asyan.org
добавить свой файл
1
Відповідальність сторін
1.Виконавець несе відповідальність:

1.1. За неналежне надання послуг перелічених у п.1.1. Договору.

2. Виконавець не несе відповідальності:

2.1. За будь-які збитки або шкоду, завданих Замовнику або третім особам в наслідок використання Послуг.

2.2. За зміст та достовірність інформації, що передається або отримується через Послуги.

2.3. За зміст та достовірність інформації, що належить Замовнику.

2.4. За працездатність обладнання та програмного забезпечення Замовника, у разі відсутності додаткової домовленості.

2.5. За працездатність глобальної мережі Інтернет у цілому та каналів зв’язку третіх сторін, до яких підключено Виконавця.

3. Замовник несе відповідальність:

3.1. За порушення чинного законодавства, скоєне шляхом використання Послуг.

3.2. За недотримання термінів та порядку оплати Послуг.

3.3. За порушення «Правил взаємодії з клієнтами» .

4. Розірвання Договору не звільняє Замовника від:

4.1. Оплати заборгованості Виконавцю.

4.2. Відповідальності за невиконання або неналежне виконання Договору.

Виконавець жодним чином не використовує у комерційних цілях інформацію, яка належить Замовнику, та не відповідає за її зміст.