asyan.org
добавить свой файл
1
Використання ІКТ у діяльності сучасної школи

Політик думає про наступні вибори,

державний діяч - про наступне покоління

Д. Кларк

Нові інформаційні технології стають не тільки головною рушійною силою прогресу, але й потужним засобом навчання.

В широкому сенсі слово технологія - це спосіб освоєння людиною матеріального світу за допомогою соціально організованої діяльності, що включає три компоненти: інформаційну (наукові принципи та обґрунтування), матеріальну (знаряддя праці) та соціальну (фахівці, які мають професійні навички).

Під інформаційною технологією навчання розуміють таку модель навчально-виховного процесу, у якій мета досягається насамперед за рахунок найповнішого використання можливостей комп'ютерів та програмного забезпечення.

Основною метою інформаційних технологій є підготовка учнів до комфортного самопочуття в умовах інформаційного суспільства.

Я вважаю, що інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують і ефективність самостійної роботи.

Комп'ютер у школі являє собою потужну інформаційну підтримку вчителеві в організації навчального процесу, підвищує якість та ефективність навчальних методик, дає можливість реалізації індивідуального підходу до кожного учня.

В процесі розвитку освіти України курс інформатики і
обчислювальної техніки прийнятий в якості обов'язкового
для загальноосвітньої школи. І, незважаючи на перші труднощі, пов'язані з нестачею і низькою надійністю техніки, дефіцитом підготовлених учительських кадрів та ін., цей курс постійно вдосконалюється і вже посів надійне місце у навчальній програмі.

Дослідження проведення комп’ютерних занять у Макіївській загальноосвітній школі № 72 показує, що діти шкільного віку з великим інтересом спілкуються з комп’ютером, без утруднень оволодівають багатьма елементами комп’ютерної грамотності, а використання комп’ютерних навчальних програм допомагає їм успішно засвоювати новий матеріал, сприяє формуванню вмінь і навичок.

Порівняльний аналіз

ефективності засвоєного матеріалу на уроках

Впровадження комп'ютерної техніки в навчальний процес школи дає змогу школярам розширювати свої можливості, спонукає до активної навчальної діяльності, є гарним засобом активізації пізнавальної діяльності, дає можливість з цікавістю вивчати будь-які предмети. Хоча може виникнути ряд проблем з комп'ютеризацією навчання у школі:

 • не якісне володіння учителями навичками роботи за комп’ютером;

 • небажання переходу вчителів до інновацій в системі навчання;

 • закоренілі погляди «старе надійне і краще за нове»;недостатнє

 • забезпечення навчальними програмами;

 • недостатня матеріальна база.

Але не треба забувати, що використання ЕОМ у навчальному процесі змінює функції вчителя. Машині передаються лише ті функції, з якими вона може впоратися ефективніше за вчителя.

Використання інформаційних технологій на уроках може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких, я вважаю, такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі   освіти. Серед зазначених технологій використовуємо такі їх види:

 • інформаційні технології;

 • електронні підручники;

 • окремі типи файлів (зображення, відео-, аудіо-, анімації);

 • розроблені авторські уроки (інтеграція різних об’єктів в один формат-     презентації, web-сторінки).

У своїй роботі я надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів. На порталі Класна оцінка (http://klasnaocinka.com.ua) створена тема «Переваги та недоліки використання ІКТ для підтримки навчально-виховного процесу. Що це дає Вам? Учням?». Зробивши аналіз, багато вчителів віддають більше переваг у використанні ІКТ під час навчально-виховного процесу.

Таким чином, узагальнивши сучасні уявлення про можливості комп'ютеризації освіти, можна виявити такі чотири напрями використання комп'ютерів:

 1. Комп'ютер як об'єкт вивчення.

 2. Комп'ютер як засіб навчання.

 3. Комп'ютер як складова частина системи управління народною освітою.

 4. Комп'ютер як елемент методики наукових досліджень.