ “Четверта Хвиля” з представниками українців за кордоном з метою розширення культурних зв'язків та поглиблення співробітництва із Закарпаттям та Україною загалом.

     4. Сприяти та брати участь у спільних з „Каналом „КДР ТРК” заходах (форумах, фестивалях, художньо-мистецьких конкурсах, семінарах тощо). 

Прикінцеві положення

1. Координатором з реалізації даної угоди є Інститут журналістики КНУ ім.T.Шевченка в особі доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту Єлісовенка Юрія.     

  2. Зміни та доповнення до угоди, за необхідності, можуть бути внесені й затверджені тільки у двосторонньому порядку.

     3. Угода може бути розірвана будь-якою із сторін у разі:

     – зміни основного регламентуючого документу (Положення, Статуту) щодо характеру та напрямків діяльності одного з фігурантів Угоди, які виключають можливість або доцільність подальшої співпраці сторін;

     – невиконання однією із сторін домовленостей про співпрацю.

     Звертання до Суду будь-якою із сторін Угоди, у разі незадоволення виконанням умов співпраці другою стороною, виключається.

     4. Угода про співпрацю набирає чинності з дня її підписання. 
 

Підписи сторін: 

ЗА

Київськa державнa регіональнa телерадіокомпанія “Канал „КДР ТРК”,

Генеральний директор     

ЗА

Міжнародну громадську організацію українців “Четверта Хвиля”

Керівник УСІМ при МГОУ “Четверта Хвиля”

                                 В.ПАСАН

Д. СЛАВОВ

 
 
 

                                                                  

(М.П., особистий підпис)                         (М.П., особистий підпис)