asyan.org
добавить свой файл
1
Використання нових інформаційних технологій на уроках історії.

        Уроки історії сприяють формуванню в учнів історичної свідомості, критичного мислення, сучасному прогнозуванню майбутнього, а так само соціальної адаптації на основі вибору пріоритетів у суспільно-культурному житті, вихованню емоційного зв'язку з спадщиною минулих поколінь.

       Потрібно, щоб знання ставали інструментом, а не покладами не потрібного мотлоху на задвірках інтелекту, учень повинен з ним працювати. Поки перевіркою знань вважається жвава відповідь-переказ в режимі фонографа, поки вивчення і повторення здійснюється в режимі заучування, школа працює 90% в холостому режимі.

       Що значить працювати зі знанням? Це вміння його застосовувати, шукати умови і межі застосування, перетворювати, розширювати і доповнювати, знаходити нові зв'язки і співвідношення, розглядати в різних моделях і контекстах.

       Необхідно максимально використовувати можливості, знання, інтереси самих учнів з метою підвищення результативності та зменшення витрат в процесі освіти.

      Чим більше активність, самоорганізація учнів, тим вище ідеальність навчання чи керуючої дії. Якщо ми грамотно узгодимо зміст і форми навчання з інтересами школярів, то вони тоді самі будуть прагнути дізнатися: а що далі? Узгодимо теми, ритм і складність навчання з можливостями учнів і тоді вони відчують свою успішність і самі захочуть її підвищити. А ще активне залучення учнів у навчальний процес призводить до того, що тоді вони самі навчають один одного.

        Професіоналізм поважають усі. І учням, особливо старшокласникам, теж потрібно переконатися у тому, що вчитель досконально володіє предметом. Учитель демонструє свій приклад виконання творчого або хоча б складного завдання, демонструючи тим самим свій професійний рівень. По-справжньому уважно слухають тільки тих, хто сам вміє робити те, чого навчають.

        Якщо вчитель зможе гармонійно вплести в тканину уроку останні події, оточуючу дійсність, сюжет з популярного мультфільму або дитячого серіалу-- захват і вдячність йому забезпечена. Учитель має право виходити за рамки свого навчального предмета, використовуючи міжпредметні зв'язки та знання, щоб показати свою компетентність у різних сферах знань. Процитувати вірші та влучні вислови, зв'язати гуманітарний цикл з природничо-науковим. Завжди можна знайти тему для розмови, в рамках якої це не буде виглядати притягнутим «за вуха».

        Безперервне збільшення потоку електронної інформації -- характерні риси сучасності. Специфічні особливості електронного середовища передбачають комп'ютерне обладнання. Вони принципово відмінні. Традиційні інформаційні ресурси освітніх установ в останні роки активно доповнюються електронними інформаційними масивами, виданнями.

          Класифікація електронно-інформаційних ресурсів:

1) Інформаційно-довідкові джерела:

      а) Енциклопедії;

      б) Довідники;

      в) Словники.

                2) Навчальні електронні видання і ресурси, посібники, що містять систематизований матеріал в рамках програми навчальної дисципліни.

              3) Ресурси загальнокультурного характеру, призначені для розширення культурного середовища.

           ЕІР-- електронно-інформаційні ресурси. Цей термін поєднує електронні видання на відчужених носіях та інформаційні ресурси в комп'ютерних локальних і глобальних мережах. У школі ЕІР використовують:

1) У процесі навчання при проведенні уроків;

2) При поглибленому навчанні і самоосвіті;

3) У позаурочний час. У роботі гуртків, клубів, факультативів.

        Мультимедійні інформаційні та комунікаційні технології дозволяють створювати нові моделі відкритого навчання, дають можливість наповнити єдиний інформаційний освітній простір новим змістом, являють вчителю і школяреві максимальну свободу вибір форм і методів роботи, навчання.

       Вчителю школи не можна забувати, що навчальний фільм будить думку, розвиває мову дитини, коригує і виховує. Найбільш доцільно використовувати фільм тоді, коли неможливо безпосередньо спостерігати досліджувані об'єкти. На уроках географії при вивченні тваринного світу на різних континентах використовую серію «Малятам про звірят» виробництво ВВС, тривалістю 20-25 хвилин,з характеристикою континенту, місця мешкання тварин,розповіддю про те, як живе, чим харчується ... Матеріал подається у доступній формі, яскраво, барвисто, з гумором. Підходить за програмою 6-7 класів. Про країни ,заповідники, національні парки, культурні досягнення народів світу розповідає серія «Золотий глобус». Використовую на уроках історії та географії. Ці серії зручні тим, що можлива установка української або російської мови в залежності від мови навчання класу. Матеріал розбитий на епізоди, які дуже швидко можна знайти.

         Необхідно мати якісну апаратуру для показу, а так само підбір навчальних дисків. Вчителю треба знати всі навчальні фільми зі свого предмета. При підборі фільму слід враховувати особливості та рівень знань учнів.

         На уроках із застосуванням перегляду диска, як і на звичайних уроках можна вести опитування, записи. Важливо, щоб показ навчального фільму займав, на уроці мінімально необхідний час від 15 до 25 хвилин, використовуючи поєднання з іншою наочністю. Застосовувати фільм можливо на початку уроку, відразу після організаційного моменту, актуалізації опорних знань і мотивації навчальної діяльності, так же і в середині і перед закінченням уроку. Все залежить від вибору вчителя.

         Показ фільму найбільш доцільно проводити після вивчення теми за допомогою наочних посібників. Тоді його демонстрування є закріпленням, повторенням навчального матеріалу з метою поглиблення отриманих знань. Показ проводять так само з поясненням нового матеріалу, як введення в тему. Після перегляду кінофільму корисно повернутися до документів, за допомогою яких вивчалася тема до демонстрації фільму.

         До показу фільму необхідно розкрити його зміст, розповісти про головні розділи, вказати, на що звернути увагу. При показі DVD-диску вчитель повинен коментувати матеріал, звертаючи увагу учнів на окремі епізоди.

        Використовуючи нові технології, вчитель підвищить мислення і якість знань учнів. У сучасній школі не обійтися без техніки. Не можна давати урок по-старому, адже з кожним днем ​​все ширший обсяг інформації. Комплексне застосування техніки дає гарні результати, економить силу та час, забезпечує більшу переконаність викладання. Але бажані успіхи можуть бути досягнуті тільки тоді, коли вчитель систематично звертається до техніки.

            У практиці роботи з дітьми широко застосовую художні фільми. Стоїть питання, а чи потрібно показувати історичний фільм повністю. Однозначно ні, адже зазвичай такі фільми тривають довго, часто багатосерійні. Хоча для цілісного сприйняття історичної події іноді можна витратити урок - два, якщо дозволяє програма, адже учні отримують повну інформацію про епоху, про особисті якості вчинків історичних діячів. Але практикувати постійно не варто.

            Так доцільно показати епізод на розсуд вчителя з фільму «Єрмак» при вивченні епохи Івана Грозного, так само ряд фільмів і серіалів про цього царя. «Демидови», «Юність Петра», «На початку славних справ», «Петро I» показую при вивченні часу Петра I.

           Необхідно детально переглянути кожен кадр, прослуховувати кожний запис, відбираючи потрібний фрагмент, підпорядковуючи їх головній меті уроку і пристосовувати до іншої наочності.

           Перед демонструванням DVD-диску націлюю учнів на виконання деяких завдань під час перегляду: відповісти на питання за змісту, написати творчу роботу, сформулювати висновки з теми.

           Фільми підбираю таким чином, щоб вони максимально активізували мислення учнів, ставили перед ними проблемні питання, націлювали на виконання самостійної роботи та забезпечували міцні знання.

           Використовуючи техніку в певній системі і послідовності, є можливість провести з дітьми цікаві спостереження, порівняти і зіставити, визначити в них відповідності або невідповідності фактів з власних міркувань. Ми не тільки знайомимо дітей з новим, але й викликаємо у них інтерес і бажання зробити щось корисне. Уважно подивившись фільм, діти висловлюють судження про історичного діяча, яким він був, розповідають про свої думки і почуття у зв'язку з переглядом. Діляться враженнями, що більше подобається, складають план побаченого, формують в своїй уяві загальний образ діяча, можуть характеризувати його діяльність. Перегляд DVD диска обов'язково супроводжується бесідою вчителя 3-5 хвилин. Необхідно націлити і дати завдання учням. Після демонстрації фільм обговорюється, вчитель відповідає на виниклі питання.

         Робота з дітьми вимагає всебічних знань. Нові технології сприяють тому, щоб навчальний матеріал став доступним, цікавим, легко запам'ятовувався. Досвід роботи показує, що найбільшу користь від перегляду отримують всі учні ,особливо слабкі, такі, які допомагають простежити хід подій. Зрозуміти причини і результати, осмислити програмний матеріал і запам'ятати його.

        Безцінним є програма Леоніда Парфьонова «Історія Російської імперії та Династія Романових», а так само «Намедни. Наша ера ». Теоретично будь-яка подія за даними темами в 8-9 класах, а так само початки Хрущовської епохи в 11 класі. Матеріал показує найосновніше: зрозуміло, доступно, наочно, не займе багато часу. Це збагатить знання учнів, поліпшить якість знань.

       Інформаційні технології дозволяють по-новому використовувати на уроках історії текстову, звукову, графічну і відеоінформацію. Ці технології дозволяють вчителю і учням використовувати найрізноманітніші джерела інформації.

       В сучасних умовах головним завданням освіти є не тільки отримання учнями певної суми знань, але і формування у них умінь і навичок самостійного набуття знань. Досвід роботи показав, що в учнів, які активно працюють з комп'ютером, формується більш високий рівень самоосвітніх навичок, умінь орієнтуватися в бурхливому потоці інформації, вміння виділяти головне, узагальнювати, робити висновки. Тому дуже важлива роль вчителя в розкритті можливостей нових комп'ютерних технологій.

           На уроках історії використовуються такі форми роботи, як підготовка учнями доповідей і рефератів, складання проектів. Поява Інтернету і наявність в ньому текстової та іншої інформації дозволяє учням користуватися готовою шпаргалкою для виступу на уроці. Для підготовки презентації учень повинен провести величезну науково-дослідну роботу, використовувати більшу кількість джерел інформації, що дозволяє уникнути шаблонів і перетворити кожну роботу в презентацію. Учень перетворюється на комп'ютерного художника, адже слайд повинен бути гарним і відображати внутрішнє ставлення автора до викладення питання. Даний вид навчальної діяльності дозволяє розвивати в учнів логічне мислення. Раніше безбарвні, часом не підкріплювані навіть ілюстраціями, виступи перетворюються в яскраві та запам'ятовуються. У процесі демонстрації презентації учні набувають досвід публічних виступів, який, безумовно, стане в нагоді в їхньому подальшому житті. Включається елемент змагання, що дозволяє підвищити самооцінку учня, тому вміння працювати з комп'ютером є одним з елементів сучасної молодіжної культури.

                Використання навчальних програм дозволяє більш глибоко вивчати питання розвитку культури різних народів на різних історичних етапах.

               Презентації можуть широко використовуватися на уроках історії в 5-11-х класах, що дозволяє підвищити інтерес до вивчення предмета. Даний вид діяльності дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення уроків. Підготовка презентації - серйозний, творчий процес, кожен елемент якого має бути продуманий і осмислений з точки зору сприйняття учня.

            Програма дає можливість використовувати на уроці карти, малюнки, портрети історичних діячів, відеофрагменти, діаграми.

           Презентації ефективно використовуються на різних етапах уроку, зорове сприйняття досліджуваних об'єктів дозволяє швидше і глибше сприймати висловлюваний матеріал.

           При поясненні нового матеріалу створення слайдів дає можливість використовувати анімацію, яка допомагає вчителю поетапно викладати навчальний матеріал. Виділення об'єктів, пересування їх по слайду акцентує увагу учнів на головному в досліджуваному матеріалі, допомагає складання плану та вивчення теми.

           При закріпленні знань можна організувати на уроці групову діяльність учнів, спільну творчість при створенні слайдів вчителя і учнів, створює на уроці сприятливий психологічний клімат, формує вміння працювати в групі.

           Даний метод роботи дозволяє провести урок цікаво і нестандартно, закріпити отримані на уроці знання.

          У разі невдалої відповіді учнів створена презентація дає можливість, використовуючи гіперпосилання, повернути учнів у потрібний фрагмент уроку, де є необхідна інформація для відповіді.

          Нові інформаційні технології дають змогу на новому рівні проводити не тільки уроки, але й позакласну роботу. Напередодні святкування 65-річчя Перемоги, нашими вчителями була створена презентація з використанням фрагментів кінохроніки часів Великої Вітчизняної війни, фотографій, пісень, плакатів. Це дозволило занурити учасників свята в атмосферу епохи воєнних років, значно посилило емоційне сприйняття труднощів війни і значення перемоги.

          Розвиток суспільства сьогодні диктує необхідність використовувати нові інформаційні технології у всіх сферах життя. Сучасна школа не повинна відставати від вимог часу, сучасний вчитель повинен використовувати комп'ютер у своїй діяльності, тому головне завдання школи - виховати нове покоління грамотних, думаючих, які вміють самостійно отримувати знання громадян.

         Інформаційно-комунікативні технології з кожним днем ​​все більш міцно обгрунтовуються в освітньому процесі. Це вже не ексклюзивне нововведення, а життєва необхідність. Вони дозволяють вирішувати дуже важливі педагогічні завдання, такі як розвиток креативної особистості, активізація пізнавального інтересу, підвищення рівня мотивації при вивченні історії і, нарешті, тільки за допомогою інформаційних технологій можна максимально повно задіяти фактор наочності при вивченні тем культури.

         Сьогодні вчитель по будь-якій шкільній дисципліні повинен уміти підготувати і провести урок з використанням комп'ютера. Учні в змозі сприймати такі уроки. Основна проблема в учителях - не всі з них готові використовувати ІКТ на своїх уроках.

        Урок з використанням ІКТ - це наочно, барвисто, інформативно, інтерактивно, економить час учителя й учня, дозволяє учневі працювати у своєму темпі, дозволяє вчителю працювати з учнем диференційовано і індивідуально, дає можливість оперативно проконтролювати та оцінити результати навчання.

       Використання ІКТ в навчальному процесі передбачає, що вчитель будь-якої шкільної дисципліни вміє:

     

1)обробити текстову, цифрову, графічну і звукову інформацію за допомогою відповідних процесів і редакторів для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, креслення, схеми, малюнки і т.д.), щоб працювати з ними на уроці;

    2) створювати слайди з даного навчального матеріалу, продемонструвати презентацію на уроці;

      3)використовувати наявні готові програмні продукти за своєю дисципліною;

      4)організувати роботу з електронним підручником на уроці;

      5)застосовувати навчальні програмні засоби (навчальні, закріплюючі, контролюючі);

      6)здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків і позакласних заходів;

      7)організовувати роботу з учнями з пошуку необхідної інформації в Інтернеті безпосередньо на уроці;

      8)розробляти тести, використовуючи готові програми-оболонки або самостійно, і проводити комп'ютерне тестування.

З усім цим учні знайомляться на уроках інформатики. Тут вони отримують як уявлення про можливості тих чи інших ІКТ, так і конкретні практичні вміння.

Історична наука, як одна з багатьох наук, дає можливість наукового експерименту ,обмежений самим предметом вивчення, завжди мала потребу в барвистому відтворенні подієвого матеріалу. Появи різних освітніх ресурсів, присвячених історії, суттєво полегшило і урізноманітнило роботу вчителя.