asyan.org
добавить свой файл
1
ДІЛОВА ГРА «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА»
Цілі гри

1. Засвоїті поняття «корисність», «Функція корисності», «гранична корисність», «Таблиця Менгера», «бюджет споживача», «Рівновага споживача», «ліквідність», «бартер» і ін.

2. Зрозуміти спосіб представлення функції корисності у вигляді таблиці Менгера.

3. Навчитися визначати оптимальний (рівноважний) набір продуктів при заданих функції корисності і бюджеті споживача в окремому випадку, коли функція корисності представлена у вигляді таблиці Менгера.

4 Набуття елементарних навичок активного пошуку торгового партнера, обговорення умов операції, бартерного обміну і так далі.
Поняття

Корісність (U) — задоволення, отримане людиною в результаті споживання деякого набору продуктів.

Функція корисностізалежність корисності від об'ємів споживання продуктів (число незалежних змінних цієї функції рівне числу різних продуктів в наборі).

Гранична корисність i-й одиниці продукту (MUi) — приріст корисності набору, досягнутий в результаті додавання в нього i-й одиниці даного продукту при незмінній кількості в наборі всіх інших продуктів.

Бюджет споживача — сума, яку людина може витрачати на придбання набору продуктів.

Рівновага споживачаситуація, коли при заданому бюджеті споживач отримує максимальну корисність.

Ліквідність — здатність товару швидко обмінюватися на інші товари відповідно до ринкових цін, що склалися. Гроші — товар з найвищою ліквідністю.

Бартер — обмін товарами, які не є грошима.
Теорія

Таблиця Менгера — специфічна форма запису функції корисності. Вона застосовується, коли продукти дискретні (яблука, цукерки), а гранична корисність одного продукту не залежить від об'єму споживання інших продуктів.

Наприклад, якщо додаткове «задоволення», доставлене споживанням додаткового шмата хліба, не залежить від того, скільки при цьому споживається молока, то в цьому випадку функцію корисності можна записати у вигляді таблиці Менгера.

Для набору з двох продуктів X і У таблиця Менгера (табл. 2.1) має вигляд:

Табліця 2.1

Табліця Менгера

X

Y

MU1x

MU2x

........

MU1y

MU2y

........

Корісність набору, що складається з т одиниць продукту Y, рівна сумі перших т елементів першого стовпця, складеній з торбою перших п елементів іншого стовпця:

Umin=( MU1x +... + MUmx)+ (MU1y... + MUny).

Приклад, Бюджет Федора складає 4 гривні. Набір складається з яблук, груш, тортів і кексів. Яблуко і груша коштують по 1 гривні, а торт і кекс — по 2 гривні. Гранічні корисності цих продуктів вказані в таблиці Менгера (табл. 2.2).

Знайдемо рівноважний набір. Відмітімо, що з чотирьох продуктів відношення граничної корисності першої одиниці продукту до ціни більше у яблук (7/1 проти 5/1,9/2 і 11/2). Тому в рівноважний набір треба включити яблуко.

Уявімо, що Федір вже з'їв перше яблуко і продовжимо наші міркування. Відношення граничної корисності наступного (іншого по рахунку) яблука до ціни як і раніше перевершує відношення граничної корисності першої одиниці продукту до ціни для решти продуктів (ці продукти ще не споживали, те мі розглядаємо граничну корисність їх перших одиниць — «найсмачніших»).
Табліця 2.2

Переваги Федора
Яблуко

Груша

Торт

Кекс

MU1

7

5

9

11

MU2

6

4

9

7

MU3

5

3

8

3

MU4

4

2

7

2

Ціна

1

1

2

2


Уявімо, що Федір з'їв і друге яблуко. Тепер найбільше відношення граничної корисності до ціни буде у кексу (11/2 проти 5/1, 5/1 і 9/2). Отже, рівноважний набір складається з двох яблук і одного кексу. Формально він записується так: (2; 0; 0; 1). Максимальна корисність рівна (7 + 6) + 11 = 24. Будь-який інший набір вартістю 4 гривні дасть меншу корисність (перевірте!).
Правила гри

1. Є чотири продукти: гусак, качка, курка і фазан (розглядаються тварини, — як у К. Менгера). Кожен з птахів зображається карткою:

* гусак — червоною;

*качка — сині;

* курка — коричневою;

* фазан — зеленою.

2. Ціна гусака, качки і курки — $1, фазана — $2 (фазан — дичина, тому він дорожчий).

3. Кожен учень розводить (або здобуває в лісі) птахів одного виду і продає (обмінює) їх на ринку. Кожен продавець виходить на ринок, маючи в своєму розпорядженні продукти вартістю $4 (бюджет споживача):

* у продавця гусаків — 3 гусаки і $ 1;

* у продавця качок — 3 качки і $1;

* у продавця курок — 3 курки і $1;

* у продавця фазанів — 1 фазан і $2.

4. Учням видаються відповідні набори (пташки плюс долари).

5. Кожен продавець є і споживачем. Він отримує свою таблицю Менгера. Використовуючи її і враховуючи заданий бюджет споживача ($4), учень повинен визначити рівноважний набір продуктів і максимальну корисність, тобто вирішити завдання, аналогічну завданню з розділу «Теорія».

6. Кінцева мета споживача-продавця — отримати рівноважний набір в матеріальній формі (картка плюс гроші) і пред'явити його викладачеві. Необхідно особливо підкреслити, що замість будь-якого птаха студент може пред'явити відповідну її вартості кількість доларів. Таким чином, роль долара в цій грі схожа на роль джокера в картах, який може «перетворитися» на будь-яку карту.

Приклад. Рівноважній набір продавця складається з двох гусаків і два качки. Він отримає максимум корисності, якщо пред'явить викладачеві один з наступних наборів:

* 2 гусаки, 1 курка і $1;

* 2 гусаки і $2;

* 2 курки і $2;

* 1 гусака і $3 і так далі

7. Для того, щоб «добути» рівноважний набір, учень вимушений мінятися продуктами з іншими учнями. Зазвичай успіху добиваються учні, які голосно оголошують про те, які продукти їм потрібні і які продукти самі пропонують для обміну. Зрозуміло, що обміняти пташку на долар складніше, ніж долар на пташку. Це пов'язано з тим, що долар володіє більшою ліквідністю, а тому він цінніший за гусака або курку.

8. У грі особливо виділяється випадок, коли учень пред'являє викладачеві $4. Цей учень — абсолютний переможець гри, тому що він добився складної мети, — отримав максимально можливий об'єм ліквідних засобів. Для цього, поза сумнівом, потрібний підприємницький талант (можливість рекету мі виключаємо). Ми навіть «прощаємо» цим учням помилки у визначенні рівноважного набору.

9. Бали присуджуються за наступними правилами:

* п'ять балів. Пред'явлені $4;

* чотири бали. Правильно визначені рівноважний набір і максимальна корисність, причому рівноважний набір пред'явлений викладачеві (якщо крім птахів здаються долари, то необхідно пояснити, якого пташка «замінює» кожен долар);

* три бали. Правильно визначені рівноважний набір і максимальна корисність, але учню не вдалося зробити потрібний обмін і набір не є рівноважним (продавець володіє економічними знаннями, але йому не вистачило підприємницьких здібностей);

* два бали. Рівноважній набір визначений невірно, пред'явлений набір вартістю $4 (продавцеві не вистачає економічних знань і він не продемонстрував підприємницького таланту);

* один бал. Пред'явленій набір вартістю менше $4 (продавця обдурили партнери по операції, або товар, просто, вкрадений).

10. Перемагає учень, що отримав найбільшу кількість балів.
Підготовка гри

1. Підготуваті картки чотирьох кольорів і монети. Число карток кожного кольору повинне бути приблизно рівному числу учнів в групі. Число монет повинне на 25% перевершувати число учнів у групі.

2. Підготувати картки з таблицями Менгера (по числу учнів групи). На кожній картці треба вказати, яких птахів продає даний споживач (табл. 2.3).

3. Візначиті рівноважний набір і максимальну корисність для кожної таблиці Менгера, враховуючи задані ціни продуктів і обмеження бюджету (табл. 2.4).

4. Підготуваті таблицю для реєстрації викладачем результатів гри (табл. 2.5).
Порядок проведення гри

1. Повторіть поняття і теоретичні положення, необхідні для проведення гри.

Таблиця 2.3

Уподобання учасників гри

1. Гусак

2. Гусак

3. Гусак

Г

У

К

Ф

Г

У

К

Ф

Г

У

К

Ф

27

32

28

59

31

32

34

64

12

11

11

25

26

31

28

58

31

32

33

64

11

10

10

24

25

31

28

57

30

31

. 33

60

10

9

8

20

24

29

28

56

30

29

30

56

10

7

5

15

4. Качка

5. Качка

6. Качка

Г

У

К

Ф

Г

У

К

Ф

Г

У

К

Ф

18

14

16

31

27

28

32

59

20

23

24

44

17

13

16

30

26

28

31

58

19

22

20

40

14

13

12

26

25

28

31

57

18

20

19

38

10

11

9

20

24

20

29

56

18

16

15

34

7. Курка

8. Курка

9. Курка

Г

У

К

Ф

Г

У

К

Ф

Г

У

К

Ф

24

23

20

44

18

16

14

31

14

12

12

25

20

22

19

40

17

16

13

30

13

10

12

22

19

20

18

38

14

12

13

26

6

9

10

21

15

16

18

34

10

9

11

20

6

8

8

15

10. Фазан

11. Фазан
12. Фазан

Г

У

К

Ф

Г

У

К

Ф

Г

У

К

Ф

17

16

17

30

16

16

17

30

14

16

17

30

16

14

15

28

14

15

14

30

14

16

14

30

12

13

15

26

13

14

14

28

13

15

12

29

11

12

14

26

12

13

12

28

13

12

10

25


2. Вирішити на дошці завдання на визначення рівноважного набору (див. розділ «Теорія»).

3. Пояснити учням мету і правила гри.

4. Видати кожному учню:

* картку з таблицею Менгера, задаючою індивідуальні споживчі переваги;

* картки, замінюючих в грі птахів: для продавців гусаків, качок і курей — три, для продавців фазанів — одну. Ці картки повинні відповідати виду птахів, вказаному над таблицею Менгера;

* монети: для продавців гусаків, качок і курей — одну, для продавців фазанів — дві.
Таблиця 2.4

Рівноважні набори учасників гри

Варіант

Набір

КорісністьГ

У

К

Ф1

0

4

0

0

123

2

0

1

3

0

132

3

0

0

0

2

49

4

2

0

2

0

67

5

0

0

4

0

123

6

0

1

1

1

91

7

1

1

0

1

91

8

2

2

0

0

67

9

2

0

0

1

52

10

2

1

1

0

66

11

1

2

1

0

64

12

0

3

1

0

64Таблиця 2.5

Результати гри «Поведінка споживача»
п/п

Студент

Варіант

Спож набір

Корисність

Опт.

Бал

1

2

3

4

5

6

7

1

Грігорьев

3

0, 0, 0, 2

49

+

4

2

Петрова

7

1,1,0,1

91

+

4

3

Антонов

12

0, 3, 1 , 0

64

+

4

4

Сергєєва

5

0,1,3,0

122

-

2

5

Дмітрієв

2

Неопт.

91

+

3

6

Борисов

1

2,1,1,0

250

-

2

7

Глебова

6

0, 1, 1, 1

91

+

4

8

Іванова

8

2, 2, 0, 0

67

+

4

9

Яковлєв

10

$4

$4

$4

5

10

Марінін

4

Неопт.

67

+

3

11

Алексєєва

11

3, 0, 0, 0

64

+

1

12

Федотов

9

1, 1,0,1

4

-

25. Надати учням час, за який вони повинні встигнути:

* визначити рівноважний набір і відповідні максимальні значення корисності;

* обміняти «непотрібних» птахів на «потрібні» пташки або монети і отримати рівноважний (оптимальний) набір;

* пред'явити викладачеві рівноважний набір і повідомити йому значення максимальної корисності; або здати $4; або повідомити склад рівноважного набору і здати нерівноважний набір. Одночасно здати викладачеві картки з таблицями Менгера.

6. Підвесті підсумки гри, використовуючи таблицю 2.4. Виставити бали. Повідомити кожному учню його рівноважний набір і максимальну корисність, використовуючи ту ж таблицю. Проаналізуваті помилки, допущені при рішенні задачі рівноваги споживача і обміні продуктів. Оголоситі переможця (переможців) гри.
Приклад гри

1. Початкові дані:

• учнів— 12;

• карток «Гусак», «Качка» і «Курка» — по 9;

• карток «Фазан» — 3;

• монет — 15.

2. У результаті проведених учнями розрахунків і обмінів отримані наступні дані (табл. 2.5).

Прімітки:

• у першому стовпці таблиці указується порядковий номер учня відповідно до послідовності пред'явлення викладачеві наборів продуктів;

• у третьому стовпці указується номер картки з таблицею Менгера (номер варіанту);

• у четвертому стовпці записується: зданий набір продуктів, якщо учень вважає його оптимальним; або інакше, скорочення «неопт.»;

• у п'ятому стовпці указується корисність рівноважного набору (на думку учня). Учні, що вважають, що отриманий ними набір не оптимальний, указують максимальну корисність розрахованого, але не «здобутого» ними рівноважного набору;

• у шостому стовпці ставимо знак «плюс» учням, що правильно визначили рівноважний набір, незалежно від того, «добули» вони його чи ні. Учням, що не визначили рівноважний набір, ставитися знак «мінус»;

для учня, що здав 4 долари, в стовпцях 4-6 записується знак «$4».

3. Підсумки гри:

• абсолютним переможцем гри став Яковлєв, що здав $4 (5 балів);

• п'ять учнів також можна визнати переможцями. Кожен з них вірно визначив і за допомогою обміну «добув» рівноважний набір: Григорьев, Петрова, Антонов, Глебова Іванова (4 бали);

• два учні вірно визначили рівноважний набір, але не змогли провести необхідний обмін: Дмітрієв, Марінін (3 бали);

• три учні не змогли правильно визначити рівноважний набір: Сергєєва, Борисов, Федотов. Це груба помилка (2 бали);

• учениця Алексєєва вірно визначила рівноважний набір, але в ході обміну втратила одного пташка (або долар). Цей серйозний прорахунок на практиці призводить до зниження корисності на більшу величину, чим помилка у визначенні рівноважного набору (1 бал).