asyan.org
добавить свой файл
1ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Розподіл відрізка на 2 рівні частини

Щоб розділити відрізок АВ пополам (на дві рівні частини), з кінців відрізка проводять дуги радіусом більше половини цього відрізка (R>AB). Точки перетину дуг сполучають прямою лінією, яка ділить АВ пополам і є перпендикуляром до нього. (CDAB; COB = 90°).Вправа 1: розділити відрізок АВ за допомогою циркуля на 4 рівні частини

Розподіл кута і дуги на 2 рівні частини
З вершини заданого кута (т. С) проводять дугу довільним радіусом. З точок перетину дуги із сторонами кута (т. А, В) проводять дві пересічні дуги одного довільного радіусу >AB. Точку їх перетину (m.D) сполучають з вершиною кута (т. С).


Вправа 2: розділити кут АСВ на 2 рівні частини.Розподіл відрізка на п рівних частин

(Теорема Фалеса)
Послідовність побудови:а) проводимо промінь АС під довільним кутом до АВ


б) відкладаємо на промені АС задану кількість (п) рівних довільних відрізків;

в) сполучаємо останню крапку (п) з крапкою В;

г) з кожної крапки (1, 2, 3 ...) Проводимо прямі, паралельні відрізку Вп.


Розподіл кола на рівні частини


Будь-яка пряма, проведена через центр кола, ділить це коло на 2 рівні частини.

Дві взаємно перпендикулярні прямі, проведені через центр кола, ділять це коло на 4 рівні частини.Розподіл кола на рівні частини за допомогою циркуля:на 4 рівних частин
на 8 рівних частин
на 3 рівні частини
на 6 рівних частинна 5 рівних частин
Побудова зірочок


Вправа 3: розділити кола на вказану кількість рівних частин за допомогою циркуля, вписати правильний багатокутник.

Восьмикутник

ТрикутникШестикутник
Шестикутник
П’ятикутникЗірка


Вправа 4: виконати креслення деталі, узявши бракуючі розміри з наочного зображення
Вправа 5 (для домашньої роботи): побудувати в заданих колах геометричні плоскі фігури.квадрат із сторонами, паралельними осям кола

квадрат з вершинами на осях кола
трикутник з вершиною в т. 1


П’ятикутникшестикутник з вершиною в т. 1


Зірку


«плоску»«об’ємну»
Вправа 6: розділити задані відрізки і кути на вказане число рівних частин за допомогою циркуля.

на 2 частини на 4 частини на 4 частинина 2 частини на 8 частинна 3 частини на 5 частинна 7 частинВправа 7: вставити пропущені слова.


 1. Щоб розділити відрізок на п рівних частин, необхідно побудувати допоміжний промінь під кутом __________________________к заданому відрізку.

 2. Розділити відрізок на 4, 8, 16 і т.д. рівних частин можна шляхом нього багатократного послідовного розподілу на _______________ рівні частини.

 1. Щоб розділити коло на 2 рівні частини, потрібно провести пряму через ____________ даного кола.

 2. На 4 рівні частини коло ділять дві прямі, що проходять через її _________________.

 3. На рівні частини відрізки прямих ліній, дуги кіл, кути ділять при

допомозі .Вправа 8: виконати з кольорового паперу об'ємну п'ятикутну зірку по кресленню.

Вирізувати по контуру і розрізати по штриховій лінії

Зігнути по тонких лініях. Відігнути до центру кінці зірки.

Накласти елемент А на елемент В і приклеїти. Склеїти між собою кінці двох таких зірок


Вправа 9: докреслити орнамент за зразком, розфарбувати кольоровими олівцями.


СПРЯЖЕННЯ

Спряження - це плавний перехід однієї лінії в іншу, виконаний за допомогою проміжної лінії.

Використовують спряження для додання виробам підвищеної міцності, більш красивого зовнішнього вигляду і безпеки (щоб не поранитися за гострі краї і кути виробів).


центр спряження точка спряження

дуга спряження

радіус спряження

точка спряження
Алгоритм побудови спряження


Спрягаючі элементи

Центр спряження (т. О)

Точки сопряжения

(т. 1 і 2)

Дуга заданного радіуса
-
Вправа 10: побудувати спряження дугою заданого радіусу
Вправа 11: знайти центри і точки спряжень
Вправа 12 (для домашньої роботи): на кресленнях, відсутні спряження. Знайдіть ці місця, побудуйте центри і точки спряжень, виконайте спряження.

Вправа 13: добудувати креслення деталі по її наочному зображенню


Опора. Сталь


Стійка. Столь

Вправа 14.вибрати правильну відповідь і відмітити її


1.Спряженням називається...

а) перелом прямої лінії

б) перехід прямої лінії в криву

в) плавний перехід однієї лінії в іншу.

2. Точкою спряження називається точка...

а) з якої проводять спрягаючу дугу

б) в якій спрягаюча дуга переходить в пряму лінію або
коло, що сполучається

в) перетини двох допоміжних прямих.

3. Центром спряження називається точка...

а) з якої проводять спрягаючу дугу

б) перехід однієї лінії в іншу

в) перетини заданих прямихВправа 15: проставити нумерацію етапів побудови спряження.
 - побудова точок спряження

 - побудова спрягаючої дуги

 - побудова центру спряженняВправа 16: вставити пропущені слова.


1. перехід прямої лінії в іншу пряму або коло називається спряженням.
2. Точка, з якої проводиться спрягаюча дуга, називається ___________

спряження.


 1. Щоб побудувати центр спряження двох прямих, потрібно провести допоміжні прямі, паралельні даним, на відстані

 2. Для побудови точок спряження потрібно з центру спряження

до прямих, що сполучаються.
5. Відстань від центру спряження до точок спряження рівно _____________

спряження.
6. Спрягаюча дуга - це частина кола заданого радіусу, укладена
між .

Вправа 17: підписати назви елементів спряжень

Вправа 18: закінчити визначення.

 1. Спряження – це __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Центром спряження називається ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Точка спряження – це ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Вправа 19: побудувати спряження двох кіл.

Вправа 20: визначити, які елементи спрягаються дугами кіл. Написати назви елементів під зображеннями.


___________________ __________________ _____________________

___________________ __________________ _____________________
__________________________ ___________________________

__________________________ ___________________________
_____________________________ ___________________________

_____________________________ ___________________________


Креслення «плоскої несиметричної деталі»

Алгоритм побудови креслення


 1. Аналіз геометричної форми і
  симетричності деталі.

2.Вибір головного виду, аналіз його
графічного складу і вибір опорної точки.

7. Уточнення зовнішнього контура зображення деталі.
3. Вибір положення формату.

4. Вибір масштабу зображення

8. Побудова

елементів деталі, розташованих усередині контура.


5. Визначення робочого поля креслення.9. Нанесення розмірів: по довжині - розміри характерних елементів, координуючі, габаритні; по висоті - в тій же послідовності; по товщині - s. 1. Композиція формату і побудова габаритного прямокутника. Розрахунок по формулах:


М=
N=
 1. Обведення:

кола, дуги;

всі горизонтальні
лінії;

вертикальні лінії;
похилі лінії.

 1. Заповнення основного напису.

 2. Перевірка креслення.

Вправа 21: на форматі побудувати креслення деталі по її наочному зображенню