asyan.org
добавить свой файл
1
Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Період

Ряд

Група

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII


1


1

2,1 1, -1

Н 1 Гідроген 1,0079 Водень1,4

Не 2

Гелій 4,0026

Ступен і окиснення

(в оксидах, гідридах)

Порядковий

Електронегативність номер

за Полінгом

2,50 4, 2, -4

С 6

Карбон 12,011

Вуглець

Системна назва

Атомна маса

Традиційна назва


2


2

0,97 1

Li 3

Літій 6,941

1,47 2

Ве 4

Берилій 9,0122


2,01 3

В 5

Бор 10,811


2,50 4, 2, -4

С 6

Карбон 12,011

Вуглець

3,07 5, 4, 3, 2, 1,-1,-2,-3

N 7

Нітроген 14,007 Азот

3,50 (2), (1), -1, -2

О 8

Оксиген 15,999

Кисень

4,10 -1

F 9

Флуор 18,998

Фтор

1,5

Nе 10

Неон 20,1793

3

1,01 1

Na 11

Натрій 22,990


1,23 2

Мg 12

Магній 24,305

1,47 3

АІ 13

Алюміній 26,982

1,74 4, (2), -4

Si 14

Силіцій 28,086

2,10 5, (4), 3,(-2),-3

Р 15

Фосфор 30,974

2,60 6, 4, 2, -2

S 16

Сульфур 32,066 Сірка

2,83 7, (6), 5, (4), 3, 1,-1

СІ 17

Хлор 35,453

1,8

Аг 18

Аргон 39,9484

4

0,91 1

К 19

Калій 39,098

1,04 2

Са 20

Кальцій 40,078

3 1,20

21 Sс

44,956 Скандій

4, 3, (2) 1,32

22 Ті

47,88 Титан

5, 4, 3, 2 1,45

23 V

50,942 Ванадій

6, (4), 3, 2 1,56

24 Сr

51,996 Хром

7, 6, (5), 4, (3), 2 1,60

25 Мn

54,938 Манган

6,(5),(4),3, 2 1,64

26 Fе

55,847 Ферум

Залізо

3,2 1,75

27 Co

58,933 Кобальт

3,2 1,75

28 Ni

58,69 Нікель


5

(3), 2, 1 1,75

29 Сu

63,546 Купрум

Мідь

2 1,66

30 Zn

65,39 Цинк

1,82 3

Gа 31

Галій 69,723

2,02 4, (2)

Gе 32

Германій 72,59

2,20 5, 3, -3

Аs 33

Арсен 74,922

2,48 6, 4, -2

Sе 34

Селен 78,96

2,74 7, 5,(3),1,(-1)

Вr 35

Бром 79,904

1,9 (4),(2)

Кг 36

Криптон 83,80

5


6

0,89 1

Rb 37

Рубідій 85,468 .

0,99 2

Sr 38

Стронцій 87,62

3 1,11

39 Y

88,906 Ітрій

4,(3),(2) 1,22

40 Zr

91,224 Цирконій

5,(4),(3) 1,23

41 Nb

92,906 Ніобій

6, 5, 4,(3),(2) 1,30

42 Мо

95,94 Молібден

7,(6),(5),4 1,6

43 Тс

[99] Технецій

8,(6),4, 3,(2) 1,42

44 Ru

101,07 Рутеній

(5), 4, 3, 2 1,45

45 Rh

102,91 Родій

(4),2 1.35

46 Pd

106,42 Паладій


7

(3),(2), 1 1,42

47 Аg

107,87 Аргентум

2 1,46

48 Сd

112,41 Кадмій

1,49 3, (1)

Іn 49

Індій 114,82

1,72 4,(2), (-4)

Sn 50

Станум 118,71

Олово, цина

1,82 5, 3, -3

Sb 51

Стибій 121,75

2,01 6, 4,-2

Те 52

Телур 127,60

2,21 7, 5, 1,-1

І 53

Іод 126,90

йод

2,1 (6),(4),(2)

Хе 54

Ксенон 131,29

6


8

0.86 1

Сs 55

Цезій 132,91 .

0,97 2

Ва 56

Барій 137,33

3 1,08

57 * Lа

138,91 Лантан

4,(3),(2) 1,23

72 Hf

178,49 Гафній

5, (4) 1,33

73 Та

180,95 Тантал

6,(5),(4),(3),(2) 1,40

74 W

183,85 Вольфрам

7, 6, 4,(2) 1,46

75 Rе

186,21 Реній

8, 6, 4, 3, 2 1,52

76 Os

190,2 Осмій

6, 4, 3,2 1,55

77 Іr

192,22 Іридій

(6), 4, 2 2,3

78 Рt

195,09 Платина


9

3,(2),1 1,42

79 Аu

196,97 Aурум

Золото

2,1 1,44

80 Hg

200,59 Меркурій

Ртуть

1,44 3,1

Тl 81

Талій 204,38

1,55 4, 2, (-4)

Рb 82 Плюмбум 207,2

Свинець, оливо

1,67 5, 3,(-3)

Ві 83

Вісмут 208,98

1,76 6, 4, 2, -2

Ро 84

Полоній [209]

1,96 7, 5, 3, 1,-1

Аt 85

Астат [210]


Rn 86

Радон [222]

7


10

0,86 1

Fr 87

Францій [223] .

0,97

Ra 88

Радій [226]

3 1,0

89 **Ас

[227] Актиній


104 Rf

[261] Резерфордій


105 Db

[262] Дубній


106 Sg

[266] Сиборгій


107 Вh

[264] Борій


108 Нs

[267] Гасій


109 Mt

[268] Майтнерій


110 Ds

[271] Дармштадтій


11


111 Rg

[272] Рентгеній .


112 Uub

Унунбіій


113114 Uuq

Унунквадрій


115
  1. Uuh

Унунгексій


117
  1. Uuo

Унуноктій* Лантаноїди

4, 3 1,08

58 Се

140,12 Церій

(4), 3 1,1

59 Рr

140,91

Празеодим

(4), 3,(2) 1,1

60 Nd

144,24

Неодим

3 1,1

61 Pm

[147]

Прометій

3,(2) 1,2

62 Sm

150,36

Самарій

3,(2) 1,2

63 Eu

151,96

Європій

3 1,1

64 Gd

157,25

Гадоліній

(4),3 1,2

65 Tb

158,925

Тербій

(4),3 1,2

66 Dy

162,50

Диспрозій

3 1,2

67 Ho

164,93

Гольмій

3 1,2

68 Er

167,26

Ербій

3,(2) 1,2

69 Tm

168,93

Тулій

3,(2) 1,2

70 Yb

173,04

Ітербій

3 1,3

71 Lu

174,97

Лютецій

** Актиноїди

4 1,3

90 Тh

232,04 Торій

5,(4) 1,5

91 Рa

[231]

Протактиній

6, 4,(3) 1,5

92 U

[238]

Уран

(7),6, 5, 4,(3) 1,3

93 Nр

[237]

Нептуній

6, 5, 4, 3 1,3

94 Рu

[244]

Плутоній

6, 5, 4, 3 1,3

95 Am

[243]

Америцій

4,3 1,3

96 Сm

[247]

Кюрій

4,3

97 Вk

[247]

Берклій

4,3

98 Cf

[251]

Каліфорній

3 1,3

99 Es

[252]

Ейнштейній

3 1,3

100 Fm [257]

Фермій

3 1,3

101 Md

[258]

Менделевій

3,2 1,3

102 No

[259]

Нобелій

3

103 Lr

[260]

Лоуренсій