asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Використання пошукових серверів

Мета: здійснювати пошук потрібних файлових архівів; копіювати з файл-сервера файлові архіви; копіювати на файл-сервер файлові архіви

Тип уроку: комбінований.

Методичне забезпечення: ілюстративний матеріал.

Структура уроку:

І. Перевірка присутності учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань:

  1. Яка структура поштової адреси в Internet? Наведіть приклади і поясніть?

  2. У якому вигляді передається графічна, аудіо- і відео- інформація в повідомленнях?

  3. Які програми-клієнти Ви знаєте?

Основна частина.

Пошук інформації в Internet. Пошукові системи.

Служба FTP

FTP (скорочення від англ. File Transfer Protocol - протокол передачі файлів) - це прийнятий в Internet протокол для передачі файлів між комп'ютерами. Служба FTP - одна з перших, але вона широко використовується і тепер. Файли, що призначені для відкритого доступу, містяться на численних FTP-серверах. Програма FTP-клієнт (тобто програма, що використовує протокол ftp) дозволяє встановити зв'язок з одним із таких серверів і використати набір команд для роботи з ним: перегляду каталога, пошуку файлів, керування їх пересуванням. Служба FTP може використовуватися як для одержування файлів з віддалених серверів, так і для відправлення своїх файлів на сервер, щоб інші користувачі могли ними скористатися. Можливе також пересилання як текстових, так і двійкових файлів. Оскільки більшість FTP-cepверів працюють під керуванням операційної системи UNIX, користувач повинен використати командний режим (тобто вводити команди в командному рядку для виконання відповідних дій), що утруднює його роботу. Операційна система Windows 95 дозволяє працювати з програмою WS-FTP, яка надає більш зручний інтерфейс із FTP-сервером. Web-броузери Internet Explorer та Netscape Navigator також мають засоби для роботи з FTP-серверами.

Служби Telnet, Gopher, WAIS

Служба Telnet дозволяє одному комп'ютеру, підключеному до Internet, отримати віддалений доступ до іншого комп'ютера, також підключеного до Internet. Це означає, що користувач отримує можливість працювати з віддаленим комп'ютером, як "із своїм", тобто має у своєму розпорядженні всі ресурси віддаленого комп'ютера (відповідно прав доступу до нього). Telnet є відносно простою службою. Протокол Telnet переважно використовується для доступу до сховищ даних, відкритих для широкої публіки: до каталогів бібліотек і електронних дошок оголошень - BBS (скорочення від англ. Bulletin Board System - система дошок оголошень).

BBS - це порівняно невелика діалогова служба, яка існує незалежно від Internet. Вона об'єднує комп'ютери, до яких можна підключитися за допомогою модемів через телефонну мережу. BBS містять файли, які можна переписувати. Завдяки їм можна проводити дискусії, брати участь у різних іграх. Вони мають свою систему електронної пошти. Найбільшою і найвідомішою системою BBS є CompuServe. Вона нараховує близько двох мільйонів користувачів. Для розширення своїх можливостей CompuServe підключається до Internet і надає своїм користувачам доступ до служб Internet. Працювати з Telnet нескладно. В MS-DOS слід увести команду telnet<ім'я_віддаленого_комп'ютера> в командному рядку. ОС Windows 95 має вбудовану програму-клієнт Telnet. Найпростіше запустити її з головного меню, пункт Выполнить. У діалоговому вікні, що відкрилося, слід увести наведену вище команду. Після з'єднання із віддаленим вузлом користувач мусить зареєструватися там і отримати права доступу. Окрім того, необхідно знати способи доступу до потрібних ресурсів, оскільки не існує єдиних правил доступу до ресурсів за допомогою Telnet. Вони повністю визначаються віддаленим комп'ютером. Тепер, виходячи з міркувань безпеки, кількість вузлів Internet, що дозволяють використовувати Telnet для доступу до них, скорочується.

Служба Gopher - попередниця Web. Вона була розроблена в університеті штата Міннесота* з метою ефективного пошуку і перегляду документів в Internet (тут вони називаються статтями). Всі статті розташовані на сотнях Gopher-серверів, організовані за темами і зв'язані між собою за допомогою гіперпосилань. Для забезпечення роботи цієї служби був створений протокол Gopher і програми-клієнти Gopher. Основним недоліком Gopher є те, що ця служба може обробляти лише звичайні тексти. Об'єкти мультимедіа можуть бути знайдені за допомогою Gopher, але для їх перегляду потрібні додаткові засоби. Цей недолік повністю усунений у World Wide Web, яку певною мірою можна вважати удосконаленою версією Gopher.

* Назва Gopher (англ. gopher - ховрашок) виникла в зв'язку з тим, що талісманом цього університету є "Golden Gopher" - золотий ховрашок.

Служба WAIS (скорочено від англ. Wide Area Information Servers - сервери інформації широкого діапазону) дозволяє знаходити інформацію у великих базах даних за ключовими словами. На серверах WAIS міститься найрізноманітніша інформація: від текстових документів до звукових і відеокліпів. Тепер ця служба майже не використовується, оскільки основна частина інформації, що містилася у базах даних WAIS, уже перенесена на Web-сервери.

Пошук інформації у Web

Web містить велику кількість різної інформації. Шукати потрібну простим пересуванням від однієї Web-сторінки до другої важко, довгр, втомливо, а іноді і безнадійно.

Для пошуку інформації у Web існують спеціальні служби - пошукові. Спільним підходом для всіх таких служб є пошук за заданими користувачем ключовими словами. Наявність заданих слів перевіряється в тілі документа, в його заголовку і посиланнях. У процесі пошуку формується Web-сторінка результатів, що містить URL-адреси, назви і короткі описи знайдених джерел.

Загальна послідовність роботи з усіма пошуковими службами однакова. Слід:

-          відкрити початкову сторінку служби;

-          увести ключові слова для пошуку і натиснути Enter або кнопку Search (пошук); програма поверне Web-сторінку результатів;

-          клацнути на посиланні потрібного джерела; броузер відкриє відповідну Web-сторінку.

Найпопулярнішими пошуковими службами є такі:

AltaVista,        URL: http://www.altavista.com

Go,      URL: http://www.go.com

Yahoo!,          URL: http://www.yahoo.com

Excite,            URL: http://www.excite.com

Початкові сторінки багатьох пошукових служб містять перелік або схему розділів (англ. topic map - карта тем) - список додаткових ключових слів (заснований на словах, уведених користувачем), якими програма рекомендує поповнити умови пошуку. Обравши додаткові ключові слова, клацніть на кнопці Search. Програма поверне сторінку результатів пошуку за новою умовою.

Броузер Internet Explorer (як і всі інші) має вбудовані засоби пошуку Web-сторінок. Клацніть на кнопці JHJ Поиск стандартної панелі інструментів або виберіть команду Переход/Поиск в Web.

Відкриється сторінка контекстного пошуку, що призначена програмою при замовчуванні.

Виберіть розділ E-mail для пошуку e-mail адреси, а потім уведіть потрібну інформацію у відповідних полях і натисніть кнопку Search (шукати). З'явиться список імен користувачів, що задовольняє умовам пошуку. Знайдіть у ньому людину, яку шукаєте, або скористайтеся гіперпосиланням для звуження або розширення області пошуку.

Пошукові служби дозволяють дізнатися про зведення погоди, останні новини, результати спортивних матчів і багато чого іншого. Можна звузити пошук до межі своєї області. Наприклад, відкрийте сторінку http://weather.yahoo.com і введіть свій поштовий індекс у відповідному полі. Служба Yahoo! відкриє "місцеву" Web-сторінку з посиланнями на різну інформацію про дану географічну область.

Багато цікавої інформації для дітей можна отримати, відкривши Web-сторінку за адресою http://www.yahooligans.com (мал. 34).

Підсумкова частина.

Домашнє завдання:

“Інформатика”  І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гужій та О.Ю. Соколов стор. 316-321.