asyan.org
добавить свой файл
1
7-і класи

Алгебра:

 1. Властивості степеня з натуральним показником.

 2. Дії з одночленами та многочленами.

 3. Формули скороченого множення.

 4. Графік лінійного рівняння з двома змінними.

 5. Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною.

 6. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними.

 7. Графік лінійної функції.

 8. Задачі на рух, спільну роботу, які розв’язуються за допомогою систем рівнянь.

 9. Знаходження найбільшого та найменшого значення виразу.


7-і класи

Алгебра:

 1. Розв’язування лінійного рівняння з однією змінною.

 2. Властивості степеня з натуральним показником.

 3. Дії з одночленами і многочленами.

 4. Графік лінійної функції та лінійного рівняння з двома змінними.

 5. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними.

 6. Формули скороченого множення.

 7. Задачі на рух.

 8. Задачі на спільну роботу.

 9. Знаходження найбільшого та найменшого значення виразу.7-і класи

Геометрія:

 1. Властивості найпростіших геометричних фігур.

 2. Ознаки паралельності двох прямих.

 3. Суміжні і вертикальні кути.

 4. Ознаки рівності трикутників.

 5. Властивості рівнобедреного трикутника.

 6. Сума кутів трикутника.