asyan.org
добавить свой файл
1
Українська мова

5 клас

1. Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові

А дочка

Б завдання

В новий

Г роблю

5 клас

2. М’який знак на місці крапок треба писати в усіх словах рядка

А долон..ці, піклуєт..ся, промінец..

Б передден.., міс..кий, дивуєш..ся

В близ..кість, чотир..ох, матін..чин

Г т..охкати, людс..кість, радіст..ю

6 клас

3. НЕПРАВИЛЬНО утворено слово

А харчовий

Б критичний

В роздрібний

Г бабусін

7 клас

4. Лексичну помилку допущено в рядку

А вимкнути комп’ютер

Б видрукувати на принтері

В ввести неправильний пароль

Г прийняти участь в обговоренні

6 клас

5. Граматичну помилку допущено у варіанті

А декілька офіцерів

Б найбільш новіший

В ста п’ятьма метрами

Г докладно розповіси

9 клас

6. НЕПРАВИЛЬНО побудовано речення

А Працюючи над романом «Музей покинутих секретів», Оксана Забужко

переглянула велику кількість архівних джерел.

Б Згадуючи своє дитинство, Юрій Андрухович щемливо змальовує його

в романі «Таємниця».

В Прагнучи етнографічної точності, письменниця Марія Матіос

заглиблюється в побут і духовність гуцулів.

Г Читаючи роман Івана Багряного «Тигролови», виразно вимальовується

постать Григорія Многогрішного.

2

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ

ВАРІАНТ

3

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10.

(1) Чогось непокоїться хлопець, чомусь безпричинно тягне його в глибінь вечорів, де місяць і зорі ворожать угорі. (2) Ідеш шляхом, і здається тобі, наче от-от зі щастям зустрінешся. (3) І, як загадкові лісові […], кличуть далекі дівочі пісні.

(4) Він часто поривається до них, але близько не наважується підійти. (5) І не тому, що несміливий, а тому, що потаємна, ще нерозпізнана ним дівоча душа була святою для Романа. (6) Ще не знайшов тої, для якої зміг би небо прихилити.

6 клас

7. Стиль тексту –

А науковий

Б художній

В публіцистичний

Г розмовний

7 клас

8. Замість пропуску в третьому реченні має бути слово

А стежки

Б дороги

В тумани

Г нетрі

7 клас

9. Орфографічну помилку допущено в слові

А непокоїться

Б в глибінь

В угорі

Г нерозпізнана

8 клас

10. Складений іменний присудок ужито в реченні

А першому

Б четвертому

В п’ятому

Г шостому

5 клас

11. Звук [й] є в кожному слові рядка

А ємність, підйом, бюро

Б йогурт, браконьєр, бязь

В цвях, бойовий, круїз

Г веселий, гравюра, віньєтка

Д серйозно, привілеї, яблуко

6 клас

12. Однакове значення мають обидва фразеологізми в рядку

А грати на нервах, вітер у голові грає

Б пасти задніх, грати першу скрипку

В ні пари з вуст, як у рот води набрав

Г грати очима, хоч оком світи

Д вислизнути з рук, брати в свої руки

Завдання 11–23 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ

ВАРІАНТ

5 клас

13. Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А бе..перечно, ..хопити, не..простовний

Б нав..коси, ро..чулення, ..тримувати

В ..просоння, чере..сідельник, ..чистити

Г до..хочу, не..тримно, ..фокусувати

Д ..шити, ..краплений, ро..повідати

5 клас

14. Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

А мар..во, міл..на, кл..котати, м..тушня

Б л..вада, зв..личений, ск..лястий, зач..пити

В мисл..ння, утвор..ний, прав..ло, гр..чаний

Г ш..ршавий, заскр..готав, бер..зень, заст..лати

Д крап..лька, віт..рець, пов..рнутися, зд..рати

6 клас

16. Прочитайте уривок.

І не знало міщанське кодло,

коли я захлиналась лихом,

що душа між люди виходила,

(1)забинтова(н/н)а білим сміхом.

І в житті, як на полі (2)мі(н/нн)ому,

я просила в цьому (3)сторі(ч/чч)і

хоч би той (4)магази(н/нн)ий мінімум:

– Люди, будьте взаємно (5)(в/вв)ічливі!

Подвоєні літери потрібно писати в усіх словах, ОКРІМ позначеного цифрою

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

5 клас

21. Вставного слова НЕМАЄ в реченні (розділові знаки пропущено)

А Буває часом перебіжить дорогу листя.

Б Завтра поїдемо мабуть твоїм човном.

В Кажуть легше повалити ніж збудувати.

Г Наша мандрівка сподіваюсь буде цікавою.

Д Становище здавалося не таким скрутним.

6 клас

15. Однакове закінчення в орудному відмінку однини матимуть усі слова в рядку

А посуха, душа, повага, миша

Б книжка, неділя, круча, м’ята

В проща, сотня, вишня, Олена

Г Франція, новина, оселя, мрія

Д тополя, легеня, пуща, стаття

6 клас

17. НЕПРАВИЛЬНО вжито форму займенника в реченні

А Зустріти друзів їм сьогодні таки вдалося.

Б Завдяки їм роботу завершили майже вчасно.

В Наше завдання – створити їм добрі умови.

Г Батьки неабияк пишалися їми за цю перемогу.

Д На перерві їм повідомили про вихідний день.

6 клас

18. Граматично правильно утворено словосполучення

А розпочнеться в четвертій годині

Б зустрінемося за чверть дев’ята

В тренувалися до пів сьомої години

Г прибігти без десяти хвилин третя

Д зателефонуйте після дев’яти

7 клас

19. Чергування приголосних за дієвідмінювання відбувається в усіх дієсловах

у рядку

А берегти, пекти, летіти

Б писати, просити, вірити

В простити, грати, їздити

Г читати, любити, водити

Д ловити, бігти, шити

10 клас

20. НЕПРАВИЛЬНИМ є запропонований у дужках варіант рядка

А відповідно до Конституції (за Конституцією)

Б багатий кам’яним вугіллям (багатий на кам’яне вугілля)

В на вимогу прокуратури (по вимозі прокуратури)

Г берегти на всякий випадок (берегти про всяк випадок)

Д розумітися в оподаткуванні (розумітися на оподаткуванні)

8 клас

22. Відокремленим додатком ускладнено речення

А Напевно, це був інший світ – чудовий невідомий храм.

Б Щасливий і веселий, я дивився на високе бездонне небо.

В Тихі конвалії, білі і ніжні, скоро розплющать срібні повіки.

Г Там, замість житечка, у теплеє літечко враз терен зацвів.

Д Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій.

9 клас

23. Складнопідрядне речення з підрядним мети утвориться, якщо до речення

«Гості нашого міста залюбки відвідують університетський розарій…» додати

А щойно трапляється така нагода.

Б оскільки він є найбільшим у Сімферополі.

В щоб помилуватися рідкісними сортами троянд.

Г тому що в ньому з’явилась алея білих троянд.

Д хоча не завжди на екскурсію мають достатньо часу.

У завданнях 24–28 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

11 клас

24. Утворіть лексично правильні словосполучення.

1 переводити

2 переказувати

3 підписувати

4 передплачувати

А газети

Б ордери

В кошти

Г через майдан

Д з хорватської

10 клас

25. Приєднайте до частини «Парламентарі неодмінно ухвалять це рішення…» запропоновані варіанти та з’ясуйте тип кожного з утворених речень.

Варіант завершення речення

1 …завчасно провівши тривалі

консультації у фракціях.

2 …потім же все залежатиме від

професійних дій уряду.

3 …як у сесійній залі оголосять

початок пленарного засідання.

4 …але доручать Кабінетові

Міністрів розробити програму дій.

Тип речення

А просте з однорідними членами

Б просте з відокремленим членом

В складнопідрядне

Г складносурядне

Д складне безсполучникове

8 клас

26. Визначте вид наведених речень.

Вид речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 безособове

4 називне

Приклад

А Знадвору нічого не було чути.

Б У небі хмари хвилями пливуть.

В Безлюдний, похмурий край.

Г Найбільше люблю осінню пору.

Д Працювали щиро, завзято.

9 клас

27. З’ясуйте, який розділовий знак треба поставити на місці крапок.

Приклад

А В житті мені весь вік тужити … не жити.

Б Схилився вечір до землі і срібним сяйвом ріки

стелить … Б.-І. Антонич...

В Вона прийшла … заквітчана і мила… і руки лагідно

до мене простягла.

Г І розкажім собі обіймами… про тишину над

оболонями.

Д Бо така вже природа агави … вона цвіте, щоб

умерти, й умирає, щоб цвісти.

Розділовий знак

1 кома

2 тире

3 двокрапка

4 дужки

8 клас

28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова (цифра позначає наступне слово).

Найдорожче для (1)будь-кого з нас – любов до (2)рідних, до своєї землі.

(3)Загальнолюдські цінності (4)завжди об’єднували і сім’ї, і нації, і держави.

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ

ВАРІАНТ

7

Читання й аналіз тексту

Завдання 29–33 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків)

і виконайте завдання 29–33.

Східна культура як ключ до пізнання Україною себе

(1–4) Ми, європейці, надзвичайно мало знаємо Схід. Один гонконгський

журналіст якось зазначив, що із західних публікацій про Схід складається

враження, ніби для європейців Тайвань і Таїланд – це те саме, а Пекін вони

вважають столицею якоїсь із цих країн.

(5–10) Натомість ґрунтовні знання Сходу допомогли б нам зрозуміти власну культуру, історію і власне місце у світі, особливо зважаючи на те, що історія розвивається за спіраллю. Були часи, коли на вищому щаблі опинялися східні країни. Коли європейці ходили в шкурах, китайці вже знали компас і суднобудування. А після буржуазних революцій піднімається за цією спіраллю європейська культура. Зараз знову на перше місце виходить Схід.І це тільки початок сходження...

(11, 12) Україна – по європейський бік межі між Заходом і Сходом. Треба навчитися користуватися цим розташуванням, не втрачаючи індивідуальності.

(13–16) Схід дає гарний приклад того, як, збагачуючись новим, можна зберігати ідентичність. Якщо ми викинули дерев’яних Перуна й Дажбога в Дніпро, то японці зберегли синтоїзм, прийнявши буддизм. Вони сприймають інше, органічно поєднуючи його з власним.

(17–22) Коріння західної культури дії можна пов’язати з християнством.

Воно ставить людину в центр світу, підкорюючи їй природу. Людина Заходу

справді відчувала себе царем природи. Атомна бомба й бактеріологічна зброя – це знахідки Заходу. Китайці, винайшовши порох, могли б завоювати світ,

однак використовували порох протягом століть лише для феєрверків. Натомість європейці насамперед зробили з пороху гармати й мушкети…

(23–27) Різниця в наших світосприйняттях очевидна й у побуті, музиці,

літературі тощо. Якщо для нас ужиткове мистецтво перетворюється на розкіш, то в Японії, наприклад, цінується не матеріал, а вправність: глиняна чашка, майстерно прикрашена, може коштувати набагато більше, аніж позолочена порцелянова чаша.

(28–32) Різні підходи й до музики. Ніхто не знає японського композитора рівня Бетховена чи Моцарта. І не тому, що їх немає, а тому, що всі японці – композитори й музиканти. Немає японця, який би не вмів грати хоч на одному інструменті. У європейців же навчати дитину гри на фортепіано – це вже підняти її на щабель вище від інших дітей.

(33–42) Ще більшу різницю у світоглядах демонструє література. Коли євро-

пейці наприкінці ХІХ століття долучилися до японської поезії – це був справжній шок. Французький літературознавець Жуль Ренар під впливом японського хоку писав: «Перше. Прекрасним є все на світі. Про свиню треба говорити так само, як про квітку. Друге. Я переконаний, що будь-який опис, що містить понад 10 слів, не є художнім. Третє. Стосовно майже всієї європейської літератури можна сказати, що вона занадто довга. Четверте. Життя треба зводити до його найпростіших виявів». Вінсент ван Гог звернув увагу на здатність східної людини годинами спостерігати за тим, що поруч, і бути від цього щасливою. «Вони що, міряють відстань до Місяця? Ні. Їх чарує саме те, що є поруч».

(43–48) Уміння в близькому побачити Всесвіт найкраще, як на мене,

віддзеркалює хоку сучасного поета Іїди Дакоцу:

В росинку вгледівшись,

Що з листячка звиса,

Себе, самотнього,

під Місяцем побач.

(49–52) У цьому й відмінність між Заходом і Сходом. Західна людина

намагається підкорити світ, стати наймогутнішою над природою чи над іншим народом (звідси безкінечні війни), а східна – намагається знайти своє місце в мікро- й макрокосмосі.

(53–55) Україні, нам з вами, розвиваючи цінності Заходу, варто дослухатися й до Сходу, щоб, не втрачаючи ідентичності, знайти золоту середину – своє місце у світі. За І. Бондаренком, газета «День», 500 слів

11 клас

29. Слово шок у висловленні «Ще більшу різницю у світоглядах демонструє

література. Коли європейці наприкінці ХІХ століття долучилися до японської поезії – це був справжній шок» (рядки 33, 34) має значення, розкрите

у варіанті

А загальний тяжкий розлад життєво важливих функцій організму, викликаний порушенням нервово-рефлекторної діяльності внаслідок фізичної чи психічної травми

Б стан пригніченості, розгубленості

В ускладнення, викликані порушенням звичного, нормального розвитку якого-небудь процесу

Г стан спантеличення, утрати орієнтації й емоційного збурення, спричинений, коли людина раптово потрапляє в незнайоме їй середовище

чи іншу культуру

7 клас

30. У тексті НЕМАЄ протиставлення

А викинули богів – зберегли богів

Б золота порцеляна – глиняна чашка

В цар природи – частина мікро- й макрокосмосу

Г висадилися на Місяці – бачать себе під Місяцем

9 клас

31. Непряма цитата з публікації одного з гонконгських журналістів про те, що «із західних публікацій про Схід складається враження, ніби для європейців Тайвань і Таїланд – це те саме, а Пекін вони вважають столицею якоїсь із цих країн», використана автором, щоб показати

А низький рівень освіти в Європі

Б невігластво як ознаку європейців

В необізнаність Заходу про Схід

Г національну неоднорідність Сходу

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ

ВАРІАНТ

9

9 клас

32. На думку автора, об’єктивною причиною того, чому саме нині актуальним для України є завдання сприйняти світогляд Сходу, є та, що вказана у варіанті

А …ґрунтовні знання Сходу набагато виразніше допомогли б нам зрозуміти… власне місце у світі (рядки 5, 6).

Б …зараз знову на перше місце виходить Схід. І це ще тільки початок

сходження... (рядок 10).

В Україна – по європейський бік межі між Заходом і Сходом (рядок 11).

Г Схід дає гарний приклад того, як, збагачуючись новим, можна зберігати

ідентичність (рядки 13, 14).

9 клас

33. У тексті НЕМАЄ мікротеми

А європейці не знають Сходу та його культури

Б українці не відрізняються від східних людей

В японці не мають відомих у світі композиторів

Г китайці не використовували порох для війн

Частина 2

Українська література

Завдання 34–53 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

6 клас

34. Рядки

Ой біжить мала дівчина,

А за нею русалочка:

«Та послухай мене, красна панночко,

Загадаю тобі три загадочки…»

узяті з

А родинно-побутової пісні

Б народної думи

В календарно-обрядової пісні

Г народної балади

Д суспільно-побутової пісні

8 клас

35. На малюнку зображено епізод із твору

А «Повість минулих літ»

Б «Чорна рада»

В «Чи не той то Хміль»

Г «Слово про похід Ігорів»

Д «За світ встали козаченьки»

9 клас

36. «Зі своїм запорозьким бурлацтвом він самовільно влетів у метушливий

світ олімпійських маскарадів, його сміх розітнувся голосною луною», –

сказано про

А Івана Нечуя-Левицького

Б Тараса Шевченка

В Григорія Сковороду

Г Івана Котляревського

Д Остапа Вишню

9 клас

37. Ознаки сентименталізму найяскравіше втілені в образі

А Мотрі Довбиш

Б Марусі Дрот

В Олесі Запорожець

Г Марисі Борулі

Д Наталки Сірко

9 клас

38. Образ Прометея є у творі

А «Енеїда»

Б «Мойсей»

В «De libertate»

Г «Contra spem spero!»

Д «Кавказ»

10 клас

39. «Сімейний побут українського народу з його великим потягом

до особистої незалежності та самостійності в сім’ї часто призводить

до крайнього індивідуалізму, а часто й до лайки, змагань і колотнечі», –

сказано про тему твору

А Пантелеймона Куліша

Б Івана Нечуя-Левицького

В Григорія Квітки-Основ’яненка

Г Івана Котляревського

Д Михайла Коцюбинського

10 клас

40. Слова «Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк» характеризують

А Максима Ґудзя

Б Івана Брюховецького

В Наума Дрота

Г Михайла Федорчука

Д Лавріна Кайдаша

10 клас

41. Зустріч ліричного героя й селянина в новелі «Intermezzo» є

А експозицією

Б зав’язкою

В розвитком дії

Г кульмінацією

Д розв’язкою

10 клас

42. Образ «вічного революціонера» уславлено в поезії

А «Кавказ»

Б «Гімн»

В «О слово рідне! Орле скутий!»

Г «De libertate»

Д «Contra spem spero!»

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ

ВАРІАНТ

11

10 клас

43. Автором поетичних рядків

Так! Я буду крiзь сльози сміятись,

Серед лиха спiвати пiснi...

є

А Тарас Шевченко

Б Ліна Костенко

В Василь Стус

Г Леся Українка

Д Іван Франко

5 клас

44. Справжнє прізвище Олександра Олеся

А Лозов’ягін

Б Губенко

В Рудченко

Г Фітільов

Д Кандиба

11 клас

45. Красу весняної ночі відтворено у вірші

А «Молюсь і вірю…»

Б «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

В «Чого являєшся мені у сні»

Г «Українське альфреско»

Д «Балада про соняшник»

11 клас

46. Доктора Тагабата з новели «Я (Романтика)» характеризують слова

А «вірний вартовий на чатах»; «трохи безумні очі»; «низенький лоб»;

«завше нагадує каторжника»

Б «главковерх чорного трибуналу комуни, нікчема.., яка віддалася на

волю хижої стихії»

В «із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем

замість серця»; «злий геній»

Г «невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною

постановою – «розстрілять», завше мнеться»

Д «зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпардонно плаксивий тон: він просив

милості»

11 клас

47. «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду», –

наставляє синів

А Лаврін Запорожець

Б Івоніка Федорчук

В Денис Сірко

Г Мина Мазайло

Д Мусій Половець

8 клас

48. «Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею», – закликав

А Василь Стус

Б Володимир Сосюра

В Микола Вороний

Г Євген Маланюк

Д Василь Симоненко

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ

ВАРІАНТ

12

У завданнях 54–57 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

11 клас

49. «Серцем передчуваю, що українізація – це спосіб робити з мене

провінціала, другосортного службовця і не давати мені ходу на вищі

посади», – заявляє персонаж твору

А «Моя автобіографія»

Б «Місто»

В «Мина Мазайло»

Г «Подвійне коло»

Д «Мартин Боруля»

11 клас

50. «Був молодий і гарний був на вроду.

І жив, і вмер, як личить козаку.

За те, що він боровся за свободу,

його спалили в мідному бику», –

сказано про

А Северина Наливайка

Б Григорія Бобренка

В Гордія Чурая

Г Мартина Пушкаря

Д Івана Іскру

8 клас

51. «Народе мій, до тебе я ще верну, / Як в смерті обернуся до життя», –

передбачив свою долю

А Євген Маланюк

Б Василь Симоненко

В Олександр Олесь

Г Василь Стус

Д Володимир Сосюра

11 клас

52. «Сміливі завжди мають щастя» – лейтмотив твору

А «Подвійне коло»

Б «Я (Романтика)»

В «Тигролови»

Г «Маруся Чурай»

Д «За мить щастя»

11 клас

53. У середині 1980-х рр. виникло літературне угруповання

А «Празька школа»

Б «Молода Муза»

В «ВАПЛІТЕ»

Г «Гарт»

Д «ЛуГоСад»

11 клас

54. Установіть відповідність між творами одного жанру.

Твір

А «Три зозулі з поклоном»

Б «Мина Мазайло»

В «Максим Гримач»

Г «Тигролови»

Д «Кайдашева сім’я»

Твір

1 «Тіні забутих предків»

2 «Чорна рада»

3 «Intermezzo»

4 «Мартин Боруля»

11 клас

55. Установіть відповідність між автором і його твором.

Автор

1 Іван Багряний

2 Остап Вишня

3 Микола Хвильовий

4 Панас Мирний

Твір

А «Моя автобіографія»

Б «Місто»

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Г «Я (Романтика)»

Д «Тигролови»

11 клас

56. Установіть відповідність між персонажами одного твору.

Персонаж

А Марфа Яркова

Б Олеся Запорожець

В Наталка Сірко

Г Уля Розсоха

Д Марічка Гутенюк

Персонаж

1 Григорій Многогрішний

2 Мокій Мазайло

3 Василь Кравчина

4 Іван Палійчук

11 клас

57. Установіть відповідність між письменником і висловлюванням про нього.

Письменник

1 Микола

Куліш

2 Остап

Вишня

3 Валер’ян

Підмогильний

4 Павло

Тичина

Висловлювання

А «Поет жив у час, що заправив генія на роль блазня.

І поет згодився на цю роль… Він обрізав усякі

живі контакти, замінивши їх цілком офіційною

інформацією…»

Б «В основу написаного ним роману він поклав тему,

яку не можна було назвати інакше, як чільною для

всієї української літератури того часу: взаємини

міста й села…»

В «Багато його усмішок – це розгорнуті сцени,

де дійові особи живуть і діють немовби на

підмостках, вони такі сценічно довершені, що

самі просяться аби їх зіграли!..»

Г «Ох і драматург же був! Світ бачив по-новому

і писав по-новому – як Тичина в поезії, Курбас – на

сцені, Довженко – в кіно…»

Д «За радянської влади ми не мали свободи. Тепер –

свобода, незалежна Україна, і ми знову опинилися

бозна в якому становищі…»

Частина 3

11 клас

Власне висловлення

58. Прочитайте наведений текст.

Споконвіків у суспільстві цінували різні людські якості: у тривожні

часи – мужність, хоробрість, готовність до ризику, у мирні – працьовитість,

виваженість, здатність до компромісів тощо. І нині одні прагнуть

романтики, інші – віддають перевагу прагматизму.

А які людські якості найбільше потрібні молоді в сучасному