asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Тестові завдання по темі «Героїчні пісні і балади у світовій літературі»

7 клас.

Народний епос.

1.Народний епос

А) зображує казкових герої;

Б) розповідає про фантастичні події;

В) зображує героїчні вчинки певного персонажа, важливі історичні події.

2.Поняття «епос» означає :

А) розповідь, слово,пісня;

Б) слово, дія,книга;

В) розповідь, дія,пісня.

3 Народний епос тісно пов'язаний з

А) легендами, казками, міфами;

Б) міфами, анекдотами, казками;

В) легендами, міфами, прислів’ями.

4.У народному епосі висвітлюється

А) казкові і історичні події;

Б) історичні події і подвиги захисників;

В) вигадані і казкові події.

5.Автором епосу є

А) відомий автор;

Б) народ

В) невідомий автор.

6.Персонажі народного епосу

А) ідеалізовані,

Б) історичні,

В ) казкові.

7.Виберіть серед перерахованих творів ті, що відносяться до героїчного епосу

А) карело - фінські руни;

Б) перекази північноамериканських індіанців про Гайавату;

В) шумерські перекази про Гільгамеша;

Г) українські думи;

Д) англійські балади;

Е) російські билини;

Є) білоруські розповіді.
8.Встановіть відповідність

А) «Пісня про Нібелунгів» 1) французький героїчний


1

В

2

А

3

Б
Б) «Пісня про мого Сіда » 2) німецький героїчний епос

В) «Пісні про Роланда» 3) іспанський героїчний епос.

Давньоруські билини.
1.В давньоруських билинах

А) оспівано дівочу красу;

Б) оспівано подвиги богатирів;

В) оспівано красу рідного краю.

2.Билини створені

А) переважно за часів Київської Русі;

Б) в ХХ столітті;

В) в ІІІ столітті до н.е.

3.Всього налічується :

А) близько 2 тис. билин;

Б) близько 3 тис.билин;

В) близько 5 тис.билин.

4.Термін «билини» з’явився:

А) в ХY ст.

Б) в ІХ ст..

В) в ХІХ ст.

5.У народі билини здавна називалися

А) старинами;

Б) словом;

В) піснею.

6.Традиційно зачин в билинах служив

А) щоб привернути увагу слухачів;

Б) щоб твір був довшим;

В) щоб виконавець зміг розповісти про себе.

7.У зачині частіше всього йде мова

А) про ситуацію, в якій опинився билинний герой,

Б)про час і місце події;

В) про оповідача.

8.В основній частині билини

А) описано красу рідного краю;

Б) описано конкретний подвиг богатиря;

В) описано ворога, з яким прийдеться боротися богатирю.

9.У закінченні ( кінцівці) билини

А) перераховують всіх персонажів твору;

Б) співець оспівує себе;

В) прославляється доблесть, відвага, патріотизм героя.

10.До старшого покоління богатирів відносяться:

А) Вольга, Святослав, Ілля Муромець;

Б) Вольга, Волх Всеславич, Святогор;

В) Ілля Муромець, Волх Всеславич, Святогор.

11.До молодшого покоління богатирів відносять:

А) Іллю Муромця,Добриню Микитовича, Альошу Поповича;

Б) Іллю Муромця, Альошу Поповича, Вольгу;

В) Вольгу, Іллю Муромця,Добриню Микитовича.

11.Молодше покоління богатирів переважно бореться :

А) Зі Змієм Гориничем, Солов’єм Розбійником, Ідолищем Поганим;

Б) з татарським ігом;

В) з морським царем.

12.Серед перерахованих ознак виділіть ті, що містять билини

А) героїчна епічна пісня;

Б) наявний вимисел;

В) головний герой – богатир;

Г) об’єктивний показ історичних подій.

13.Билини відрізняються багатством наступних художніх засобів:

А) постійних епітетів, алегорії, повторів;

Б) постійних епітетів, повторів, гіпербол;

В) гіпербол,порівнянь, алегорії .

14.Билини виконувалися під супровід

А) гуслів;

Б) бандури;

В) сопілки.

15.Гіпербола – це …

троп , що полягає в перебільшенні характерних ознак або явища

16.Постійний епітет – це…

означення , які незмінно поєднуються з тим чи з іншим словом.

17.Повтор – це …

неодноразове використання в фольклорному творі певного елемента тексту.

18.Билина –це…

фольклорна епічна пісня про подвиги богатирів – захисників Київської Русі

Билини про Іллю Муромця.
1.Ілля Муромець був родом

а) із м.Києва с.Карачаєва;

б) із м.Муромля с.Карачаєва;

в) із м.Чернігова

2.Ілля Муромець просив благословення у батьків, щоб :

А) Князю Володимиру служити,

Віри християнської та й боронити;

Б) Князю Володимиру служити,

Собі слави і почесті заслужити;

В) У славний город Київ з’їздити,

Князю Володимиру поклонитися .

3.Під городом Черніговом стояли війська

А) Соловія Розбійника;

Б) степових кочівників;

В) нечистої сили.

4.Ілля Муромець трьом царевичам наказував:

А) їхати в свої царства і привести велику данину;

Б) їхати в свої царства і чекати там на богатиря;

В) розповісти по всьому світу, що святу Русь могутні богатирі бережуть.

5.Чернігівці запрошували Іллю Муромця бути у них:

А) суддею;

Б) князем;

В) воєводою.

6.Ілля Муромець їхав до Києва

А ) лісами Чернігівськими;

Б) лісами Київськими;

В) лісами Бринськими .

7.Ілля Муромець дорогою до Києва

А )мостив мости;

Б) вирубував дуби, щоб не заважали;

В) позначав дорогу, щоб не заблудитися
8.Стріла Іллі Муромця попала Солов’ю:

А) в ліве око;

Б) в праве око;

В) в праве вухо.

10 Охороняти Солов’я в Києві Ілля Муромець наказав:

А) своєму коню.

Б) Київським боярам;

В) Київським воєводам.

11. Князь Володимир почувши свист Солов’я Розбійника:

А) укрився перським ковром ;

Б) укрився куньовою шубою;

В) став глухим.

12.Соловей Розбійник засвистів на повний свист бо:

А) прочував свій кінець;

Б) щоб залякати князя Володимира;

В) хотів похизуватися.
1 .Які 3 причини називає Ілля Муромець, що заважали йому до полудня прибути в Київ – град:

1.Чернігів – град від ворога захищав

2.Мости через річку Смородину будував.

3.Соловя Розбійника із семи дубів збивав.

2.Закінчіть речення :

А)«ой ти, Соловію Розбійнику,

Засвищи ти ….по- солов’їному,

Закричи ти … по- звіриному,

Засичи ти… по- зміїному.»

Б) «Тут – то славному козаку Іллі Муромцю

Славу співають

По всім ….землям

По всім …ордам.»

3.Із перерахованих епітетів знайдіть ті, які не являються постійними.

А) білі руки;

Б) буйну голову;

В) Володимир стольнокиївський;

Г) добрий кінь;

Д) свята Русь;

Е) дуби коренисті.

4.Які із перерахованих слів і словосполучень не вказують на епоху київської Русі?

А)князь Володимир стольнокиївський;

Б) бори і воєводи;

В) вклонився на всі чотири сторони.

5.Із перерахованих троп знайдіть ту, що не буде гіперболою

А) «Одною рукою коня тримав,

Другою рукою дуба рве.»

Б) «Як засвище він по –солов’їному ,…

Всі трави - мурави в’януть,

Усі квіти обсипаються».

В) «Всі бояри та воєводи

На землі, як снопи, лежать».

6.Які риси втілено в образі Іллі Муромця?

----------- богатирську доблест ,

----------- патріотизм,

----------- добро,

------------ поняття про честь

Народна балада.

1.Термін балада означає:

А) танцювальна пісня;

Б) пісня для хору;

В) твір для постановки в театрі.

2.Балади від билин відрізняється тим, що

А) не утворюють цикли;

Б) діють в творі зразу кілька героїв,

В)не пов’язані з історичними подіями.

3.Балади бувають:

А) історико – героїчні,

Б) соціально – побутові,

В) казково – фантастичні,
г) наукові.

4.Традиційно балада складається:

А) експозиції, зав’язки, основної частини, кульмінації, розв’язки.

Б) експозиції, зав’язки.

В) основної частини і кульмінації.

5.Баладі притаманні такі засоби художньої виразності:

А) повтори;

Б) діалоги;

В) уривчастий виклад;

Г) наявність лише одного героя.

6.Лірична оцінка – це прийом, що

А) характеризується музичним супроводом;

Б) виявляє ставлення оповідача до подій

В) описує пейзаж.

7.Діалог – це.

у художньому творі розмова двох або більше осіб на певну тему.

8.Монолог – це …

висловлення однієї особи , звернене до самої себе і не розраховане на безпосередню відповідь іншої особи.


Балади про Робін Гуда.

1.Робін Гуд –це

А) англійський національний герой;

Б) німецький національний герой;

В) французький національний герой.

2.Англійські « лісові закони»:

А) забороняли вирубувати ліс;

Б) забороняли простим людям полювати в лісах

В) захищали диких тварин.

3.Вілани в Англії ХІ ст.це

А) дворяни;

Б) селяни;

В) кріпаки.

4.Цикл балад про Робіна Гуда налічує:

А) 36 творів;

Б) 38 творів;

В) 26 творів.

5.Робін Гуд був ватажком:

А) лучників;

Б) вільного лісового братства;

В) селян.

6.За баладою Робін Гуд загинув:

А) його спалили на вогнищі;

Б) його смертельно поранили;

В) його занапастила черниця із монастиря.

7.В Англії день Робін Гуда відзначають

А) в липня;

Б) в червні;

В) в травні.

8.Провідною думкою циклу балад про Робін Гуда є :

А) протиставлення простої людини багачам;

Б) прославлення доблесті і мужності Робін Гуда;

В) дії Робін Гуда незаконні, але справедливі.

9.Робін Гуд із своїми друзями жили

А) в Шервудському лісі;

Б) в Ноттінгемському замкові;

В) на окраїні Лондона.

10.Народні месники Робін Гуда:

А) грабували багатіїв і віддавали гроші бідним;

Б) рятували від в’язниці невинних;

В) грабували багатіїв з метою власного збагачення.


Робін Гуд.

Ілюстрація до англійського видання.

Балада «Смерть матері Юговичів».

1. «Смерть матері Юговичів»- це ..

А) білоруська народна балада

Б) сербська народна балада;

В) німецька народна балада;

Г) польська народна балада.

2.Частиною сербського героїчного епосу є:

А) героїчні пісні;

Б) юнацькі пісні;

В) героїчні билини;

Г) історичні пісні.

3.У баладі «Смерть матері Юговичів» розповідається:

А) про смерть матері від хвороби;

Б) про битву на Косовому полі

В) про богатирів.

Г) про битву на полі Юговичів.

4.Батька Юговичів звали

А) Югов;

Б) Юг- Югов;

Б) Богдан;

В) Юг- Богдан.

5. «Смерть матері Юговичів» -це ..

А) трагічна розповідь про долю підневільної жінки;

Б) трагічна розповідь про горе жінки, чий чоловік і дев’ятеро синів загинули в бою;

В) трагічна розповідь про долю жінки, яка загинула від руки ворогів.

6.Постійними епітетами в творі є

А) «очі соколині», «крила лебедині», «кінь буланий».

Б) «очі соколині», «грушка недоспіла» , «крила лебедині».

В) «добрі коні» , « люті леви» , « юнацька рука».

Г) « ясен сокіл» , « лев прелютий» , «промовила тихенько».

7.Використана в творі тропа « з болю серце розірвалось»

А) епітет;

Б) метафора ;

В) гіпербола ;

Г) порівняння.

8.Хто написав ці рядки?

Віддай усе , що взяв , і освятись.

Ще більше ніж узяв зумій віддати .

Стоїть на видноколі світла мати –

У неї вчись.

А) Василь Симоненко;

Б) Борис Олійник;

В) Володимир Сосюра;

Г) Адам Міцкевич.Літературна балада.
Знайди зайве.

1.Головними ознаками літературної балади є:

А) напруженість сюжету;

Б)наявність діалогів;

В) віршований , ліро – епічний твір;

Г) відсутність конкретного автора.

2.У літературній баладі використовуються такі художні прийоми:

А) епітети;

Б) метафори;

В) антитези;

Г) пейзаж.

3.Франсуа Війон

А) французький поет;

Б) автор творів «Малий заповіт» і «Великий заповіт»;

В) автор балад;

Г) автор історичних романів.

4.Фрідріх Шиллер

А) народився 10 листопада 1769 року;

Б) відомий німецький письменник;

В) перекладав Овідія, Вергілія, Горація;

Г) відправлений Карлом Євгенієм до Військової академії;

5.Йоганн Гете

А) був другом Ф.Шилера;

Б) був автором поеми ,,Фауст»;

В) був французьким письменником;

Г) написав понад тисячу віршів.

6.О.С.Пушкін

А) був у південному засланні на Україні;

Б) був автором поеми «Цигани»;

В) 3 1824 року проживав у селі Михайлівському;

Г) був учасником повстання декабристів.

7.Роберт Льюіс Стівенсон

А) був автором творів «Острів скарбів» , «Чорна стріла»; «Тихий океан».

Б) народився в Единбурзі;

В) був родичем Вальтеру Скотту і Роберту Бернсу;

Г) прожив 43 роки.

8.Адам Міцкевич.

А) народився на хуторі Заосся, недалеко від м.Новогрудка;

Б) польський письменник;

В) був в 1824 році висланий із країни;следующая страница >>