asyan.org
добавить свой файл
1
Первые тесты

Вкажіть правильно ознаку судової влади?

 1. незалежність

 2. підзвітність

 3. процесуальна залежність

 4. підпорядкованість

 5. змагальність

Вкажіть правильно, до системи яких органів входить державна виконавча служба України?

 1. Антимонопольного комітету

 2. Міністерства юстиції України

 3. Державної податкової служби

 4. Державної судової адміністрації України

 5. прокуратури України.

Вкажіть правильно, як називається державний оріан, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності?

 1. нотаріат

 2. Рахункова палата

 3. Державна виконавча служба

 4. Державна митна служба України

 5. Антимонопольний комітет

Вкажіть правильно, що є головним завданням державної контрольно-ревізійної служби України?

 1. надання правової допомоги підприємцям

 2. нагляд за додержанням законів органами дізнання

 3. контроль за додержанням податкового законодавства

 4. державний контроль за використанням і збереженням державних ресурсів

 5. виконання судових рішень у кримінальних справах

Вкажіть правильно, який орган очолює систему органів державної податкової служби?

 1. бюджетний комітет Верховної Ради України

 2. Рахункова палата

 3. Державна податкова інспекція України

 4. Державна податкова адміністрація України

 5. Антимонопольний комітет

Вкажіть правильно, як називається орган, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні?

 1. Служба Безпеки України

 2. державна прикордонна служба України

 3. національна гвардія України

 4. Рада національної безпеки і оборони України

 5. Збройні Сили України

Вкажіть правильно, які з наведених недержавних організацій виконують правоохоронні функції?

 1. нотаріат

 2. адвокатура

 3. політичні партії
 1. релігійні організації

 2. господарські товариства

 3. громадські організації

 4. добровільні народні дружини

Вкажіть правильно словосполучення, яке пропущене у наступному законодавчому положенні принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення .... на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях":

 1. повинно базуватись:

 2. не повинно стосуватись;

 3. не вправі виноситись;

 4. не може грунтуватись;

 5. не може здійснюватись.

Вкажіть правильно виняток з принципу недоторканності житла, який дозволяє проникнення до житла громадян без згоди суду:

 1. врятування життя людей,

 2. необхідність одержання доказу у справі;

 3. близькість житла до місця вчиненого злочину;

 4. попередня судимість власника житла;

 5. необхідність спростування інформації, що порочить честь та гідність особи.

Мінімальний вік особи, по досягненню якого вона може бути присутньою при розгляді справи в залі судового засідання.

 1. 14 років

 2. 16 років

 3. 18 років

 4. 20 років

 5. 21 рік

Вкажіїь неправильно назване повноваження Конституційного Суду України ?

 1. розгляд конституційних подань і звернень

 2. визначення конституційності актів Кабінету Міністрів України

 3. визначення конституційності актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 4. визначення конституційності міжнародних договорів України

 5. офіційне тлумачення Конституції і законів України

Вкажіть правильна на який термін обирається Голова Конституційного Суду України?

 1. на 9 років

 2. один 3 річний строк

 3. на 5 років

 4. безстроково

 5. до 65 років

Вкажіть термін розгляду конституційного звернення.

 1. 10 днів

 2. ЗО днів

 3. 1 місяць

 4. 3 місяці

 5. 6 місяців

Вкажіть правильно, ким утворюються і ліквідуються суди загальної юрисдикції?


 1. Верховною Радою України

 2. Вищою радою юстиції України

 3. Радою суддів України

 4. З'їздом суддів України

 5. Президентом України

Вкажіть правильно, як називається сукупність юридичних властивостей кримінальної чи цивільної справи, згідно з якою ця справа підлягає розглядові у конкретному суді?

 1. підвідомчість

 2. підслідність

 3. інстанційність

 4. підсудність

 5. конкретність

Вкажіть правильно, які суди належать до судової системи України?

 1. третейські суди

 2. товариські суди

 3. Конституційний Суд України

 4. арбітражні суди

 5. касаційні суди

Вкажіть правильно, створення яких судів не допускається?

 1. надзвичайних

 2. кримінальних

 3. цивільних

 4. господарських

 5. вищих спеціалізованих

Вкажіть правильно, який суд відповідно до Конституції України здійснює правосуддя в господарських правовідносинах

 1. арбітражний суд

 2. касаційний суд

 3. господарський суд

 4. адміністративний суд

 5. Верховний Суд України

Які суди складають систему судів загальної юрисдикції?

 1. апеляційні суди

 2. Апеляційний суд України

 3. Вищий Господарський Суд України

 4. Вищий Адміністративний Суд України

 5. Верховний Суд України

 6. Конституційний Суд України

 7. касаційні суди

 8. Вищий Апеляційний суд України

 9. Вищий Арбітражний суд України

Вкажіть стаж роботи в галузі права, який необхідно мати для зайняття судді Верховного Суду України:

 1. 5 років;

 2. 7 років;

 3. 9 років;
 1. 10 років;

 2. 15 років.

Вкажіть правильно вимоги, що пред'являються до кандидата на посаду судді

 1. громадянин України

 2. проживання в Україні протягом 5 років

 3. стаж роботи в галузі права не менше 2 років

 4. проходження стажування в судових органах не менше 6 місяців

 5. вища освіта

 6. досягнення 25-річного віку

 7. володіння державною мовою

Вкажіть правильно, яким органом є міліція:

 1. судової влади;

 2. виконавчої влади;

 3. прокуратури;

 4. законодавчої влади;

 5. не належить до жодної з гілок влади

Вкажіть правильно, хто очолює Службу безпеки України:

 1. Прем'єр-міністр України;

 2. Президент України;

 3. Голова Служби безпеки України:

 4. Голова Ради національної безпеки і оборони України;

 5. Секретар Ради національної безпеки і оборони.

Основними завданнями міліції є:

 1. забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів

 1. запобігання правопорушенням та їх припинення

 2. охорона і забезпечення громадського порядку

 3. виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили

 4. забезпечення безпеки дорожнього руху
 1. захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності від посягань з боку окремих організацій, груп та осіб

 2. захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної

 3. діяльності іноземних спеціальних служб

 4. забезпечення охорони державної таємниці

 5. попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства

Вкажіть правильно строк повноважень Генерального прокурора України:

 1. 3 роки;

 2. 4 роки; •

 3. 5 років;

 4. 6 років;

 5. 9 років.

Систему органів прокуратури становлять:

1) Генеральна прокуратура України


 1. прокуратура Автономної Республіки Крим

 2. військова прокуратура Військово-Морських Сил України

 3. військові прокуратури гарнізонів

 4. прокуратури областей

 5. військові окружні прокуратури

 6. міськрайонні прокуратури

 7. міжобласні прокуратури

 8. Генеральна прокуратура Автономної Республіки Крим

Вкажіть правильно орган досудового слідства:

 1. приватний слідчий (детектив);

 2. слідчий прокуратури;

 3. слідчий суддя;

 4. судовий слідчий;

 5. начальник слідчого ізолятора.

Вкажіть принципи діяльності адвокатури:

 1. конфіденційності;

 2. позапартійності;

 3. верховенства закону;

 4. самоврядування;

 5. оплатності;

 6. незалежності;

 7. гласності.

Вкажіть орган, що видас свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю:

 1. кваліфікаційна комісія нотаріату;

 2. Міністерство юстиції України;

 3. Кабінет Міністрів України;

 4. Українська нотаріальна палата;

 5. Президент України.

Вкажіть правильно вимоги до нотаріуса

 1. склав кваліфікаційний іспит

 2. одержав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю

 3. маг вищу юридичну освіту

 4. володіє державною мовою

 5. має стаж роботи у сфері права не менше трьох років

 6. пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса

 7. проживає в Україні останніх десять років

 8. досяг 21-річного віку

 9. має стаж роботи у сфері права не менше одного року


Вторые тесты

Вкажіть правильно ознаку судової влади?

 1. самостійність

 2. підзвітність

 3. процесуальна залежність

 4. підпорядкованість

 5. змагальність

Вкажіть правильно, яке завдання державної виконавчої служби?

 1. реєстрація актів цивільного стану І

 2. надання правової допомоги громадянам

 3. повне і неупереджене примусове виконання рішень

 4. посвідчення договорів

 5. дача консультацій і роз'яснень з юридичних питань ,

Вкажіть правильно мету діяльності Антимонопольноіо комітету України?

 1. надання правової допомоги громадянам

 2. реєстрація актів цивільного стану

 3. державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності

 4. примусове виконання судових рішень

 5. посвідчення заповітів

Вкажіть правильно, як називається орган, який безпосередньо реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань?

 1. Міністерство юстиції України

 2. адвокатура

 3. прокуратура України

 4. Державний департамент України з питань виконання покарань

 5. Міністерство внутрішніх справ України

Вкажіть правильно, як називаються спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями у складі органів державної податкової служби?

 1. податкові інспекції

 2. контрольно-ревізійна служба

 3. органи Антимонопольного комітету

 4. податкова поліція

 5. податкова міліція

Вкажіть правильно, як називається спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців?

 1. військова прокуратура

 2. державна прикордонна служба

 3. міністерство оборони України

 4. штаб оперативного командування Збройних Сил України

 5. Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

Вкажіть правильно, які функції виконують правоохоронні органи?

 1. правозастосовні

 2. правозабезпечувальні

 3. регулятивні

 4. імперативні

 5. правоохоронні
 1. судові

 2. виховні

Вкажіть правильно слово (словосполучення), яке пропущене у наступному законодавчому положенні. „Народ безпосередньо бере участь у здійсненні .... через народних засідателів і присяжних":

 1. судочинства:

 2. окремих судових дій;

 3. розслідування кримінальної справи:

 4. правосуддя;

 5. контролю за правильністю судових рішень.

Вкажіть правильно мету, з якою встановлюється обмеження дії принципу таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, що дозволяє недотримуватись даної таємниці:

 1. збір інформації про особисте життя особи;

 2. необхідність захисту честі і гідності особи;

 3. з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи;

 4. встановлення даних, що засвідчують правомірність взяття особи під варту;

 5. з'ясування ставлення особи до пред'явленого їй обвинувачення.

Вкажіть правильно слова (словосполучення) з наступного конституційного положення
принципу презумпції невинуватості: „Обвинувачення не може Грунтуватись на ":

 1. показаннях свідків;

 2. показаннях потерпілих;

 3. висновках слідчих;

 4. внутрішньому переконання судді;

 5. доказах одержаних незаконним шляхом;

Вкажіть правильно, на який термін призначаються судді Конституційного Суду України?

 1. 5 років

 2. 7 років

 3. безстроково

 4. 9 років

 5. 3 роки

Вкажіть правильно, з якого віку особа може бути призначена суддею Конституційного Суду України?

 1. 25 років

 2. 35 років

 3. 40 років

 4. ЗО років

 5. 65 років

Вкажіть строк проживання на території України особи, яка претендує на зайняття посади судді Конституційного Суду України.

 1. 3 роки

 2. 5 років •

 3. 10 років

 4. 15 років

 5. 20 років

Вкажіть неправильно вказане повноваження апеляційних загальних судів ?

 1. розглядають справи в касаційному порядку

 2. розглядають справи в апеляційному порядку

 3. надають методичну допомогу судам у застосуванні законодавства

 4. вивчають і узагальнюють судову практику

 5. розглядають по 1-й інстанції справи, віднесені законом до їх підсудності

Кількість вищих спеціалізованих судів в Україні. /

 1. 1

 2. 2

 3. 4

 4. 7

 5. немає взагалі

Вкажіть правильно, за яким принципом будуються суди загальної юрисдикції?

 1. змагальності

 2. диспозитивності

 3. законності

 4. спеціалізації

 5. підсудності

Вкажіть правильно, який орган утворюється у вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань?

 1. Президія вищого спеціалізованого суду;

 2. Пленум вищого спеціалізованого суду;

 3. Науково-консультативна рада;

 4. Секретаріат науково-консультативної ради;

 5. Колегія науково-консультативної ради

Вкажіть правильно, створення яких спеціалізованих судів загальної юрисдикції передбачено законом „Про судоустрій"?

 1. господарських

 2. арбітражних

 3. кримінальних

 4. судів у справах неповнолітніх

 5. військових

Вкажіть правильно носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України здійснюють правосуддя:

 1. третейські судді;

 2. арбітри,

 3. професійні судді;

 4. судді товариських судів;

 5. мирові судді.

Вставте пропущене словосполучення в наступному законодавчому положенні:
„Необхідною умовою для зайняття посади судді будь-якого суду, вказаного у частині 1
цієї статті, є складання ":

 1. повноважень;

 2. кваліфікаційного заліку;

 3. кваліфікаційного класу;

 4. кваліфікаційної заборгованості;

5) кваліфікаційного екзамену

Вкажіть мінімальний термін проживання на території України особи-кандидата на зайняття суддівської посади.

 1. 3 роки

 2. 5 років

 3. 7 років

 4. 10 років

 5. 20 років

Вкажіть правильно права міліції по застосуванню заходів фізичного впливу і вогнепальної зброї:

 1. зобов'язана в силу своєї діяльності;

 2. має право у випадках і у порядку, передбачених законом;

 3. не може без об'єктивних на те причин;

 4. має право тільки у виняткових випадках;

 5. має право тільки по відношенню до повнолітніх осіб.

Вкажіть правильно структурні підрозділи міліції:

 1. податкова міл іція;

 2. кримінальна міліція;

 3. цивільна міліція.

 4. транспортна міліція;

 5. державна автомобільна інспекція;

 6. народна міліція;

 7. добровільна народна дружина.

Вкажіть правильно принципи діяльності міліції

 1. законності

 2. гуманізму

 3. поваги до особи

 4. соціальної справедливості

 5. гласності

 6. конспірації

 7. публічності

 8. централізації

 9. диспозитивності

Вкажіть правильно вік особи, по досягненні якого вона може бути призначена на посаду районного і міського прокурора:

 1. 25 років;

 2. 21 років;

 3. 35 років;

 4. ЗО років;

 5. 40 років.

Систему органів прокуратури становлять: •

 1. прокуратури міст Києва і Севастополя

 2. міські прокуратури

 3. районні прокуратури

 4. військові прокуратури регіонів

 5. міжрайонні прокуратури

 1. військові окружні прокуратури

 2. міськрайонні прокуратури

 3. міжобласні прокуратури

 4. Центральна прокуратура України

Вставте пропущене положення із Закону України "Про адвокатуру": "Адвокатура в

Україні є ( ), покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод

та предсташіяти інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу":

 1. спеціальним державним органом;

 2. демократичним професійним об'єднанням;

 3. добровільним професійним утворенням;

 4. професійним державним формуванням;

 5. добровільним професійним громадським об'єднанням.

Вкажіть правильно вимоги до адвоката

 1. має вищу юридичну освіту

 2. стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років

 3. склав кваліфікаційні іспити

 4. одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

 5. прийняв Присягу адвоката України

 6. стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше трьох років

 7. досяг 21-річного віку

 8. має юридичну освіту

 9. володіє державною мовою

Вкажіть органи, уповноважені вчиняти нотаріальні дії в Україні:

 1. консульські установи України;

 2. органи дізнання;

 3. уповноважені на це посадові особи органів місцевого самоврядування.

 4. нотаріуси;

 5. судді;

 6. адвокати;

 7. прокуратура.

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України у випадках:

 1. невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності

 2. набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії

 3. знищення нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів

 4. втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання

 5. винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності

 6. порушення щодо нотаріуса кримінальної справи

 7. вчинення нотаріусом адміністративного правопорушення

 8. досягнення нотаріусом 65-річного віку

 9. ненадання нотаріальних послуг протягом трьох місяців підряд