asyan.org
добавить свой файл
1


Виробництво та його фактори. Виробничі ресурси
Мета: Сформувати уявлення про виробничі ресурси та їх види, розвивати економічне мислення, вміння висловлювати свою точку зору, та сприяти вихованню дбайливих господарів.

Завдання уроку:

 • Ознайомитися із поняттям «виробництво», його основними елементами та структурою;

 • Розглянути види економічних ресурсів;

 • З’ясувати основні риси факторів виробництва;

 • Визначити види доходів, які приносить кожен вид ресурсу.

Обладнання: картки-загадки, ґудзики, компю’тер, мультимедійна презентація.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності: Зверніть увагу на будь який підручник. Які ресурси використані для його виробництва? Сьогодні ви виступаєте в ролі економічних дослідників і визначите, як економісти класифікують виробничі ресурси.

Засвоєння знань умінь та навичок.

Вступне слово вчителя з з використанням мультимедійної презентації

Виробництво - це процес створення матеріальних благ, необхідних для існування й розвитку людського суспільства.

Натуральне виробництво – тип господарювання, при якому продукти праці призначаються для задоволення власних потреб виробників, для споживання усередині господарства.

Товарне виробництво – тип господарювання, при якому продукти праці виробляються відокремленими господарюючими суб’актами для задоволення не власних, а суспільних потреб шляхом купівлі-продажу.

Суспільне виробництвовиробництво, у якому основою є поділ праці всередині гігантських компаній, коли їх філії в багатьох країнах є постачальниками деталей та вузлів, які не є товарами.

-Які елементи процесу виробництва вам відомі?

(праця, засоби праці та предмети праці)

-Що включають в себе предмети праці?

(земля, сировина, різні матеріали)

- Що включають засоби праці?

(машини, інструменти, виробниче обладнання, транспортні засоби)

У сукупності засоби та предмети праці становлять засоби виробництва. Результатом виробництва є продукт, у якому відображається праця (кваліфікован, продуктивна чи ні).

Завдання для групової роботи. Використовуючи карти-загадки спробуйте розділити їх за категоріями

Слова на картках для І групи: Цинк, водопровідник, мідь, інженер, вугілля, офіціантка, вода, архітектор, духовка, механік.

Слова на картках для ІІ групи: продавець, комп’ютер, підприємства, калькулятор, ножиці, папір, вантажівка, телефон, стетоскоп, робітник на конвеєрі.

Слова на картках для ІІІ групи: Пісок, вчитель, рослини, медичний технік, грант, алмази, молоток, тварини, ландшафтний архітектор, дерева.

Представники кожної групи виходять до дошки і почергово записують ресурси за категоріями в три стовпчики.

Запитання для обговорення.

1.Які картки репрезентують те, що дає природа?

2.Які з карток репрезентують людей?

3.Які з карток репрезентують товари, що виробляються людьми?
Пояснення вчителя з використанням мультимедійної презентації

Економічні ресурси (фактори виробництва) – всі види ресурсів, що використовуються в процесі виробництва.

Земля (природні ресурси) – усі блага природи, які використовуються в процесі виробництва: мінеральні, земельні, водні, лісові, біологічні.

Праця – це сукупність умінь, навичок, фізичних та інтелектуальних можливостей людини, тобто її робоча сила, яку вона використовує у процесі економічної діяльності.

Основа праці – трудові ресурси – усі люди працездатного віку (за винятком інвалідів та інших людей, які не здатні до праці) і працюючі, які старші або молодші працездатного віку.

Останнім часом засоби виробництва змінюються з певних обставин:

 • вплив науково-технічного прогресу,

 • наукомісткість виробництва,

 • зростання екологічного навантаження на природу.

Це призводить до потреби у вищій кваліфікації працівників та модернізованому науковому забезпеченні.

Капітал як фактор виробництва – це засоби виробництва, що належать підприємцям або іншим власникам і використовуються в процесі створення речей і послуг.

 1. Грошовий капітал – кошти, призначені для організації та розширення виробництва, придбання знарядь, матеріалів і сировини, найму робітників і менеджерів.

 2. Реальний (матеріальний) капітал – засоби виробництва тривалого й короткочасного використання.

 3. Людський капітал: маються на увазі рівень освіти, кваліфікація, досвід, працездатність, рівень загальної культури, етичні цінності людей.

 • Чи можна для виробництва товарів та послуг використовувати один з перелічених ресурсів?

(О.В. звичайно ні, люди використовують сполучення різних видів економічних ресурсів.) Спробуємо це довести.

Завдання для групової роботи. Перелічіть види економічних ресурсів на аркуші паперу і запропонуйте іншим групам визначити товар, або продукцію яку можна виготовляти на основі цих ресурсів.

(групи обмінюються аркушами і рекламують товар.)

Запитання для обговорення.

 • Який товар прорекламований найкраще? Чому?

 • Який з прорекламованих товарів ви б придбали?

Підприємливість – об’єднуючий чинник виробництва, що передбачає наявність цілеспрямованості, знань, вміння йти на ризик, використання законних можливостей для досягнення певної мети, хист до управління людьми.

 • Чи всі можуть бути підприємцями ? Зараз ми це перевіримо.

Гра ”Парні - непарні”. Роздати учням по 6 ґудзиків. Запропонувати перевірити в процесі гри, заховавши декілька ґудзиків у закритий руці, супернику парну чи непарну кількість. Виграє той хто вгадав парну чи непарну кількість ґудзиків заховав суперник. У кого не залишилось ґудзиків – сідає на місце. Виграють ті у кого найбільше ґудзиків.

Запитання до гри

 • .Які підприємницькі здібності притаманні тим, хто виграв?

(О.В. інтуїція, здатність до ризику, везіння.)

Інформація - сукупнiсть iнформацiйних об'єктiв, вiдображених у знаковiй формi на матерiальних носiях, що мiстять iнформацiю про події та процеси реального свiту.

Які доходи отримують від використання різних видів економічних ресурсів?

 • праця – заробітна плата

 • капітал – відсоток на вкладені гроші

 • земля – рента

 • підприємницька діяльність – прибуток підприємцю

Закріплення нових знань і вмінь учнів.

І. Визначте до якої категорії економічних ресурсів відносяться:

 1. Лікар-стоматолог ( трудові)

 2. Підземні джерела питної води.

 3. Будинок міської гімназії

 4. Начальник будівельного управління

 5. Бетономішалка

 6. Земельна ділянка під будівельний майданчик

 7. Кар’єр з видобутку вапна

 8. Міні - пекарня „Дока - піца”

 9. Вода в Кременчуцькому водосховищі

 10. Корпуси заводу „Азовсталь”.


ІІ. Назвіть всі види виробничих ресурсів, які необхідні для виробництва пшениці, і класифікуйте їх.

ІІІ. Сімейне підприємство виробляє трикотажні вироби: светри і шапки машинного плетіння. Які засоби виробництва для цього потрібні:

 • сировина

 • напівфабрикати

 • засоби праці?

Підсумок уроку.

Заключне слово вчителя

Цілеспрямована діяльність людей, яка має на меті створити блага для задоволення своїх потреб є виробництво. Факторами виробництва земля, праця, капітал. Особливим фактором виробництва є здатність до підприємництва, яка розкривається через сукупність таких здібностей, як уміння виявляти ініціативу в налагодженні справи, організовувати процес виробництва, ризикувати в момент його організації чи перебудови.

(виставлення оцінок, аналіз роботи в групах)

Домашнє завдання. Опрацювати відповідний матеріал в підручнику.